Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2007/08:747 av Olofsson, Eva (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:747 Mäns våld mot döva kvinnor av Eva Olofsson v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt den nationella handlingsplanen om mäns våld mot kvinnor ska alla kvinnor ha rätt till stöd. Därför bör gruppen döva kvinnor uppmärksammas särskilt. I den levnadsnivåundersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mäns våld mot döva kvinnor

Interpellation 2007/08:594 av Olofsson, Eva (v)

den 17 april Interpellation 2007/08:594 Värdig äldreomsorg för homo- och bisexuella av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I dag finns det 1,6 miljoner svenskar över 65 år. Om ca 5 procent av befolkningen är homo- och bisexuella skulle gruppen bestå av ca 80 000 äldre kvinnor och män. Äldre homo- och

Inlämnad: 2008-04-17 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Värdig äldreomsorg för homo- och bisexuella

Interpellation 2007/08:516 av Olofsson, Eva (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:516 Värdig äldreomsorg för homo- och bisexuella av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I dag finns det 1,6 miljoner svenskar över 65 år. Om ca 5 procent av befolkningen är homo- och bisexuella skulle gruppen bestå av ca 80 000 äldre kvinnor och män. Äldre homo- och

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:48 av Olofsson, Eva (v)

den 17 oktober Interpellation 2007/08:48 Bättre äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd Äldre dövas situation är speciellt utsatt. Genom kommunikationshandikappet att inte höra är risken extra stor för ensamhet och isolering. Kontakten med grannar blir

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bättre äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade

Skriftlig fråga 2007/08:1175 av Lundh, Fredrik (s)

den 7 maj Fråga 2007/08:1175 239 vräkta barn av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Inga barn ska vräkas. Det är ett av regeringens mål i den så kallade hemlöshetsstrategi som presenterades för drygt ett år sedan. Syftet med strategin sägs vara att skapa en struktur som gör det tydligt att många aktörer

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:904 av Olofsson, Eva (v)

den 5 mars Fråga 2007/08:904 Psykisk ohälsa hos äldre av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2007 lyfts särskilt det bristande stödet till äldre med psykisk ohälsa fram. Åldrandet innebär en ökad risk för psykisk ohälsa: bland annat löper

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:185 av Olofsson, Eva (v)

den 30 oktober Fråga 2007/08:185 Rätten att välja kommunal hemtjänst av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd Ska det finnas enbart privat hemtjänst att välja på Enligt uppgifter från kommunen kommer kundval inom hemtjänsten i Nacka från nästa år bara att vara ett val mellan olika privata företag. De

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:11 av Olofsson, Eva (v)

den 25 september Fråga 2007/08:11 Dövas rätt till tolk av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd Döva och hörselskadade har rätt till hjälp för att kunna kommunicera med hörande. Landstingen har ansvaret för att kunna erbjuda tolkning. Detta är en förutsättning för att döva och hörselskadade ska ha samma

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)