Dokument & lagar (29 träffar)

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2005/06:1107 av Lindström, Torsten (kd)

den 24 februari Fråga 2005/06:1107 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan s Tillämpningen av arbetsmiljölagen i skolan Sommaren 2004 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att se över vissa delar av arbetsmiljölagen. Av utredningsdirektiven framgår bland annat att utredaren

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:190 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:190 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan s Religionskunskap i gymnasieskolan I gymnasieskolan förbereds unga människor inför de sista stegen ut i vuxenlivet. Intresset för existentiella frågor är stort. Genom att öka förståelsen för och kunskapen om olika livssyner

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning KY I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:333 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 november Fråga 2005/06:333 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan s Religionsämnet i gymnasieskolan För närvarande arbetar Skolverket med att konkretisera de beslut om gymnasieskolan som riksdagen fattade häromåret. När det gäller samhällsämnen har Skolverkets grupp av sakkunniga i samhällsämnen

Inlämnad: 2005-11-11 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1943 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 juni Fråga 2004/05:1943 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1863 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni Fråga 2004/05:1863 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om religionskunskap i gymnasieskolan Utöver de grundläggande basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna har skolan tillsammans med föräldrarna ett ansvar för att förmedla den värdegrund som ligger till grund för vårt samhälle. Religionskunskapens

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2004/05:621 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 maj Interpellation 2004/05:621 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om lärarnas status Enligt en ny undersökning bland 1 200 svenska lärare ägnar varje dag fyra av tio lärare en betydande del av sin arbetstid till att skapa lugn och ro i klassrummet. Svenska elever kommer för sent, de får ingen

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1604 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 maj Fråga 2004/05:1604 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om pojkars bristande skolresultat Under en längre tid i den skolpolitiska debatten har diskussionen handlat om hur flickor ska få en större plats i skolan, hur deras intresse för naturvetenskap, teknik och högre studier i allmänhet

Inlämnad: 2005-05-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1284 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 mars Fråga 2004/05:1284 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om Grön flagg och hållbar utveckling i skolan Svenska skolor har sedan 1996 möjlighet att mot en marginell avgift bli miljöcertifierade genom så kallad Grön flagg. Utmärkelsen, som är en del av det internationella programmet Eco Schools,

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1157 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 mars Fråga 2004/05:1157 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om strukturella reformer för yrkeslärarutbildningen Under 1990-talets fem första år examinerades ca 800 yrkeslärare per år för att sjunka till ca 300 per år de senaste fem åren. Orsakerna till detta kan vara flera: de sökandes ålder

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1131 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 mars Fråga 2004/05:1131 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om brister i studiemedelssystemet Alla som varvat arbete och lånefinansierade studier sedan det nya studiemedelssystemet infördes 2001 har fått eller riskerar att få orealistiska avbetalningsplaner. Det beror på att systemet inte

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:306 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 januari Interpellation 2004/05:306 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om ökad valfrihet i barnomsorgen För de flesta barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Enligt en Sifo-undersökning ansåg en majoritet av de tillfrågade att vardagen är ganska eller

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:698 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 januari Fråga 2004/05:698 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om digital mobbning i skolan Digital mobbning kan ske i olika former. Det kan handla om att skicka hotfulla eller kränkande meddelanden via SMS eller mejl, att förtala en person via sändlistor eller på hemsidor och diskussionsforum

Inlämnad: 2005-01-11 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:642 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Fråga 2004/05:642 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för Sveriges industri. Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU8 innehåller ett tillkännagivande

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:527 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 december Fråga 2004/05:527 av Torsten Lindström kd till statsrådet Jens Orback om jämställdhetsarbete för män Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön. I rapporten

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:398 av Lindström, Torsten (kd)

den 19 november Fråga 2004/05:398 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om mobbning I Brottsförebyggande rådets senaste nationella undersökning Brottsförebyggande rådet, 2003 svarade 14 av tillfrågade flickor och 11 av tillfrågade pojkar att de blivit mobbade ofta eller ibland. Dessa siffror bekräftas

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2004/05:87 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:87 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters ekonomiska trygghet Samhället är och blir i allt högre grad ett kunskapssamhälle, där förmågan att lära nytt blir en överlevnadsfråga. Genom ett väl fungerande studiestöd ges fler tillfälle att lära

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering