Dokument & lagar (38 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1818 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni Fråga 2005/06:1818 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte En student som har genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat har i dag rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning KY I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:479 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 november Fråga 2005/06:479 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s TV 4:s avtal med staten Förra året beslutade regeringen att förlänga TV 4:s tillstånd att sända i det analoga tv-nätet fram till januari 2008. Ett av huvudkraven var att TV 4 skulle förstärka den regionala

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:393 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 november Fråga 2005/06:393 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Försöksverksamhet med ändrad organisation inom lärarutbildningen I augusti 2004 formulerades ett uppdrag från dåvarande Utbildningsdepartementet att mot bakgrund av den utveckling som skett inom högskoleområdet

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:334 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 november Fråga 2005/06:334 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan I augusti 2004 formulerades ett uppdrag från dåvarande Utbildningsdepartementet att mot bakgrund av den utveckling som skett inom högskoleområdet

Inlämnad: 2005-11-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:274 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:274 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Donationer till statliga institutioner En privat donation på 5,5 miljoner US-dollar motsvarande ca 43 miljoner svenska kronor gör att Karolinska Institutet, KI, kommer att bygga upp ett helt nytt forskningscentrum

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:273 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:273 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Utbildning till musikinstrumentmakare För närvarande saknas i Sverige en samlad och högkvalitativ utbildning av internationell standard för musikinstrumentmakare. Det finns musikinstrumentmakarutbildningar

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:272 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:272 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Historiskt material i universitetsbibliotek Att ha god kännedom om sitt eget kulturarv är både en förutsättning för att bygga upp sin egen identitet och för att kunna respektera andras kultur och värden.

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:148 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:148 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Verket för högskoleservices VHS juridiska service Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:147 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:147 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Högskolornas rätt att besluta om regler Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen i HSV:s

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:146 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:146 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Lokala författningssamlingar i högskolorna Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen i HSV:s

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:145 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:145 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Rätt till examensbevis inom två månader Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen i HSV:s

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:144 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:144 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Disciplinåtgärden avstängning från prov Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen i HSV:s rapport

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:143 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:143 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:142 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 oktober Fråga 2005/06:142 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s 40 timmars studievecka Högskoleverket HSV har på regeringens uppdrag utrett hur man ska kunna stärka studenternas rättssäkerhet. En lista om 20 punkter lämnades till regeringen i HSV:s rapport 20 åtgärder

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:95 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 oktober Fråga 2005/06:95 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Fusk bland högskolestudenter I dagarna har Högskoleverket samlat disciplinnämnderna från alla högskolor och universitet till en konferens för att diskutera det tilltagande fusket bland studenter. Framför allt

Inlämnad: 2005-10-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1943 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 juni Fråga 2004/05:1943 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering