Dokument & lagar (29 träffar)

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2005/06:1575 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Fråga 2005/06:1575 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström s Kompetens rörande hedersrelaterad brottslighet hos polisen Helt förkastligt är det så kallade hedersrelaterade våldet som drabbar ungdomar, främst flickor, som i sina sammanhang ansetts bryta mot kulturella paradigmer och

Inlämnad: 2006-05-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning KY I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:269 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 oktober Fråga 2005/06:269 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström s En ny gränskontrollmyndighet I dag är tre myndigheter polisen, Tullverket och Kustbevakningen ansvariga för bevakningen av de svenska gränserna. Sveriges medlemskap i Schengensamarbetet 2001 innebar i princip att kontrollen

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2024 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 juli Fråga 2004/05:2024 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström om häktet i Västerås Västerås är i dag centrum för rättsväsendet i regionen med åklagarmyndighet, tingsrätt, frivård, polismyndighet och häkte. Häktet är hårt belastat och olika extraplatser har under längre tid fått användas

Inlämnad: 2005-07-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1943 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 juni Fråga 2004/05:1943 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:620 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 maj Interpellation 2004/05:620 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström om polis och tull i Västmanlands län En fundamental rättighet för alla medborgare är att få känna sig trygga i samhället. I ett samhälle byggt på goda värderingar krävs färre polisiära insatser och andra åtgärder av

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1157 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 mars Fråga 2004/05:1157 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om strukturella reformer för yrkeslärarutbildningen Under 1990-talets fem första år examinerades ca 800 yrkeslärare per år för att sjunka till ca 300 per år de senaste fem åren. Orsakerna till detta kan vara flera: de sökandes ålder

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1131 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 mars Fråga 2004/05:1131 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om brister i studiemedelssystemet Alla som varvat arbete och lånefinansierade studier sedan det nya studiemedelssystemet infördes 2001 har fått eller riskerar att få orealistiska avbetalningsplaner. Det beror på att systemet inte

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:989 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 februari Fråga 2004/05:989 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström om nedläggning av passexpeditioner En viktig service till medborgarna är hanteringen av pass. I dag är det relativt lätt på många polisstationer att ansöka om och hämta sitt pass. I takt med den ökande oron i världen ändras

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:306 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 januari Interpellation 2004/05:306 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om ökad valfrihet i barnomsorgen För de flesta barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Enligt en Sifo-undersökning ansåg en majoritet av de tillfrågade att vardagen är ganska eller

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:699 av Lindström, Torsten (kd)

den 11 januari Fråga 2004/05:699 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström om digitalt förtal Digitalt förtal kan ske i olika former. Det kan handla om att skicka hotfulla eller kränkande meddelanden via sms på anonyma mobiltelefoner med kontantkort eller mejl, att förtala en person via sändlistor

Inlämnad: 2005-01-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:642 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Fråga 2004/05:642 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för Sveriges industri. Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU8 innehåller ett tillkännagivande

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:527 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 december Fråga 2004/05:527 av Torsten Lindström kd till statsrådet Jens Orback om jämställdhetsarbete för män Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön. I rapporten

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:87 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:87 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters ekonomiska trygghet Samhället är och blir i allt högre grad ett kunskapssamhälle, där förmågan att lära nytt blir en överlevnadsfråga. Genom ett väl fungerande studiestöd ges fler tillfälle att lära

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1289 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 juni Fråga 2003/04:1289 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om krigsmaterielimport från Vitryssland Vitryssland är troligen det enda landet i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Den gnutta demokrati som finns urholkas ständigt. Brott mot de mänskliga rättigheterna

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1147 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 maj Fråga 2003/04:1147 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot införsel av droger I dag den 30 april halas flaggorna vid tullen i Västerås. Det innebär att både den gränsbevakningsgrupp och den företagsservice som haft sitt säte i Västerås läggs ned. Personalen omplaceras

Inlämnad: 2004-05-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering