Dokument & lagar (31 träffar)

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2005/06:1192 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 mars Fråga 2005/06:1192 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds s Sveriges handel med Iran och de mänskliga rättigheterna i Iran Regimen i Iran har i snart tre decennier plågat det iranska folket. Allvarliga brott begås mot de mänskliga rättigheterna och hundratals politiska fångar sitter

Inlämnad: 2006-03-13 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:203 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 januari Interpellation 2005/06:203 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds s Demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland Det senaste halvåret har regimen i Vitryssland ytterligare ökat pressen på oppositionen och det civila samhället. Ett exempel är när parlamentet i Vitryssland

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland

Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning KY I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:175 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 december Interpellation 2005/06:175 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds s Demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland Det senaste halvåret har regimen i Vitryssland ytterligare ökat pressen på oppositionen och det civila samhället. Ett exempel är när parlamentet i Vitryssland

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:544 av Lindström, Torsten (kd)

den 5 december Fråga 2005/06:544 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds s Trafficking i Vitryssland I förra veckan anordnades MR-dagarna i Stockholm. Ett av seminarierna behandlade människohandel och sexuellt våld mot unga vitryska kvinnor. Det finns otaliga berättelser om hur unga kvinnor,

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:176 av Lindström, Torsten (kd)

den 19 oktober Fråga 2005/06:176 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds s Sveriges kulturella utbyte med Vitryssland Vitryssland anses av de flesta bedömare vara en diktatur. Regimen tillåter inte någon offentlig kritik eller avvikande åsikter och har i princip monopoliserat massmedia. Personer

Inlämnad: 2005-10-19 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2140 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2140 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om den polska minoriteten i Vitryssland Vitryssland är troligen det enda land i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1943 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 juni Fråga 2004/05:1943 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om yrkeslärarutbildningen och yrkesutbildningens villkor Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1710 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 maj Fråga 2004/05:1710 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om Israels rätt till skydd Konflikten i Mellanöstern är djupt tragisk och skördar civila offer på alla sidor. Terrorn mot oskyldiga, liksom bristen på demokrati i Israels grannländer, hindrar en fredlig lösning där staten Israel

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1157 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 mars Fråga 2004/05:1157 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om strukturella reformer för yrkeslärarutbildningen Under 1990-talets fem första år examinerades ca 800 yrkeslärare per år för att sjunka till ca 300 per år de senaste fem åren. Orsakerna till detta kan vara flera: de sökandes ålder

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1131 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 mars Fråga 2004/05:1131 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om brister i studiemedelssystemet Alla som varvat arbete och lånefinansierade studier sedan det nya studiemedelssystemet infördes 2001 har fått eller riskerar att få orealistiska avbetalningsplaner. Det beror på att systemet inte

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:749 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 januari Fråga 2004/05:749 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om politisk fånge i Zimbabwe Bråk uppstod efter en interpellationsdebatt på tisdagsförmiddagen. I en replik på ett anförande anklagade ett statsråd ledamoten för att inte ha rent mjöl i påsen. Statsrådet antydde också att

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:306 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 januari Interpellation 2004/05:306 av Torsten Lindström kd till socialminister Berit Andnor om ökad valfrihet i barnomsorgen För de flesta barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Enligt en Sifo-undersökning ansåg en majoritet av de tillfrågade att vardagen är ganska eller

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:301 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2004/05:301 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om demokratiutveckling i Vitryssland Söndagen den 17 oktober 2004 var det val i vårt grannland Vitryssland. Föga förvånande fick diktatorn Lukasjenko nytt förtroende och mycket talar nu för att han, om inget sker,

Inlämnad: 2005-01-12 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:642 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Fråga 2004/05:642 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för Sveriges industri. Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU8 innehåller ett tillkännagivande

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:527 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 december Fråga 2004/05:527 av Torsten Lindström kd till statsrådet Jens Orback om jämställdhetsarbete för män Ett vanligt fokus i jämställdhetsdebatten är att undanröja hinder som ur ett könsperspektiv kan öka möjligheterna för kvinnor att göra otraditionella val. Samhället består dock av två kön. I rapporten

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:87 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:87 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters ekonomiska trygghet Samhället är och blir i allt högre grad ett kunskapssamhälle, där förmågan att lära nytt blir en överlevnadsfråga. Genom ett väl fungerande studiestöd ges fler tillfälle att lära

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering