Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1326 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 juni Fråga 2003/04:1326 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om flyktingpolitiken en nationell angelägenhet Asylsökande, tillsammans med engagerade människor och organisationer kring dessa, känner maktlöshet och en djup misstro mot rättssamhällets förmåga att hantera asylprocessen. Praxis i

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1289 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 juni Fråga 2003/04:1289 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om krigsmaterielimport från Vitryssland Vitryssland är troligen det enda landet i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Den gnutta demokrati som finns urholkas ständigt. Brott mot de mänskliga rättigheterna

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:408 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Interpellation 2003/04:408 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1011 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 mars Fråga 2003/04:1011 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om flygtrafiken på Åland Åland är en viktig granne. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det angeläget att det är lätt att resa till och från Åland. Det finns förvisso en omfattande färjetrafik

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:746 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:746 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om kommunala merkostnader för asylsökande Asylsökande, tillsammans med engagerade människor och organisationer kring dessa, känner maktlöshet och en djup misstro mot rättssamhällets förmåga att hantera asylprocessen. Praxis i

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:534 av Lindström, Torsten (kd)

den 5 januari Fråga 2003/04:534 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om uppehållstillstånd till arbetande asylsökande utan flyktingskäl En asylsökande får enligt utlänningsförordningen 1989:5474 kap. 3a ha ett vanligt arbete, om deras ärende hos Migrationsverket beräknas bli längre än fyra månader.

Inlämnad: 2004-01-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:465 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 december Fråga 2003/04:465 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om rollfördelning mellan riksdagen och regeringen Vid en riksdagsdebatt angående bland annat personalförstärkningar i förskolan den 9 december 2003 fällde statsrådet Lena Hallengren följande yttrande: Pengarna sprättas ju inte

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:133 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 oktober Fråga 2003/04:133 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om flyktingar från Libanon Svensk flyktingpolitik ska präglas av empati och solidaritet. Det är viktigt att se till varje individs situation. En grupp som nu riskerar att komma i kläm med nuvarande politik är kristna flyktingar

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2002/03:382 av Lindström , Torsten (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:382 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om nationell vägplan I arbetet med att implementera riksdagens infrastrukturbeslut har Vägverket tagit fram förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 20042015. Även om riksdagsbeslutet i sig var otillräckligt eftersom

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: nationell vägplan

Interpellation 2002/03:348 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:348 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång yrkeserfarenhet

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:859 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 april Fråga 2002/03:859 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om E 18 I en tragisk olycka för ett par dagar sedan omkom två unga män på E 18 mellan Sagån och Hummelsta. Olyckan skedde med en frontalkrock på den enda del av E 18 mellan Västerås och Stockholm där mitträcke saknas. Den fruktansvärda

Inlämnad: 2003-04-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:493 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 februari Fråga 2002/03:493 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om kompensation till kommunerna för maxtaxan Från och med den 1 januri 2002 infördes i svenska kommuner maxtaxa i barnomsorgen efter starka påtryckningar från regeringen. Ett år har förflutit, och det blir alltmer uppenbart att

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:454 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Fråga 2002/03:454 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen i Bergslagen Fredagen den 24 januari 2003 kommer för alltid att vara en sorgens och tragedins dag i Bergslagen och Västmanland. Sex människor dog och fem människor skadades allvarligt när en buss körde av vägen mellan

Inlämnad: 2003-01-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:144 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 januari Interpellation 2002/03:144 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle.

Inlämnad: 2003-01-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:419 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 januari Fråga 2002/03:419 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorg I Surahammar har Föreningen Barnens rätt till föräldrars tid samlat in namnunderskrifter motsvarande de 5 av kommuninvånarna som krävs för att en kommunal folkomröstning ska prövas. Syftet med den föreslagna folkomröstningen

Inlämnad: 2003-01-22 Besvarare: Lena Hallengren (S)