Dokument & lagar (94 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2068 av Berg, Heli (fp)

den 28 augusti Fråga 2005/06:2068 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund s Valarbetare i uniform På valmaterial för socialdemokraterna i Ronneby förekommer i persongalleriet en bild på en man i fältuniform. Personen i fråga är anställd som officer i Försvarsmakten. Att officerare uppträder i uniform

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2067 av Widman, Allan (fp)

den 28 augusti Fråga 2005/06:2067 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum Försvarsministern har i ett svar till mig på fråga 2005/06:624 om svensk patrullering över Baltikum med Jas Gripen i januari i år svarat att det är ett grundläggande

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2038 av Widman, Allan (fp)

den 18 augusti Fråga 2005/06:2038 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Belöningsmedalj för internationella insatser Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med sådana internationella

Inlämnad: 2006-08-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2028 av Widman, Allan (fp)

den 16 augusti Fråga 2005/06:2028 av Allan Widman fp till statsrådet Ulrica Messing s Helikopterverksamhet på Berga På 1990-talet byggdes en modern helikopterlandningsplats på Berga för försvarets behov. Riksdagen fattade senare beslut om att flytta helikopterverksamheten till Blekinge. Amf 1 har sedan etablerat

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2025 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 16 augusti Fråga 2005/06:2025 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ulrica Messing s Skogsbränder Måndagen den 14 augusti härjade skogsbränder på minst fem ställen i Norrbotten, varav en av bränderna drabbade Muddus nationalpark. Bränderna leder till stor förödelse på skogen, men skapar också stor oro

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1952 av Backman, Hans (fp)

den 25 juli Fråga 2005/06:1952 av Hans Backman fp till försvarsminister Leni Björklund s Resurser till ansökan om pilotskola I maj i år frågade jag försvarsministern om hon avsåg att ta initiativ till att Söderhamn får de resurser som krävs för att Sverige ska kunna bedriva en seriös kandidatur för att få den gemensamma

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1857 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1857 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Visbyklassen Den svenska flottan har sedan sextiotalet varit en lätt flotta med främst mindre stridsfartyg dimensionerade för bekämpning av sjömål i Östersjön. Detta har varit en verkningsfull del av Sveriges invasionsförsvar.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1856 av Widman, Allan (fp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1856 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Insatstider Om drygt ett och ett halvt år kommer Sverige för första gången att med förband ingå i EU:s snabbinsatsförmåga. Under förberedelserna inför detta har frågan om bristen på strategisk lufttransportkapacitet väckts

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1765 av Widman, Allan (fp)

den 5 juni Fråga 2005/06:1765 av Allan Widman fp till statsminister Göran Persson s Besök av statsministern i Afghanistan Sedan mars månad i år har Sverige ansvar för ett så kallat PRT i Norra Afghanistan. Det svenska militära förbandet ska svara för återuppbyggnad och säkerhet i regionen runt Mazar-e-Sharif. Afghanistan

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1681 av Backman, Hans (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1681 av Hans Backman fp till försvarsminister Leni Björklund s Europeisk pilotskola till Söderhamn Söderhamn är utsedd till Sveriges kandidat till en gemensam europeisk pilotskola. Söderhamn är också i en förstudie utvärderad som den bästa kandidaten i norr. Sverige bör därför med vår tradition

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1481 av Berg, Heli ( fp)

den 26 april Fråga 2005/06:1481 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund s Konkurrensutsättning av underhåll av försvarsmateriel För att frigöra resurser från försvarets förvaltning till det insatta insatsförsvaret och dess internationella insatser föreslår regeringen att tekniskt underhållsarbete outsourcas

Inlämnad: 2006-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1480 av Widman, Allan (fp)

den 26 april Fråga 2005/06:1480 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Tvångsmedel för svenska soldater utomlands Försvarsministern har på en fråga av mig om utlandsstyrkans överlämnande av gripna svarat: Ansvaret för att det i insatsen finns förmåga att hålla omhändertagna och frihetsberövade

Inlämnad: 2006-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:365 av Widman, Allan (fp)

den 25 april Interpellation 2005/06:365 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Flygplan JAS 39 Gripen Försvarsmakten tar successivt i bruk flygplan ur Gripens tredje delserie. Därmed har vi de tekniska förutsättningarna för att utveckla de operativa förmågorna till spaning med spaningskapsel,

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplan JAS 39 Gripen

Skriftlig fråga 2005/06:1461 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 21 april Fråga 2005/06:1461 av Anna Grönlund Krantz fp till försvarsminister Leni Björklund s Värnplikt på männens villkor I genomsnitt avbröt 13,4 av kvinnorna sin värnplikt under 2005. På Norrbottens regemente I 19 avbröt 29 av kvinnorna sin värnplikt vilket ska jämföras med 16 av männen. Trots att försvaret

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1414 av Kollmats, Lennart (fp)

den 12 april Fråga 2005/06:1414 av Lennart Kollmats fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Försvarsmusikcentrum Återkommande uppgifter pekar på att det kommer att finnas ett stort besparingsbeting på Försvarsmusikcentrum, Fömusc. Fömusc organiserar och finansierar militärmusikorkestrar på olika

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1283 av Widman, Allan (fp)

den 23 mars Fråga 2005/06:1283 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Utlandsstyrkans befogenheter att överlämna gripna Försvarsmakten genomför flera samtidiga internationella insatser runtomkring i världen. De senaste åren har det regelmässigt varit insatser med mycket små svenska styrkor och

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1116 av Berg, Heli (fp)

den 27 februari Fråga 2005/06:1116 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund s Militärmusikens framtid Ursprunget till militärmusiken är behovet av signalgivning i den militära verksamheten. I Sverige kan detta dateras ända tillbaka till 1500-talet, då flöjt och trumma användes i infanteriet och trumpet

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1094 av Widman, Allan (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1094 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Strategiska transporter Regeringen bereder just nu frågan om strategiska transporter, bland annat med anledning av Sveriges deltagande i beredskapen för EU:s snabbinsatsstyrka den 1 januari 2008. Et av alternativen som diskuteras

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1079 av Berg, Heli (fp)

den 22 februari Fråga 2005/06:1079 av Heli Berg fp till justitieminister Thomas Bodström s Värnpliktiga som döms till fängelse I det försvarsbeslut som antogs av riksdagen i december 2004 slogs fast att större tyngd ska läggas vid frivillighet vid grundutbildningen av värnpliktiga. Trots detta straffas fortfarande

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1078 av Berg, Heli (fp)

den 22 februari Fråga 2005/06:1078 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund s Värnpliktigas alkoholförtäring En aktuell rapport från Värnpliktsrådet visar att många värnpliktiga anser det vara i sin ordning att uppträda bakfull eller till och med påverkad i tjänst. Rapporten visar att var tredje värnpliktig

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Leni Björklund (S)