Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1057 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1057 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 28 augusti Riksdagen har fastställt ett program för en omställning av våra energisystem för att minska behovet av direktverkande el. En mycket stor del, närmare hälften av vår elförbrukning används i bostäder och lokaler,

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1044 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1044 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 26 augusti Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg v till socialministern om bostaden som social rättighet I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stödet till krisårgångarna I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:718 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:718 av Owe Hellberg v till kommunikationsministern om Telia och ISDN Under senare tid har man på flera håll kunnat läsa om hur Telia missbrukar sin monopolställning vad gäller utbyggnaden av ISDN. I tätorter har nästan alla möjlighet att få ISDN av Telia, men i glesbygd, där det är långt mellan telestationerna,

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:483 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:483 av Owe Hellberg v till inrikesministern om köregler för bostadssökande I en tidigare fråga till ministern om det var rimligt att det kommunala bostadsbolaget i Sundbyberg hade som regel för de bostadssökande att de skulle ha en bruttoinkomst som motsvarade fyra gånger hyran för den bostad som söktes,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:335 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:335 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin är till antalet ca

Inlämnad: 1998-01-21 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:113 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:113 av Owe Hellberg v till näringsministern om etablering av halvledarindustri Mikroelektronikindustrin är den snabbast växande tillverkningsindustrin med en tillväxttakt på ca 15 per år. USA och Japan dominerar med 75 av tillverkningen, men även Tyskland, Holland och Frankrike har egna stora halvledarföretag.

Inlämnad: 1997-11-06 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:79 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:79 av Owe Hellberg v till näringsministern om länsstyrelseanslag för 1997 Regeringen vill att riksdagen skall godkänna en indragning av redan tidigare beslutade medel till länsstyrelserna för 1997. Anslagen gäller medel för regionalpolitisk verksamhet. Regeringen har bedömt att 500 miljoner kronor av 2

Inlämnad: 1997-10-23 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:32 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:32 av Owe Hellberg v till inrikesministern om Lantmäteriverket I budgetpropositionen uppmärksammar regeringen den mycket omfattande förändringen inom Lantmäteriverket och vill tills vidare avvakta med ett beslut om fortsatt bolagisering av produktionen av landskapsinformation. Sämre är det dock att de

Inlämnad: 1997-09-30 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)