Dokument & lagar (62 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut SSI sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen. Bakgrunden till

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1374 av de Pourbaix -Lundin, Marietta (m)

den 23 juni Fråga 2003/04:1374 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om kemikaliedirektivet och djurförsök EU:s nya kemikaliedirektiv innebär, om det godkänns, bland annat en kraftig ökning av antalet djurförsök. Direktivet går ut på att öka kontrollen av de ca 30 000 olika kemikalier som

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1305 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1305 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om bullriga vattenskotrar Hittills har vattenskotrar generellt sett varit förbjudna i Sverige. De allra flesta svenskar och även fåglar har sannolikt uppskattat att de bullriga skotrarna inte fått köra fritt längs stränderna

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1220 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 17 maj Fråga 2003/04:1220 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om prövning av riksväg 27 förbi Gislaveds tätort Riksväg 27 har en mycket betydelsefull roll i Gnosjöregionens näringsliv. Utflyttningen utanför tätorten Gislaved har varit föremål för ett flertal utredningar och ställningstaganden

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1213 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1213 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om fågeldöden vid våra kuster Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har flera gånger larmat om massdöd bland sjöfåglar. Skälet till de många dödsfallen är okänt det rapporteras om fåglar som är apatiska, inte kan gå, inte

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1197 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 13 maj Fråga 2003/04:1197 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövningen av väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har tidigare fått svar från miljöministern den 3/12 2003 om miljöprövningen av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Tillåtlighetsprövningen, som regeringen har ansvar för,

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg s till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en konkurs står

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1065 av Emanuel Johansson, Jan (s)

den 13 april Fråga 2003/04:1065 av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om hotet mot tumlare i svenska vatten I en rapport som nyligen lämnades till regeringen av Naturvårdsverket framgår det att antalet tumlare, den enda val som naturligt lever i svenska vatten, har minskat till runt 600 individer.

Inlämnad: 2004-04-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:994 av Klockare, Lennart (s)

den 26 mars Fråga 2003/04:994 av Lennart Klockare s till miljöminister Lena Sommestad om handläggning av vindkraftsanläggningar Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast att elproduktion från förnybara energislag måste ges en framträdande roll. Riksdag och regering ser också vindkraften som en viktig del i omställningen

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:964 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:964 av Hillevi Engström m till miljöminister Lena Sommestad om flygbuller Boende i Sollentuna som störs av flygbuller från Arlanda flygplats bor i ett område som ligger utanför det område som av Luftfartsverket utpekats som bullerstört område i tillståndsansökan och i tillståndet för Arlanda

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:752 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 februari Fråga 2003/04:752 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om vattenvård och vattenmiljöförvaltning I den nya propositionen angående vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning avsätts 25 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av vad som tidigare beräknats behövas Om

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:703 av Lindberg, Niclas (s)

den 6 februari Fråga 2003/04:703 av Niclas Lindberg s till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen I maj år 2000 antogs en detaljplan för Söderhagen av Kommunstyrelsen i Haninge kommun. Marken har sålts till AB Borätt som har för avsikt att bygga 30 radhus i området. Syftet med detaljplanen

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:693 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 februari Fråga 2003/04:693 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om försäljning av statlig mark Stockholm med omnejd är en region där bostadsbristen sedan ett antal år tillbaka ständigt har varit och är aktuell. Bostadsbristen är ett av incitamenten till att Lars-Erik Lövdén som kommun- och bostadsminister

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:267 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Interpellation 2003/04:267 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Lena Sommestad om strandskyddet Det finns en så kallad budkavle i gång i landet som gäller mycket viktiga frågor för vårt land och främst då för utvecklingen av skogsnäringen. Rubriken på denna budkavle är: Vägval för Sveriges glesbygd,

Inlämnad: 2004-02-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strandskyddet

Skriftlig fråga 2003/04:641 av Axelsson, Lennart (s)

den 28 januari Fråga 2003/04:641 av Lennart Axelsson Nora s till miljöminister Lena Sommestad om glasåtervinning Jag och Matilda Ernkrans besökte för någon vecka sedan Askersunds kommun i Örebro län. Vid besöket träffade vi en representant för Svensk Glasåtervinning. Han upplyste oss om de ekonomiska problem som drabbat

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

den 26 januari Fråga 2003/04:623 av Kent Härstedt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering