Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:943 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:943 Bunge flygfält av Kenneth Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under andra världskriget ansåg Kungliga Flygförvaltningen det vara behov av ett flygfält på norra Gotland. Därför exproprierades ett antal gårdar på det som nu är Bunge flygfält. I samband med den löstes gårdarna

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2003/04:1259 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 maj Fråga 2003/04:1259 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om högkostnadsskyddet inom tandvården för äldre Den 1 juni 2002 infördes högkostnadsskyddet för personer som är 65 år eller äldre inom tandvården. Sedan dess har reformen kantats av problem. Nuläget är att det finns 20 000 förhandsprövningar

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1246 av Johansson, Kenneth (c)

den 25 maj Fråga 2003/04:1246 av Kenneth Johansson c till miljöminister Lena Sommestad om byggande vid sjöar och vattendrag på landsbygden Miljöministern uttalade sig nyligen i Nyheterna i TV 4 om behovet av att skärpa strandskyddet. Uttalandet har väckt oro inte minst i anslutning till den nyligen arrangerade Landsbygdsriksdagen.

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:493 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 maj Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om stärkande av patientens ställning i vården En välinformerad och delaktig patient ger säkrare vård och bättre resultat. Och dessutom kommer patienten i framtiden att vara mer informerad och ställa krav på ett helt annat

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1069 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 april Fråga 2003/04:1069 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om nationellt stöd till patientinformation Inom patientinformationens område finns IT-tjänster som är utvecklade av sjukhusbibliotek. PION Patientinformation Online är det mest omfattande sökverktyget för patientinformation på

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:379 av Johansson, Kenneth (c)

den 1 december Fråga 2003/04:379 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om högkostnadsskyddet i sjukvården Att landstingens ekonomi är mycket ansträngd har knappast undgått någon. Trots stora skattehöjningar räknar Landstingsförbundet i sin ekonomiska rapport för november med ett underskott på 5 miljarder

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:24 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 september Fråga 2003/04:24 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om statlig finansiering av Rett Center Rett Center är en medicinsk riksspecialitet för Rett syndrom i Östersund. I samband med budgetpropositionen för 2003 lovade regeringen att staten skulle ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar

Inlämnad: 2003-09-24 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1444 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 juli Fråga 2001/02:1444 av Kenneth Johansson c till miljöminister Kjell Larsson om nationellt rovdjurscentrum i Orsa Riksdagen beslutade den 29 mars 2001 om en sammanhållen rovdjurspolitikNär det gäller inrättandet av ett rovdjurscentrum, vilket Rovdjursutredningen föreslog, fick Naturvårdsverket i uppdrag att

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:765 av Johansson, Kenneth (c)

den 19 februari Fråga 2001/02:765 av Kenneth Johansson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om plan- och bygglagen Enligt 8 kap. PBL gäller att det, utöver vid uppförande av byggnad, även krävs bygglov när en byggnads användning ändras till ett väsentligt annat ändamål. För bygglovsärende rörande ändrad användning betalar

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Interpellation 2001/02:4 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 september Interpellation 2001/02:4 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om subventionerad hemservice för pensionärer Kommunernas ansträngda ekonomi och ett ökat antal äldre har lett till att hemtjänsten har utvecklats från något av en allmän hemservice till att kommunerna begränsar sina insatser

Inlämnad: 2001-09-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: subventionerad hemservice för pensionärer

Skriftlig fråga 2000/01:1542 av Johansson, Kenneth (c)

den 2 augusti Fråga 2000/01:1542 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om en hjälpmedelsutredning Tillgången till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv. Jag och Centerpartiet

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1309 av Johansson, Kenneth (c)

den 30 maj Fråga 2000/01:1309 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om vinst vid produktion av välfärdstjänster I rapporten Solidaritet och valfrihetsom lades fram av Kommunal i samband med deras kongress under maj månad, framkom att privata vinstintressen måste ses som en förutsättning för ökad

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:303 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 mars Interpellation 2000/01:303 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om bristen på personliga assistenter Reformen om personlig assistans infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Reformen innebär stöd och service till vissa funktionshindrade. Reformen har inneburit en ökad frihet och

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bristen på personliga assistenter

Skriftlig fråga 2000/01:717 av Johansson, Kenneth (c)

den 15 februari Fråga 2000/01:717 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om ekonomin för personer med funktionshinder Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat de samlade effekterna när det gäller utvecklingen av egenavgifter inom den kommunala omsorgen om personer med funktionshinder

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:54 av Johansson, Kenneth (c)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:54 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om försämrad tandhälsa hos unga I det nuvarande tandvårdsstödet finns en speciell ersättning för ungdomstandvård. I ett landsting har man infört en gratis undersökning men det finns även landsting, som trots den extra

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:2 av Johansson, Kenneth (c)

den 19 september Interpellation 2000/01:002 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om hörselvård Tillgången till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv. Uppenbarligen finns

Inlämnad: 2000-09-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1287 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1287 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om medicinsk information via Internet Nordiska Läkemedelsnämnden, NLN, genomförde i september 1999 en konferens om medicinsk information via Internet. Enligt dokumentation från konferensen var samstämmigheten stor att det finns

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1228 av Johansson, Kenneth (c)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1228 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingela Thalén om 65-årsgränsen och tandvårdsersättningen Av 2 kap. 3 lagen om allmän försäkring framgår att ersättning för tandvård endast lämnas om tandvården utförts av en legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist som inte fyllt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1107 av Johansson, Kenneth (c)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1107 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om Läkemedelsverkets auktoritet Läkemedelsverket är en central myndighet med uppgift att utöva kontroll och tillsyn av läkemedel. Verket fungerar som ett kontrollorgan och besitter därmed en viktig roll som myndighetsutövare och

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering