Dokument & lagar (3 250 träffar)

Interpellation 2012/13:415 av Holm, Jens (V)

den 15 maj Interpellation 2012/13:415 Villkor för användande av vattenskoter av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Naturvårdsverket skriver på sin webbplats att intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område, kan upplevas som mycket störande. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador

Inlämnad: 2013-05-15 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkor för användande av vattenskoter

Skriftlig fråga 2012/13:469 av Leander, Helena (MP)

den 26 april Fråga 2012/13:469 Effektivare ingripanden mot giftiga produkter av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Förra sommaren kom larmrapporter om teflongaller för utomhusgrillar. Livsmedelsverket varnade både nationellt och i ett europeiskt system, och företag som Coop och Ica drog in produkten.

Inlämnad: 2013-04-26 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:457 av Leander, Helena (MP)

den 23 april Fråga 2012/13:457 Åtgärdsprogram mot hälsovådlig luft av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att skydda invånarna från hälsovådlig luft. De anger till exempel halter av partiklar i luften som skulle ha klarats 2005. Miljöbalken kräver att det tas

Inlämnad: 2013-04-23 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:387 av Ernkrans, Matilda (S)

den 18 april Interpellation 2012/13:387 Internationell klimatpolitik av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I regeringens vårproposition står att Sverige kommer att vara pådrivande för en ambitiös global klimatöverenskommelse. Det står också att Sverige ska vara ett föregångsland i miljösammanhang.

Inlämnad: 2013-04-18 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internationell klimatpolitik

Skriftlig fråga 2012/13:443 av Holm, Jens (V)

den 18 april Fråga 2012/13:443 Fungerande handelssystem för utsläppsrätter inom EU av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C EU-parlamentet har nyligen röstat ned kommissionens förslag om att hålla undan 900 miljoner utsläppsrätter ur handelssystemet, EU ETS. Handelssystemet ska vara EU:s viktigaste styrmedel

Inlämnad: 2013-04-18 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:439 av Leander, Helena (MP)

den 16 april Fråga 2012/13:439 Åtgärder mot hälsovådlig luft i Stockholm av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Luften är hälsovådlig på flera gator i Stockholmsregionen. Halterna av kväveoxider och partiklar överskrider miljökvalitetsnormerna. Vi bryter mot EU-reglerna för luftkvalitet. Sverige har

Inlämnad: 2013-04-16 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:370 av Persson, Peter (S)

den 10 april Interpellation 2012/13:370 Förtroende för statsråd av Peter Persson S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Statsrådet Tobias Billström har genom ett antal uttalanden skapat oklarhet om regeringens migrationspolitik. Statsministern har tagit avstånd från migrationsministern som därefter tagit avstånd

Inlämnad: 2013-04-10 Besvarare: Fredrik Reinfeldt (M)

Interpellation 2012/13:361 av Holm, Jens (V)

den 2 april Interpellation 2012/13:361 Sveriges miljökvalitetsmål av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige inte kommer att uppnå 14 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket konstaterar att nuvarande styrmedel är inte

Inlämnad: 2013-04-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges miljökvalitetsmål

Interpellation 2012/13:354 av Holm, Jens (V)

den 22 mars Interpellation 2012/13:354 Klimatanpassning av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Som en följd av klimatförändringarna kommer extrema väderhändelser som plötsliga regn, kraftiga stormar och ökad hetta att öka. Sverige är i detta sammanhang inget undantag. Att inte förbereda Sverige på detta måste

Inlämnad: 2013-03-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatanpassning

Skriftlig fråga 2012/13:423 av Holm, Jens (V)

den 22 mars Fråga 2012/13:423 Sveriges klimatambition i EU till 2020 av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Den 20 mars arrangerades Klimatforum i Stockholm. I sitt anförande sade miljöministern bland annat: Vi kämpar för att få EU att kliva upp och sätta sitt eget interna mål till 30 procent, men ni vet att

Inlämnad: 2013-03-22 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:368 av Holm, Jens (V)

den 7 mars Fråga 2012/13:368 Totalförbud mot bisfenol A av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Enligt en ny undersökning som refereras i tidningen Ny Teknik den 5 mars 2013 har den hormonstörande kemikalien bisfenol A påträffats i dricksvattnet i 8 av 22 undersökta lägenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Inlämnad: 2013-03-07 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:306 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 1 mars Interpellation 2012/13:306 Möjligheterna att bygga i strandnära lägen av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Lena Ek C Den 1 juli 2009 fick vi en ny strandskyddslagstiftning. Den nya lagen benämndes Ett differentierat strandskydd, vilket skulle avspegla den bärande idén i hela lagändringen, nämligen

Inlämnad: 2013-03-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna att bygga i strandnära lägen

Skriftlig fråga 2012/13:351 av Leander, Helena (MP)

den 28 februari Fråga 2012/13:351 Reptilskinn av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I en uppmärksammad film visas avslöjande detaljer om hur reptiler som används i skinnindustrin flås levande och behandlas hänsynslöst i bland annat Asien. Inom EU finns ett regelverk baserat på internationella överenskommelser

Inlämnad: 2013-02-28 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:343 av Leander, Helena (MP)

den 27 februari Fråga 2012/13:343 Hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C Organisationen Svenskt Vatten publicerade i oktober 2012 rapporten Kadmiumgult är fult en rapport om giftiga konstnärsfärger Rapporten visar bland annat att konstnärsfärger i dag

Inlämnad: 2013-02-27 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:297 av From, Isak (S)

den 6 februari Fråga 2012/13:297 Konkurrensneutral sjöfart av Isak From S till miljöminister Lena Ek C EU:s implementering av IMO:s nya svavelregler kan komma att bidra till förbättrad luftkvalitet och folkhälsa i Europa. Rätt skött kan det på sikt bli bra. Men genom att inte driva igenom att kraven skulle vara

Inlämnad: 2013-02-06 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:243 av Lindholm, Jan (MP)

den 31 januari Interpellation 2012/13:243 Hotet mot våra skyddade vattendrag av Jan Lindholm MP till miljöminister Lena Ek C Civilutskottet behandlade i juni förra året, i betänkandet Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag frågan om behovet av det tredje stycket i 6 i 4 kap. i miljöbalken. Ett enigt

Inlämnad: 2013-01-31 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hotet mot våra skyddade vattendrag

Skriftlig fråga 2012/13:283 av Andersson, Ulla (V)

den 28 januari Fråga 2012/13:283 Översvämningsmygg av Ulla Andersson V till miljöminister Lena Ek C Under lång tid har översvämningsmygg påverkat människors och djurs hälsa och liv i delar av Gävleborgs och Uppsala län. Under lika lång tid har det varit en kamp att få en långsiktig lösning på problemet. Hittills

Inlämnad: 2013-01-28 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2012/13:206 av Olsson, Lena (V)

den 17 januari Interpellation 2012/13:206 Rovdjurspolitiken av Lena Olsson V till miljöminister Lena Ek C Rovdjurspolitiken, inkluderat vargen, diskuteras åter med stort intresse av många. Vi kan lugnt påstå att rovdjurspolitiken är en ständigt infekterad och återkommande fråga. Den är inte helt enkel att lösa

Inlämnad: 2013-01-17 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rovdjurspolitiken

Interpellation 2012/13:197 av Bolund, Per (MP)

den 9 januari Interpellation 2012/13:197 Makulering av svenska utsläppsrätter av Per Bolund MP till finansminister Anders Borg M Under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, 20082012, fick Sverige möjlighet att öka utsläppen med 4 procent och fick därmed en lika stor tilldelning av utsläppsrätter assigned amount

Inlämnad: 2013-01-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Makulering av svenska utsläppsrätter

Interpellation 2012/13:180 av Holm, Jens (V)

den 13 december Interpellation 2012/13:180 Klimatvision till 2050 av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Naturvårdsverket presenterade den 11 december, på regeringens uppdrag, en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. I uppdraget från regeringen, som gavs i juli 2011 till myndigheten, låg att ta

Inlämnad: 2012-12-13 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatvision till 2050