Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:34 av Bodström, Thomas (s)

den 29 september Fråga 2009/10:34 Säkrande av värdedepåer av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För några dagar sedan rånades en värdedepå på ett mycket spektakulärt sätt, med hjälp av en helikopter. Det är uppenbart att värdedepåer är riskobjekt. Sedan mer än ett år tillbaka finns en utredning

Inlämnad: 2009-09-29 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2005/06:465 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:465 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Motverkande av islamofobi i polisarbetet Polisen har ett särskilt ansvar för att försvara människors lika värde. I en tidningsartikel uttalar en polisman i en artikel efter ett gängbråk i ett invandrartätt område följande:

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Motverkande av islamofobi i polisarbetet

Interpellation 2005/06:463 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:463 av Yvonne Ruwaida mp till justitieminister Thomas Bodström s Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten 16 kap. 8 brottsbalken reglerar brottet hets mot folkgrupp. Det anges således bland annat att den som i uttalande som sprids hotar eller

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten

Interpellation 2005/06:462 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:462 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Insatser mot organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten breder tyvärr ut sig i takt med att globaliseringen ökar. Den känner inga landgränser och tar inte hänsyn till demokratiska rättssystem. EU:s polisbyrå

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot organiserad brottslighet

Interpellation 2005/06:461 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:461 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våld mot äldreett dolt problem Äldre människor är betydligt mer oroliga än yngre för att bli överfallna, rånade eller ofredade trots att yngre är mer utsatta för sådana övergrepp. Över hälften av de äldre kvinnorna

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld mot äldre - ett dolt problem

Interpellation 2005/06:460 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:460 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Nationell satsning mot våldtäkter Rädslan för att bli utsatt för sexuellt våld präglar i stor utsträckning många kvinnors vardag. Denna rädsla är inte obefogad, eftersom det är kvinnor som oftast faller offer för det

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell satsning mot våldtäkter

Interpellation 2005/06:449 av Lindblad, Lars (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:449 av Lars Lindblad m till justitieminister Thomas Bodström s Våldsbrott i Skåne De bristande resurser som finns inom rättsväsendet sätter sina spår. De senaste åren har antalet våldsbrott ökat lavinartat i Skåne och det visar inga tendenser till att minska. Enligt Brottsförebyggande

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våldsbrott i Skåne

Interpellation 2005/06:448 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 maj Interpellation 2005/06:448 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström s Diskriminering på innekrogar Diskrimineringen på storstädernas innekrogar är betydligt värre än vad som tidigare framkommit. Dörrvakterna gör inte sitt arbete som innebär att de ska skapa ordning och trygghet

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Diskriminering på innekrogar

Interpellation 2005/06:447 av Kjellberg, Bertil (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:447 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Förändring av reglerna för bankernas säkerhet Den 1 januari 2004 förändrades reglerna för bankernas säkerhet, företagshypoteket ersattes med företagsinteckningar. Från att i stort sett ha haft 100 säkerhet i rörelsens

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förändring av reglerna för bankernas säkerhet

Interpellation 2005/06:446 av Magnusson, Cecilia (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:446 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Insatser för de våldsutsatta barnen I augusti 2001 lade Barnmisshandelskommittén fram sina förslag till regeringen. Det är snart fem år sedan. En del av förslagen har realiserats men långt ifrån alla. Trots att

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för de våldsutsatta barnen

Interpellation 2005/06:445 av Billström, Tobias (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:445 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström s Polishögskola i Rosengård Rosengård i Malmö är ett utmärkt exempel på ett område som skulle kunna gynna rekryteringen av invandrarungdomar till den svenska polisutbildningen. Det finns andra goda skäl till att en

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polishögskola i Rosengård

Interpellation 2005/06:429 av Krantz, Tobias (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:429 av Tobias Krantz fp till justitieminister Thomas Bodström s Polisbristen i Jönköpings län Rättsväsendet i Jönköpings län är satt under hård press. Under de senaste åren har den offentliga debatten mest handlat om indragningar och besparingar. Framtiden för såväl tingsrätterna

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisbristen i Jönköpings län

Interpellation 2005/06:427 av Granbom, Karin (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:427 av Karin Granbom fp till justitieminister Thomas Bodström s Anstalten Kolmårdens långsiktiga inriktning I augusti 2004 öppnades kriminalvårdsanstalten Kolmården som med 150 platser är Sveriges största öppna anstalt. Syftet när anstalten öppnades var att den skulle bli Sveriges

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anstalten Kolmårdens långsiktiga inriktning

Interpellation 2005/06:421 av Ask, Beatrice (m)

den 19 maj Interpellation 2005/06:421 av Beatrice Ask m till justitieminister Thomas Bodström s Användning av den särskilda beredskapspolisen Riksdagen har nyligen fattat beslut om en ny lag med regler om vissa utökade möjligheter för polisen att begära stöd från Försvarsmakten vid terrorismbekämpning. Om polisen

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användning av den särskilda beredskapspolisen

Interpellation 2005/06:416 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 18 maj Interpellation 2005/06:416 av Bengt-Anders Johansson m till justitieminister Thomas Bodström s Poliskostnader i samband med publika evenemang Ökade kostnader för polisens bevakning i samband med stora evenemang har blivit alltmer märkbara. Inte minst syns detta i redovisningar av hur polisen använder

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Poliskostnader i samband med publika evenemang

Interpellation 2005/06:389 av Engström, Hillevi (m)

den 5 maj Interpellation 2005/06:389 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström s Ekobrottsbekämpning i hela Sverige Ekobrottsmyndigheten EBM har en mycket viktig roll i att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Årsredovisningen för 2005 visar på att den nuvarande ledningen har lyckats väldigt

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekobrottsbekämpning i hela Sverige

Interpellation 2005/06:367 av Andersson, Yvonne (kd)

den 25 april Interpellation 2005/06:367 av Yvonne Andersson kd till justitieminister Thomas Bodström s Inrättande av polisexamen Rättssamhället måste förstärkas. Till det behövs ökade resurser till polis- och åklagarväsendet, men också en översyn av polisers utbildning. I en enskild motion från i höstas tar jag

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Inrättande av polisexamen

Interpellation 2005/06:361 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 april Interpellation 2005/06:361 av Birgitta Sellén c till justitieminister Thomas Bodström s Lag om åldersgränser vid uthyrning och försäljning av dator- och tv-spel Tempot i samhället är mycket högt och det är dyrt att leva. Många föräldrar måste arbeta mer än tidigare för att få ekonomin att gå ihop.

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om åldersgränser vid uthyrning och försäljning av dator- och tv-spel

Interpellation 2005/06:350 av Ullenhag, Erik (fp)

den 12 april Interpellation 2005/06:350 av Erik Ullenhag fp till statsminister Göran Persson s Forskning om Sveriges agerande under andra världskriget Regeringen har tagit initiativ till en rad lovvärda forskningsprojekt som belyser nazisternas brott mot mänskligheten. Den senaste tiden har en del kommit fram om

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forskning om Sveriges agerande under andra världskriget

Interpellation 2005/06:348 av Billström, Tobias (m)

den 12 april Interpellation 2005/06:348 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström s Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö Under 2005 ökade antalet personrån begångna i Malmö polisområde från 649 under 2004 till 905 under 2005. De flesta brotten begås av ungdomar mot andra ungdomar och begås på

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö
Paginering