Dokument & lagar (67 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2098 av Pehrson, Johan (fp)

den 1 september Fråga 2005/06:2098 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Bekämpande av barnsexturismen Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Skillnaden mellan så kallad barnsexturism och människohandel är

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1897 av Pehrson, Johan (fp)

den 30 juni Fråga 2005/06:1897 av Johan Pehrson fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Returförpackningar Sverige har ett framgångsrikt system för hantering av returförpackningar av aluminium och petflaskor. Återvinningsprocenten är hög men kunde bli än högre. En viktig del av retursystemet är återlämningen

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1874 av Pehrson, Johan (fp)

den 26 juni Fråga 2005/06:1874 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Säkerheten för kriminalvårdens personal Nyligen kom försäkringsbolaget Afa med nya uppgifter om att kriminalvårdare löper fem gånger så stor risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som leder till minst en månads sjukskrivning

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1720 av Pehrson, Johan (fp)

den 31 maj Fråga 2005/06:1720 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våldet mot busschaufförer Hot och våld mot bussförare är ett ökande problem i samhället enligt Arbetsmiljöverket. Det visas inte minst av den nu aktuella tragiska händelsen i Örebro. Det är exempelvis incidenter där föraren

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1711 av Pehrson, Johan (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1711 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Skärpt straffminimum för övergrepp i rättssak Rättstaten förutsätter att myndigheter och dess tjänstemän utan påverkan kan sköta sina uppgifter. Det gäller alltifrån poliser och åklagares arbete med förundersökning och åtal

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:462 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:462 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Insatser mot organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten breder tyvärr ut sig i takt med att globaliseringen ökar. Den känner inga landgränser och tar inte hänsyn till demokratiska rättssystem. EU:s polisbyrå

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot organiserad brottslighet

Interpellation 2005/06:461 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:461 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Våld mot äldreett dolt problem Äldre människor är betydligt mer oroliga än yngre för att bli överfallna, rånade eller ofredade trots att yngre är mer utsatta för sådana övergrepp. Över hälften av de äldre kvinnorna

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld mot äldre - ett dolt problem

Interpellation 2005/06:460 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:460 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Nationell satsning mot våldtäkter Rädslan för att bli utsatt för sexuellt våld präglar i stor utsträckning många kvinnors vardag. Denna rädsla är inte obefogad, eftersom det är kvinnor som oftast faller offer för det

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell satsning mot våldtäkter

Skriftlig fråga 2005/06:1683 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1683 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s En nordisk polis Det behövs ett nordiskt samarbete för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten och det bör prioriteras högre när det gäller våra närmaste grannländer. De nordiska länderna har redan i dag ett samarbete

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1682 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1682 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Lex Maria för polisen Poliser har en viktig roll i rättsstaten. Att medborgarna har ett starkt förtroende för polisen är också centralt för hela rättsväsendet och inte minst för tilltron till vår demokrati. Det händer tyvärr

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1676 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1676 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot taxifusket Enligt en sammanställning som Skatteverket har gjort lurar taxibranschen staten på mellan 2 och 4 miljarder kronor i skatt varje år. Svenska Taxiförbundet kräver att särskilda redovisningscentraler

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1613 av Pehrson, Johan (fp)

den 15 maj Fråga 2005/06:1613 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström s Förövare som dömts för övergrepp mot barn En stor del av dem som döms för olika sexualbrott återfaller i brott efter avtjänat straff. För att skydda framför allt barn från att utsättas för övergrepp och pedofili måste samhället

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:348 av Billström, Tobias (m)

den 12 april Interpellation 2005/06:348 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström s Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö Under 2005 ökade antalet personrån begångna i Malmö polisområde från 649 under 2004 till 905 under 2005. De flesta brotten begås av ungdomar mot andra ungdomar och begås på

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Det ökande antalet ungdomsrån i Malmö

Interpellation 2005/06:248 av Engström, Hillevi (m)

den 9 februari Interpellation 2005/06:248 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström s Styrningen av polisen Riksrevisionen har i Rapport 2005:18 Rikspolisstyrelsens styrning av polisen framfört betydande kritik mot Rikspolisstyrelsen RPSMan menar att Rikspolisstyrelsens styrning utifrån riksdagens

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrningen av polisen

Skriftlig fråga 2004/05:2122 av Pehrson, Johan (fp)

den 24 juni Fråga 2004/05:2122 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om förstärkt straffskärpningsgrund vid drog- och rattfylleribrott Varje år skördas hundratals människoliv på de svenska vägarna. Orsaken till det är bland annat att 16 000 människor varje dag ger sig ut på vägarna trots att de

Inlämnad: 2005-08-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1771 av Pehrson, Johan (fp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1771 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om grovt sexköp Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel och utgör i dag, med narkotika- och vapenhandel, en mycket lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Risken för upptäckt är låg, vinsten hög.

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:619 av Pehrson, Johan (fp)

den 20 maj Interpellation 2004/05:619 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rånbrott Antalet grova rån mot penninginrättningar, värdetransporter och affärsverksamhet runtom i Sverige ligger i dag på en oacceptabelt hög nivå. Gärningsmännens allt råare behandling av offren visar också på en brutal

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1636 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 maj Fråga 2004/05:1636 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om umgängesrätt med barn Enligt gällande lagstiftning kan en förälder som enligt domstol fått umgängesrätt med sina barn, efter en skilsmässa, ändå förhindras att träffa dem. Orsaken kan vara att den förälder som har vårdnaden om

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1634 av Pehrson, Johan (fp)

den 18 maj Fråga 2004/05:1634 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om frivården Personer som döms till skyddstillsyn står under övervakning hos frivården, men kan röra sig fritt i samhället så länge personen håller sig inom lagens ramar. Om personen inte sköter sig och begår nya brott finns möjlighet

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:556 av Pehrson, Johan (fp)

den 25 april Interpellation 2004/05:556 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om ekonomin i åklagarväsendet Indragna pengar, särskilda anslagssparanden och uppsagda krediter det är verkligheten för det svenska åklagarväsendet som är hårt pressat av en ekonomisk tvångströja. Risken är stor att regeringens

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering