Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:114 Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning föreslagit att anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ska

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning

Interpellation 2014/15:111 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2014/15:111 Nedläggning av finansmarknadsforskning av Mats Persson FP till Statsrådet Per Bolund MP Den globala finanskrisen och utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2008 och 2009 fick tydliga realekonomiska effekter och visar på finansmarknadernas stora betydelse. Även om Sverige har gått igenom

Inlämnad: 2014-11-10 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:111 av Mats Persson (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av finansmarknadsforskning