Dokument & lagar (474 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:929 av Gustafsson, Lars (kd)

den 2 februari Fråga 2005/06:929 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Vårdens bedömningar av körförmåga På regeringens uppdrag har Vägverket gjort en översyn av hur systemet, som bygger på att läkare anmäler körkortsinnehavare som av medicinska skäl är uppenbart olämpliga att ha körkort, kan förbättras.

Inlämnad: 2006-02-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:918 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:918 av Gunilla Tjernberg kd till justitieminister Thomas Bodström s Polisens befogenheter vid brottsutredningar Umeå är en stad i skräck. Hagamannen har återigen börjat attackera ensamma kvinnor i staden. Många kvinnor, både äldre och yngre, tvingas anpassa vardagen för att öka sin säkerhet.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:914 av Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:914 av Kenneth Lantz kd till justitieminister Thomas Bodström s Jämkning av trafikskadeersättning I dag kan jämkning av trafikskadeersättning till en förare som kört rattfull endast ske om denne varit grovt vårdslös. Om grov vårdslöshet inte kan bevisas utges i stället full trafikskadeersättning.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:222 av Odell, Mats (kd)

den 26 januari Interpellation 2005/06:222 av Mats Odell kd till justitieminister Thomas Bodström s Lagföring av krigsförbrytare Den 25 januari rapporterade TV 4:s nyheter att regeringen låtit en utpekad krigsförbrytare lämna landet, trots att åklagare inlett en utredning och kontaktat regeringen i ärendet. Den

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagföring av krigsförbrytare

Skriftlig fråga 2005/06:864 av Wälivaara, Erling (kd)

den 25 januari Fråga 2005/06:864 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Ulrica Messing s Minskade bidrag till Länstrafiken i Norrbotten Rikstrafiken har under 2004 och 2005 gett de fyra länstrafikbolagen i Norrland särskilda bidrag till glesbygdstrafiken. Den 10 januari i år gav Rikstrafiken plötsligt besked om

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:850 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 24 januari Fråga 2005/06:850 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Farleden i Gävle hamn Gävle hamn har stor betydelse för näringslivet och för nya företagsetableringar i Gävleregionen men också i ett område som sträcker sig över Gävleborg, Dalarna och Uppland. Privata företag satsar nu pengar

Inlämnad: 2006-01-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:830 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 januari Fråga 2005/06:830 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Utbyggnad av E 4 mellan Enånger och Hudiksvall I en fråga 2004/05:1852 den 10 juni 2005 frågade jag statsrådet Ulrica Messing om E 4 mellan Enånger och Hudiksvall och om vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta för att tillförsäkra

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:811 av Gustafsson, Holger (kd)

den 19 januari Fråga 2005/06:811 av Holger Gustafsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Mobbning på Internet Tusentals barn och ungdomar utsätts varje dag för hot och kränkningar, mobbning. För många barn har mobbning tidigare begränsats till skoldagen. Så är inte längre fallet. Nu fortsätter hoten och kränkningarna

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:201 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 januari Interpellation 2005/06:201 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ombyggnad av E 18 E 18 mellan Enköping och Sagån är en mycket olycksdrabbad sträcka. Bara under sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor. En ombyggnad till motorväg fordras för att spara mänskligt lidande.

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:181 av Larsson, Maria (kd)

den 2 januari Interpellation 2005/06:181 av Maria Larsson kd till statsrådet Jens Orback s Könskvotering till bolagsstyrelser Regeringen avser enligt uppgift att innan valet lägga fram ett förslag om tvingande könskvotering till bolagsstyrelser. I utformningen av den nya lagstiftningen verkar regeringen snegla på

Inlämnad: 2006-01-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:716 av Gustafsson, Lars (kd)

den 22 december Fråga 2005/06:716 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Stöd till enskilda vägägare Den storm som drabbade södra Sverige den 89 januari 2005 saknar motstycke i modern tid. Åtskilliga enskilda skogsbrukare har fått se sitt livsverk spolierat. Merparten av skogen i Götaland ägs av

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:174 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 december Interpellation 2005/06:174 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ombyggnad av E 18 E 18 mellan Enköping och Sagån är en mycket olycksdrabbad sträcka. Bara under sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor. En ombyggnad till motorväg fordras för att spara mänskligt lidande.

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:681 av Wälivaara, Erling (kd)

den 19 december Fråga 2005/06:681 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Byråkrati som hinder för nya jobb Svensk byråkrati och svenskt regelverk har blivit ett problem för industrietableringar i Sverige. Företag som ansökt om att få ta del av företagsstödet, ett regionalt utvecklingsstöd, försenas

Inlämnad: 2005-12-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:650 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 16 december Fråga 2005/06:650 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Mellansverige och sjöräddningskapaciteten Under 49 dagar, med början i dag, finns ingen sjöräddningskapacitet för att undsätta personer som råkar i sjönöd i Mellansverige i Stockholms skärgård, längs Upplandskusten och stora

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:648 av Gustafsson, Holger (kd)

den 15 december Fråga 2005/06:648 av Holger Gustafsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Utvärdering av zebralagen Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI har tillsammans med Vägverket konstaterat att antalet olyckor på övergångsställen har ökat sedan den så kallade zebralagen infördes i maj år 2000. Sedan

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:637 av Runegrund, Rosita (kd)

den 15 december Fråga 2005/06:637 av Rosita Runegrund kd till justitieminister Thomas Bodström s Kemisk kastrering av våldtäktsmän Under de senaste två decennierna har antalet våldtäkter tredubblats. Tusentals svenska flickor har fått sina liv förstörda och ofta är brottsoffren barn under 15 år. För att upprätta

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:632 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 15 december Fråga 2005/06:632 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Miljömålsrådet skriver i sin årliga utvärdering för år 2005 att utfallet av förhandlingarna om EU:s kemikalielagstiftning, Reach, kommer att få stor betydelse för möjligheterna att uppnå

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:166 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 12 december Interpellation 2005/06:166 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Ulrica Messing s Miljöbilar Det överordnade miljömål som riksdagen fastslagit lyder: Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.Lyckligtvis finns det en bred politisk enighet kring

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:165 av Althin, Peter (kd)

den 12 december Interpellation 2005/06:165 av Peter Althin kd till justitieminister Thomas Bodström s Drogtest på barn Jag fortsätter min följetong om drogtest på barn under 15 år. Justitieministern menar att sådana test inte är möjliga eftersom kroppsbesiktning på barn är särskilt känsligt. Han menar vidare att

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:596 av Höij, Helena (kd)

den 9 december Fråga 2005/06:596 av Tredje vice talman Helena Höij kd till justitieminister Thomas Bodström s Digital fotohantering vid polisen Bilder används av naturliga skäl i många olika sammanhang hos polisen. Eftersom en bild många gånger kan förmedla information effektivare än skriven text är det allmänt

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)