Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2044 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2044 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Elektroniska körkort Ett tänkbart verktyg mot rattfylleri, bilstöld och olovlig körning är det elektroniska körkortet. En svensk uppfinnare har jobbat med idén sedan 1993 och delvis fått stöd av bilindustrin samt Vägverket för

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)

den 18 maj Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Nya hastighetsgränser Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nya hastighetsgränser

Skriftlig fråga 2005/06:1279 av Gylling, Johnny (kd)

den 23 mars Fråga 2005/06:1279 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Förseningen av trafikskolornas alkoholutbildning Det ökande rattfylleriet utgör det största hotet mot trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen. Bristfälliga kunskaper och attityder om alkohol i trafiken fortsätter att skörda liv.

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:560 av Gylling, Johnny (kd)

den 7 december Fråga 2005/06:560 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Vägverkets neddragning av snöröjningen I stora delar av Sverige riskerar snöröjningen på det statliga vägnätet att bli betydligt sämre i vinter. Med hänvisning till att Vägverket måste spara pengar har verket aviserat att kraven

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:322 av Gylling, Johnny (kd)

den 10 november Fråga 2005/06:322 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Minnesdag för trafikoffer Under senare tid har vi vid ett flertal tillfällen blivit påminda om den oerhörda tragedi trafikolyckorna skapar på våra vägar och den tragedi detta innebär för anhöriga. Nu senast den fruktansvärda

Inlämnad: 2005-11-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:22 av Gylling, Johnny (kd)

den 19 september Fråga 2005/06:22 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Underlättad import av motorcyklar Trots uttalanden från riksdagen om att underlätta för fordonshobbyn planerar Vägverket och Bilprovningen ytterligare åtstramningar för privatimporten av motorcyklar. Enligt uppgift kommer Vägverket

Inlämnad: 2005-09-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 september Fråga 2005/06:1 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Import av miljöbilar För att möjliggöra en identifiering av bilar som klassas som miljöbilar har Vägverket föreslagit att bilar som uppfyller kraven för miljöbil ska ges en särskild hantering i vägtrafikregistret. Underlag för

Inlämnad: 2005-09-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:646 av Gylling, Johnny (kd)

den 23 maj Interpellation 2004/05:646 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om EU-regler vid utbyggnad av kommunala stadsnät EU-kommissionen meddelade i november 2004 att man godkänt offentlig finansiering av bredbandsutbyggnad i Frankrike och Storbritannien som icke varande statsstöd. Kommissionen ansåg

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1525 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 april Fråga 2004/05:1525 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets upprivning av spår Effekterna av stormen Gudrun, med enorma mängder stormfälld skog, ställer mycket stora krav på transportsystemet för att undvika insektsangrepp och så kallad blånad. Arbetet med att ta hand om virket

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:981 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari Fråga 2004/05:981 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om europeiskt samarbete mot spam Oönskad e-post-reklam, så kallat spam, är ett växande problem för de flesta datoranvändare. Spam orsakar både företag och myndigheter stora kostnader. Till största delen har de problem som drabbar

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:458 av Gylling, Johnny (kd)

den 26 november Fråga 2004/05:458 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om kommunikationerna i Blekinge Riksdagen har beslutat om en elektrifiering av Blekinge kustbana. Ändå har Banverkets styrelse nyligen i ett brev till trafikhuvudmannen i Blekinge län ifrågasatt hela elektrifieringen, med hänvisning

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:136 av Gylling, Johnny (kd)

den 18 oktober Fråga 2004/05:136 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om efterlevnad av EU-direktiv beträffande hjulvikter I EU-direktivet 2000/53/EF ställs krav på förbud av bly i hjulvikter balanseringsvikter till däck. I artikel 4 avsnitt 2 står det: Medlemsstaterna försäkrar att material och komponenter

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1194 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 maj Fråga 2003/04:1194 av Johnny Gylling kd till näringsminister Leif Pagrotsky om import av hobbyfordon Att motorhobby i dess olika former är viktig har tidigare uttalats av trafikutskottet i bland annat betänkande 2001/02:TU13 samt 2002/03:TU2. Vid interpellationsdebatt den 29 april 2003 försäkrade ministern

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1104 av Gylling, Johnny (kd)

den 22 april Fråga 2003/04:1104 av Johnny Gylling kd till justitieminister Thomas Bodström om motorevenemang i framtiden Den 27 maj startar Harley-Davidson Club Sweden HDCS sitt internationella Super Rally i Ljungbyhed i Skåne. Detta evenemang beräknas locka tiotusen besökare varav en stor del från andra länder. Senast

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:839 av Gylling, Johnny (kd)

den 1 mars Fråga 2003/04:839 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om översynen av sjöfartens avgifter Godstransportdelegationen tillsattes av regeringen 2002 för att öka samverkan mellan aktörerna på godstransportmarknaden och förtydliga statens roll i godstransportsystemet. I april 2003 gavs delegationen

Inlämnad: 2004-03-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:685 av Gylling, Johnny (kd)

den 4 februari Fråga 2003/04:685 av Johnny Gylling kd till miljöminister Lena Sommestad om samråd vid införande av fiskestopp 2 Naturvårdsverket har fått följande uppdrag enligt regeringsbeslut från den 21 februari 2002 M2002/731/Mkangående införande av fiskestopp: För att kunna utvärdera effekterna av fiskeförbud

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:256 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 januari Interpellation 2003/04:256 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om Sveriges transporter till de nya EU-länderna runt Östersjön Den 1 maj 2004 får EU tio nya medlemsstater. Några av dessa är våra grannar kring Östersjön Estland, Lettland, Litauen och Polen med en sammanlagd folkmängd på

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:317 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 november Fråga 2003/04:317 av Johnny Gylling kd till justitieminister Thomas Bodström om sekretesslagen och rattfylleribrott Rattfylleribrotten och skadorna till följd av rattfylleriet ökar. För att vända utvecklingen är det avgörande att alla samhällskrafter kan verka i en och samma riktning och att lagstiftning

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:258 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 mars Interpellation 2002/03:258 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om privatimport av bilar och motorcyklar Vägverket föreslog nyligen att dispenserna för privatimport av bilar och motorcyklar från tredjeland ska dras in. Förslaget gällde även flyttgods och arvegods. Innebörden var att varje

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:521 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 februari Fråga 2002/03:521 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om privatimport av fordon från USA Riksdagen uttalade vid flera tillfällen under år 2002 sitt stöd för fordonshobbyn i Sverige, bland annat i betänkande 2001/02:TU13. Infrastrukturministerns eget pressmeddelande angående ny fordonslag

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering