Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1641 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 september Fråga 2001/02:1641 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om ägare till små bensinstationer Oljebolagens direktiv och prissättning leder till snabba försämringar för ägare till små, bemannade bensinstationer. De marginalförhandlingar som tidigare fördes om vinst per liter, vid bensinförsäljning,

Inlämnad: 2002-09-27 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1123 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Fråga 2001/02:1123 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Dagens lagregler gör det omöjligt att förvärva en av lägenheterna i ett flerbostadshus med äganderätt. För att möjliggöra ägandet av bostäder även i flerfamiljshus och för att kunna bygga nya fastigheter på

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:771 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:771 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om konkurrensen på byggmarknaden Den 16 januari år 2001 deltog undertecknad i en debatt med statsrådet Ulrica Messing om åtgärder för att synliggöra och eliminera informella hinder för utländsk konkurrens inom byggmarknaden samt

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:770 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:770 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om handläggningstid i hovrätt för tvistemål Det saknas ett allmängiltigt svar på vad som kan anses vara en längsta tid för handläggning i hovrätten för mål av icke-komplicerad natur. Ett exempel är en dom om frikraftsersättning

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:249 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 februari Interpellation 2001/02:249 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lena Sommestad om vindkraftverk Energi från vindkraftverk måste främjas på alla sätt. Vind är ett förnyelsebart energislag och medför inga miljöpåverkande utsläpp till atmosfären. Lokala konflikter kan uppstå när vindkraftverk ska

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Interpellation 2001/02:217 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 januari Interpellation 2001/02:217 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lena Sommestad om LIP-medel för skolsatsning I slutet av december fördelades medel till de senaste av de 40 lokala projekten inom de lokala investeringsprogrammen LIP för perioden 20012003/2004. Bland de 14 kommunerna återfinns Skövde

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: LIP-medel för skolsatsning

Skriftlig fråga 2001/02:599 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:599 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen mot barnpornografi Genom lagändringen per den 1 januari 1999 flyttades barnpornografibrottet från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden. Reglerna om barnpornografi kom att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:122 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 december Interpellation 2001/02:122 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om ekobrottsmyndigheten Skövde kommun har genom medierna informerats om att den enhet för ekobrottsbekämpning som finns lokaliserad till Skövde hotas av nedläggning. En mycket värdefull kontakt har etablerats mellan

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:34 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 2001/02:34 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionslagstiftningen Lagstiftningen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. En översiktlig rapport från Socialstyrelsen SoS-rapport 2000:5 redovisade en översiktlig kartläggning

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitutionslagstiftningen

Skriftlig fråga 2000/01:1205 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1205 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om kvinnors hälsa och prostitution Under Sveriges ordförandeskap i EU är Tyskland berett att göra ett stort skamgrepp genom att godkänna prostitutionen som ett arbete. Prostitution ska inte längre betraktas som osedligtVerksamheten

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:388 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:388 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om tillväxtavtalen och jämställdheten För att Sverige ska utvecklas i positiv riktning är det helt avgörande att landets olika delar utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. Utvecklingen av den regionala näringspolitiken

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2000/01:340 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 28 mars Interpellation 2000/01:340 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om utlokalisering av statliga verk I den regionalpolitiska diskussionen framkommer ofta förslag om lokalisering av statliga verk. SOU 2000:108 föreslår en ny djurskyddsmyndighet som ett led i ett förbättrat djurskydd.

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utlokalisering av statliga verk

Skriftlig fråga 2000/01:482 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 21 december Fråga 2000/01:482 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om narkotikahandel och trafficking Enligt Rikskriminalpolisens Rikskrim expert inom området trafficking finns det ingen svensk undersökning, rapport eller forskning rörande sambandet mellan narkotikahandel och trafficking

Inlämnad: 2000-12-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:119 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 november Interpellation 2000/01:119 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om trafficking Att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse har förbjudits genom en särskild lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. Denna gäller att mot ersättning skaffa sig en tillfällig

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:80 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 30 oktober Interpellation 2000/01:80 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Leif Pagrotsky om upphandlingens betydelse för byggkostnader De höga byggkostnaderna innebär ett allt större hinder för ny- och ombyggnation. Kristdemokraterna har därför begärt en konsekvensutredning om sänkt byggmoms. En annan åtgärd

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1226 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1226 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om nordiskt samarbete mot vitmaktmusik Under slutet av 1999 beviljades Historiska museet drygt 900 000 kr av Nordiska ministerrådet för att bekämpa rasism och nazism. Ett projekt med avstamp i den s.k. vitmaktmusiken, benämnt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 1999/2000:91 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 november Interpellation 1999/2000:91 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om ungdomstidningarnas stilbildande ansvar Ungdomens Nykterhetsförbund har gjort en genomgång av hur tjejtidningarna Vecko-Revyn, Frida och Solo skildrar alkohol och narkotika. Uppföljningen visar att alkoholkonsumtionen

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)