Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2117 av Magnusson, Cecilia (m)

den 8 september Fråga 2005/06:2117 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Information till brottsoffer Ännu en gång har ett brottsoffer under chockartade former blivit uppmärksam på att den gärningsman man trodde satt bakom lås och bom i stället befinner sig utanför fängelsets murar, i ens

Inlämnad: 2006-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2047 av Magnusson, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2005/06:2047 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Lagstiftningen om besöksförbud Ännu en hotad kvinna har bragts om livet. Trots en tydlig hotbild, upprepade polisanmälningar och tidigare besöksförbud fick den kvinnliga terapeut inte det skydd hon behövde. Då detta

Inlämnad: 2006-08-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2020 av Magnusson, Cecilia (m)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2020 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s EM-kommenderade poliser Notan för polisinsatserna för EM i Göteborg beräknas landa på 50 miljoner kronor. Kriget i Libanon, och Israels deltagande i spelen, gjorde att hotbilden höjdes för EM och därför höjde också polisen

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:446 av Magnusson, Cecilia (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:446 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Insatser för de våldsutsatta barnen I augusti 2001 lade Barnmisshandelskommittén fram sina förslag till regeringen. Det är snart fem år sedan. En del av förslagen har realiserats men långt ifrån alla. Trots att

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för de våldsutsatta barnen

Skriftlig fråga 2005/06:736 av Magnusson, Cecilia (m)

den 2 januari Fråga 2005/06:736 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Skydd för hotade och utpressade Masoud Garakoei har nu gett upp kampen mot den organiserade brottsligheten som har slagit klorna i honom. Han vägrade att acceptera deras trakasserier och polisanmälde dem som hotade och

Inlämnad: 2006-01-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2112 av Magnusson, Cecilia (m)

den 17 augusti Fråga 2004/05:2112 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av lagstiftning kring människohandel I mars 2004 presenterade justitieministern propositionen Ett utvidgat straffansvar för människohandel prop. 2003/04:111I denna proposition informerade regeringen riksdagen

Inlämnad: 2005-08-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:641 av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:641 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot ungdomsbrottslingar Ungdomar som begår brott, till och med upprepade sådana, har en gång begått sin första brottsliga gärning. Det första brottet borde ha varit det sista men många ungdomar fastnar i ett

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1677 av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj Fråga 2004/05:1677 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om tillsynen för vägtransporter av farligt gods Varje år transporteras mer än 14 miljoner ton farligt gods på de svenska vägarna. Det ställer krav på att lastbilarna och chaufförerna klarar av att möta reglerna i säkerhetsföreskrifterna.

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:606 av Magnusson, Cecilia (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:606 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn som misshandlas Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av barnmisshandel ökat med över 90 enligt en kartläggning som TV 4:s Nyheterna gjorde vid årsskiftet. Delvis beror ökningen på att samhället blivit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:558 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:558 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn som misshandlas Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av barnmisshandel ökat med över 90 enligt en kartläggning som tv 4:s Nyheterna gjorde vid årsskiftet. Delvis beror ökningen på att samhället

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:513 av Magnusson, Cecilia (m)

den 13 april Interpellation 2004/05:513 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till lokala polismyndigheter vid stora evenemang Med jämna mellanrum står Sverige värd för stora internationella konferenser, toppmöten och andra evenemang som kräver omfattande polisära insatser. Sedan

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1103 av Magnusson, Cecilia (m)

den 2 mars Fråga 2004/05:1103 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om konsekvenserna av kriminalvårdsbesparingar Ansträngda arbetsförhållanden och överbeläggningar är vardagsmat för de anställda på de svenska häktena. Under november 2004 var beläggningen på svenska häkten 103 då 2 078 personer

Inlämnad: 2005-03-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1043 av Magnusson, Cecilia (m)

den 22 februari Fråga 2004/05:1043 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om kriminalisering av familjevåld Brottsligheten kan drabba alla men det är särskilt allvarligt när barn blir brottsoffer. När barn blir vittnen till att en förälder misshandlar sin partner ska de enligt socialtjänstlagen

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:251 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 januari Interpellation 2003/04:251 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om skyddet mot terrorism Sverige är en del i det globala världssamhället, på gott och ont. Erfarenheterna efter den 11 september 2001 har gjort att de flesta länder omprövat sina arbetsmetoder när det gäller kontroll

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:169 av Magnusson, Cecilia (m)

den 28 november Interpellation 2003/04:169 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn i familjevåldssituationer Ännu ett barn, en liten tvååring, blev denna vecka berövad hela sin trygghet, då modern blev ihjälslagen i hemmet. Trots att kvällen var sen bevittnade barnet dödsmisshandeln. I

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:164 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 november Interpellation 2003/04:164 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om prekursorsbrott i narkotikastrafflagen De syntetiska drogerna är ett växande problem för den svenska narkotikapolitiken. Den oroande utvecklingen är gemensam för hela Europa. EU-länderna översvämmas i dag av billig

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:405 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:405 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika Den svenska lagstiftningen kring narkotikaklassificering ger problem för rättsväsendets möjligheter att hindra och förebygga ytterligare utbredning av narkotikabruket

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika

Interpellation 2002/03:390 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:390 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd vid brott mot barn Fredag den 9 maj fastställde Högsta domstolen Hovrättens dom i målet där styvpappan misshandlade ihjäl sin lilla pojke. Saken gällde vilket straff som ska utgå för att grovt misshandla och

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: påföljd vid brott mot barn

Interpellation 2002/03:386 av Johansson, Kenneth (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:386 av Kenneth Johansson c till justitieminister Thomas Bodström om Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Justitiedepartementet står enligt vad jag erfarit i begrepp att fullfölja sitt tidigare, i en departementspromemoria, presenterade

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Europaparlamentets och rådets direktiv (98/44EG) om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Interpellation 2002/03:385 av Johansson, Kenneth (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:385 av Kenneth Johansson c till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till advokater En viktig rättsprincip är att det råder likhet inför lagen. Lagen respekteras och kan upprätthållas om den är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet och uppfattas som rättvis, förutsebar

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ersättning till advokater
Paginering