Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni Fråga 2009/10:909 Arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade: Reformeringen av bevisreglerna 1993 har, i förening med den

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:887 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 juni Fråga 2009/10:887 Försäkringsrätt vid arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd och dåvarande regeringen uttalade också att: För stränga krav på visad

Inlämnad: 2010-06-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:724 av Olsson, LiseLotte (v)

den 15 april Fråga 2009/10:724 Uppdrag för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För demokratins skull är det viktigt att alla efter förmåga och vilja ges goda förutsättningar att delta i föreningsliv och i demokratiska samhällsinstitutioner. Detta är viktigt för samhällsutvecklingen.

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:219 av Olsson, LiseLotte (v)

den 2 februari Interpellation 2009/10:219 Reglerna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Aftonbladet torsdagen den 28 januari hade ett uppslag med rubriken Så sjuka är de nya reglernaDe hade gjort en genomgång av dokument från Försäkringskassan om hur den borgerliga

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:418 av Olsson, LiseLotte (v)

den 21 januari Fråga 2009/10:418 Kompensation för sänkt bostadstillägg av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid årsskiftet förlorade ett antal personer rätt till sjukpenning. Några av dem fick i stället rätt till sjukersättning på lägre nivå. För personer som varit deltidssjukskrivna

Inlämnad: 2010-01-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson ()

Skriftlig fråga 2009/10:298 av Olsson, LiseLotte (v)

den 4 december Fråga 2009/10:298 Ansvar för rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den borgerliga regeringens huvudfrågor under mandatperioden har varit att minska kostnaderna för ersättning till sjuka och arbetslösa. Den aktiva politikens främsta insats är att vid

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:33 av Olsson, LiseLotte (v)

den 24 september Fråga 2009/10:33 Sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Efter årsskiftet har regeringen beslutat att skicka 54 000 svenska sjuk- och förtidspensionärer till Arbetsförmedlingen för att bryta deras utanförskapMen när socialförsäkringsminister Christina Husmark

Inlämnad: 2009-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:538 av Olsson, LiseLotte (v)

den 14 maj Interpellation 2008/09:538 Försämringarna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nästan tio månader har gått sedan försämringarna i sjukförsäkringen trädde i kraft. Försämringarna har skakat om Sverige. Det är många av oss som upprörs över att cancersjuka

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försämringarna i sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2008/09:705 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2008/09:705 Extra anslag till Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har i en särskild skrivelse till regeringen från den 21 januari 2009 begärt ytterligare 950 miljoner kronor till förvaltningsanslaget för att klara verksamheten under

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 8 januari Fråga 2008/09:467 Risk för uppsägningar och försenade utbetalningar på Försäkringskassan 2009 av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har försatt Försäkringskassan, de försäkrade och hela socialförsäkringssystemet i kristillstånd. Underskottet i Försäkringskassans

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:66 av Olsson, LiseLotte (v)

den 7 oktober Fråga 2008/09:66 Sänkt sjukpenning för cancersjuka av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Ekot uppmärksammar i dag en kvinna som har opererats för hjärntumör. Hon har trots cancerdiagnosen fått sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent samt en bortre tidsgräns på 18 månader.

Inlämnad: 2008-10-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1532 av Olsson, LiseLotte (v)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1532 Konsekvenser av de nya sjukförsäkringsreglerna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna i mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent. För en vanlig kvinnlig löntagare med en månadslön på

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1531 av Olsson, LiseLotte (v)

den 8 augusti Fråga 2007/08:1531 Synnerliga skäl och fortsatt sjukpenning av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent med en bortre tidsgräns på 18 månader. För en löntagare med en

Inlämnad: 2008-08-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1464 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 juli Fråga 2007/08:1464 Sänkt ersättning för cancersjuka av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sedan den 1 juli har försämringar börjat gälla i sjukförsäkringen som bland annat innebär införande av diagnosbaserad sjukpenning, sänkta ersättningsnivåer för långvarigt sjuka och urholkat

Inlämnad: 2008-07-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:671 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 maj Interpellation 2007/08:671 Försäkringskassans regeltillämpning och behovet av socialbidrag av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Det ekonomiska biståndet 2007 från den 30 april 2008 att Försäkringskassans striktare regeltillämpning

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1060 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 april Fråga 2007/08:1060 Sjukpenning till misshandlade kvinnor av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I ett brev till socialförsäkringsministern och jämställdhetsministern har Motala kvinnojour uppmärksammat statsråden på att Försäkringskassan i dagsläget nekar våldsutsatta kvinnor

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2007/08:909 Personliga handläggare vid Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I och med den pågående omorganiseringen av Försäkringskassan inrättas så kallade personliga handläggare som ska jobba med sjukförsäkringsärenden. Syftet med de personliga handläggarna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:467 Remissinstansernas kritik mot rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:466 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:466 Utsorteringskedjan och jämställdheten av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och jämställdheten

Interpellation 2007/08:465 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:465 Utsorteringskedjan och försörjningsstöd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och försörjningsstöd
Paginering