Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1142 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 maj Fråga 2006/07:1142 Särskilda regler för gifta förtidspensionärer av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m År 1996 infördes en regel om att gifta eller sammanboende förtidspensionärer vid beräkning av sjukbidrag eller förtidspension skulle betraktas som gifta pensionärer. Denna

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:252 av Olsson, LiseLotte (v)

den 24 januari Interpellation 2006/07:252 Försäkringskassans praxis av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De långa sjukskrivningarna ser nu ut att sjunka. Antalet sjukfall längre än ett år minskade i maj med ca 13 000 personer jämfört med maj 2005 och uppgår nu till ca 85 000. Antalet

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:17 av Olsson, LiseLotte (v)

den 13 oktober Interpellation 2006/07:17 Eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets grunder av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringsförklaringen slås förutom en rad åtstramningar för bland annat sjukskrivna och förtidspensionerade fast att socialförsäkringarna ska

Inlämnad: 2006-10-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets grunder