Dokument & lagar (75 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2101 av Domeij, Åsa (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2101 av Åsa Domeij mp till statsrådet Lena Sommestad om alternativ till användning av Roundup Banverket använder ungefär 1 000 kilo Roundup per år för att bespruta vallar och gårdar. Många studier visar på problem med Roundup, och spår av dess verksamma ämne glyfosat eller nedbrytningsprodukter

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1783 av Lindholm, Jan (mp)

den 2 juni Fråga 2004/05:1783 av Jan Lindholm mp till statsrådet Lena Sommestad om naturreservatet Städjan-Nipfjället och Natura 2000 Städjan-Nipfjällets naturreservat och tillika Natura 2000-område är hotat av exploateringsintressen. Projektet Tre toppar avser att genomföra en omfattande utbyggnad av liftar och nedfarter

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1484 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1484 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om slutförvar av plutonium 140 ton använt kärnbränsle har upparbetats i Sellafield. Regeringen godkände efter fyra års funderande före jul 2002 att detta ska blandas med uran till så kallat MOX-bränsle. Så har dock inte skett, vilket

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:894 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 februari Fråga 2004/05:894 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Laila Freivalds om IAEA:s roll FN:s atomenergiorgan IAEA har dels som uppgift att förhindra spridning av kärnvapen, dels verka för mer kärnkraft i världen, vilket står i IAEA:s statuter, ändamålsparagrafen: The Agency shall seek to accelerate

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:793 av Ångström, Lars (mp)

den 26 januari Fråga 2004/05:793 av Lars Ångström mp till statsrådet Lena Sommestad om utbetalning av bidrag till klimatinvesteringar I ett tidigare svar på en skriftlig fråga från mig 2004/05:467 meddelade miljöministern att klimatinvesteringsprogram är ett viktigt instrument som bland annat stimulerar den kreativitet

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:792 av Ångström, Lars (mp)

den 26 januari Fråga 2004/05:792 av Lars Ångström mp till statsrådet Lena Sommestad om klimatinvesteringar i den svenska klimatstrategin En beräkning från Svensk Fjärrvärme visar att kostnaden för att reducera koldioxidutsläpp via Klimpanslag till fjärrvärme uppgår till åtta öre per kilo om man slår ut effekten på

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:791 av Ångström, Lars (mp)

den 26 januari Fråga 2004/05:791 av Lars Ångström mp till statsrådet Lena Sommestad om bindande utsläppskrav för nya bilar År 1998 enades EU-kommissionen och den europeiska bilindustrins samarbetsorgan Acea om ett frivilligt åtagande att till år 2008 minska nya bilars utsläpp av växthusgasen koldioxid till 140 gram

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:585 av Ångström, Lars (mp)

den 13 december Fråga 2004/05:585 av Lars Ångström mp till statsrådet Lena Sommestad om klimatinformation 2005 I en tidigare skriftlig fråga har jag poängterat det märkliga i att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår en förnyad satsning på klimatinformation först år 2006. Det skulle innebära att den kompetens

Inlämnad: 2004-12-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:467 av Ångström, Lars (mp)

den 26 november Fråga 2004/05:467 av Lars Ångström mp till statsrådet Lena Sommestad om främjande av kommunernas klimatinvesteringar Sveriges kommuner är engagerade i att reducera utsläppen av växthusgaser, och många har ansökt om statligt stöd för klimatinvesteringsprogram, Klimp. De som ansökt om stöd har i brev

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:298 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 9 november Fråga 2004/05:298 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om etanol Regeringen har beviljat generösa pilotprojektsdispenser för användandet av etanol som drivmedel. Målet har varit att nå och överträffa EU:s rekommendation om 2 drivmedel från bioråvara till år 2005. En fjärdedel av världens

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1455 av Ångström, Lars (mp)

den 23 juli Fråga 2003/04:1455 av Lars Ångström mp till miljöminister Lena Sommestad om satsning på klimatinformation år 2005 Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att det, som en del av klimatstrategin, ska genomföras en ny satsning på klimatinformation till allmänheten. I en gemensam rapport till regeringen

Inlämnad: 2004-07-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1030 av Hillar Rosenqvist, Helena (mp)

den 2 april Fråga 2003/04:1030 av Helena Hillar Rosenqvist mp till miljöminister Lena Sommestad om energieffektivitet och freonkylskåp Enligt Naturvårdsverket är hyresvärdar att betrakta som professionella användare av kylskåp och därmed skyldiga att fasa ut freonkylskåp och frysar till nästa årsskifte. Detta är mycket

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1007 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1007 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om certifiering av termograförer Många hus drar mer uppvärmningsenergi än nödvändigt, vilket lätt kan konstateras med termografi infrarödkameraDet är en bra metod att upptäcka brister i en byggnads klimatskal och även för att förebygga

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:940 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 18 mars Fråga 2003/04:940 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om konvertering av fordon till alternativbränslen Det är tekniskt möjligt att konvertera fordon från bensin till miljöbättre bränslen. Företaget MGN i Luleå har konverterat fordon till biogas. Kenan Ulakovis skriver till mig: Vårt

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:869 av Fridolin, Gustav (mp)

den 9 mars Fråga 2003/04:869 av Gustav Fridolin mp till miljöminister Lena Sommestad om statligt avverkningsstopp i skogar med höga naturvärden I Sverige hotas tusentals djur och växter på grund av det intensiva skogsbruket. Miljövårdsberedningen anför att den biologiska mångfalden kräver att alla skogar med höga eller

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:722 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 10 februari Fråga 2003/04:722 av Mikaela Valtersson mp till miljöminister Lena Sommestad om kommunalt veto Regeringen beslutade 1991 om lokaliseringen för Arlandas tredje bana i nordsydligt läge. I villkoren som reglerar hur in- och utflygningar får ske sägs i villkor sex att inflygning söderifrån ska ske utan

Inlämnad: 2004-02-10 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:684 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 4 februari Fråga 2003/04:684 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om torvbrytning på Kerstinbomyran Kerstinbomyran ligger alldeles intill Färnebofjärdens nationalpark vid Nedre Dalälven, inrättad år 1998. Området har mycket stora biologiska samband med nationalparken. Området hotas nu av torvbrytning.

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:535 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 januari Fråga 2003/04:535 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om effektutbyggnad av Ringhalsreaktorerna Vattenfall har aviserat planer på att investera åtta miljarder kronor i renovering och effektutbyggnad på Ringhals kärnkraftverk. Effektutbyggnaden motsvarar en ny Barsebäcksreaktor. Merparten

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:160 av Fridolin, Gustav (mp)

den 27 november Interpellation 2003/04:160 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Leif Pagrotsky om svensk klimatpolitik och EU:s klimatpolitik I december 2001 lade regeringen propositionen om klimatstrategi, och i mars 2002 togs den med mycket stor majoritet av riksdagen. Strategin slog fast att Sverige skulle

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:144 av Domeij, Åsa (mp)

den 27 oktober Fråga 2003/04:144 av Åsa Domeij mp till miljöminister Lena Sommestad om åtgärdsprogram för luftkvalitet I miljöbalken finns bestämmelser om bindande gränsvärden för miljökvalitet, miljökvalitetsnormer. Om miljökvalitetsnormerna inte klaras ska åtgärdsprogram upprättas. I storstadsregionerna Stockholm

Inlämnad: 2003-10-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)