Dokument & lagar (62 träffar)

Interpellation 2010/11:63 av Danielsson, Staffan (C)

den 16 november Interpellation 2010/11:63 Försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser av Staffan Danielsson C till försvarsminister Sten Tolgfors M Centerpartiet och jag är varma vänner av en kvalificerad svensk försvarsmakt, med goda förutsättningar att hävda våra intressen.

Inlämnad: 2010-11-16 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser

Skriftlig fråga 2009/10:1008 av Johansson, Annie (c)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun är ett viktigt övningsfält för Försvarsmakten och inget som jag ifrågasätter. Övningsfältet rymmer ett vackert landskap och ligger

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:982 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 11 augusti Fråga 2009/10:982 Utvärdering av miljöpåverkan efter Natoövningarna i norra Sverige av Eva Selin Lindgren c till försvarsminister Sten Tolgfors m De stora övningarna i norra Sverige har väckt uppmärksamhet på flera håll. Frågorna har bland annat handlat om huruvida övningen påverkat natur och miljö

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:945 av Danielsson, Staffan (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Jag är en varm vän av Sveriges försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:943 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:943 Bunge flygfält av Kenneth Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under andra världskriget ansåg Kungliga Flygförvaltningen det vara behov av ett flygfält på norra Gotland. Därför exproprierades ett antal gårdar på det som nu är Bunge flygfält. I samband med den löstes gårdarna

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:206 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 31 oktober Fråga 2008/09:206 Rättvisa i sjukförsäkringen av Eva Selin Lindgren c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vi är många som under de senaste decennierna varit åskådare till den skenande ohälsan och även själva kommit i kontakt med personer som förtidspensionerats redan i 2540-årsåldern med

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1543 av Johansson, Annie (c)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under det kommande året har regeringen för avsikt att komma med en inriktningsproposition av den framtida organisationen inom Försvarsmakten. Den nuvarande garnisonsindelningen

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1533 av Nilsson, Karin (c)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1533 Kompetens för helikopter 4 på F 17 av Karin Nilsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det har blivit känt att Försvarets tyngsta helikoptrar, helikopter 4, kommer att skrotas nu i höst. Nya modeller som ska ersätta dessa kommer att levereras tidigast 2010. Därefter kommer

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:644 av Danielsson, Staffan (c)

den 5 maj Interpellation 2007/08:644 Framtiden för de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarets huvuduppgift är förmågan till väpnad strid. Samtidigt kan försvarets resurser i mån av tillgång även användas vid kriser och katastrofer av civil

Inlämnad: 2008-05-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:273 av Lundgren, Kerstin (c)

den 6 december Interpellation 2007/08:273 FN:s resolution 1325 av Kerstin Lundgren c till försvarsminister Sten Tolgfors m I FN:s resolution 1325 slår världssamfundet fast vikten av kvinnors deltagande för att hantera, lösa och förebygga konflikter. Sverige är ett av de länder som arbetat mest aktivt för att implementera

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: FN:s resolution 1325

Skriftlig fråga 2007/08:148 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:148 Hörselskadades förtidspensionering och sjukskrivning av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sverige har mer än en miljon hörselskadade. Trots att hörselskadan ofta är det enda funktionshindret och enda orsaken till nedsatt arbetsförmåga så blir många

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:90 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:90 Sjöbevakningscentraler i Sverige av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det finns i dag sex sjöbevakningscentraler i Sverige vars uppgifter är reglerade enligt särskilda instruktioner. En av dessa centraler är placerad i Härnösand och den har

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:89 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:89 Skärvikens skjutfält av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skärvikens skjutfält ligger cirka en mil söder om Härnösands centrum. Skjutfältet nyttjas av Försvarsmaktens förband och då främst av hemvärnet och frivilligorganisationer i Västernorrland.

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1175 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 maj Fråga 2006/07:1175 Rehabilitering av andre vice talman Birgitta Sellén c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensionering skjuter lavinartat i höjden för varje år som går. Målsättningen för den sittande regeringen är att minska ohälsan och få fler långtidssjukskrivna

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:622 av Qarlsson, Annika (c)

den 8 februari Fråga 2006/07:622 Besked om sjukpenning av Annika Qarlsson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag får telefonsamtal från människor som känner sig maktlösa. De har blivit sjukskrivna men innan de vet sina ekonomiska förutsättningar under sjukskrivningen ska Försäkringskassan säga sitt.

Inlämnad: 2007-02-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:142 av Johansson, Annie (c)

den 15 november Fråga 2006/07:142 Unga och förtidspensionering av Annie Johansson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Fler och fler unga människor blir förtidspensionerade. Sedan 2003 har antalet personer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ökat i alla åldersgrupper med 13 I åldrarna 2034 har

Inlämnad: 2006-11-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:64 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:64 Öresundsintegration av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under senare år har allt större förhoppningar ställts till att integrationen mellan Sverige och Danmark skulle utvecklas i positiv riktning. Detta har skett och många människor bor,

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öresundsintegration

Skriftlig fråga 2005/06:2124 av Johansson, Jörgen (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2124 av Jörgen Johansson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Säkerhet för återställning av deponier För att garantera att deponier återställs krävs ekonomisk säkerhet av dem som ansvarar för deponin. Att så sker är rimligt då verksamheten ofta bedrivs i bolagsform. När den

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1509 av Västerteg, Claes (c)

den 28 april Fråga 2005/06:1509 av Claes Västerteg c till statsrådet Lena Sommestad s Enkel sopsortering med miljönytta Införandet av producentansvar på förpackningar har varit framgångsrikt. Människors engagemang för att minska sopmängderna är stort och tillsammans med en väl fungerande organisation för insamling

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1508 av Västerteg, Claes (c)

den 28 april Fråga 2005/06:1508 av Claes Västerteg c till statsrådet Lena Sommestad s Försämrad luftmiljö i städerna Miljön i våra städer blir allt sämre. Samtidigt visar ny forskning att människors hälsa påverkas kraftigt av partiklar och luftföroreningar. Extra allvarligt är det för sjuka och äldre. En studie

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering