Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:1603 Lägst arbetslöshet i EU år 2020 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är långt borta Regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen har sagt att målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta

Inlämnad: 2018-08-06 Svarsdatum: 2018-08-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1617 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1617 Regeringens arbetslöshetsmål av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Antalet inskrivna arbetslösa fortsatte att stiga i maj, enligt Arbetsförmedlingen. I slutet på månaden var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 5 000

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1617 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:683 Sysselsättningsfasens avveckling av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga, 2016/17:606, till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S frågar jag: Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att se till att

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:606 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Snart ett år har gått sedan regeringen stoppade nya anvisningar till sysselsättningsfasen, tidigare fas 3 och antalet deltagare har minskat snabbt. Samtidigt har de extratjänster som

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen har valt att kalla sig feministisk men det räcker inte med fina ord utan det krävs reformer och åtgärder framåt. Regeringens politik innebär att Sverige backar på område

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:397 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:397 Propositionen om registerutdrag i arbetslivet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en interpellation med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson den 22 oktober 2015 sa ministern följande: Regeringens ambition är fortfarande att lägga fram en proposition med

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:397 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:350 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:350 Arbetslöshetsmål 2020 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen och Stefan Löfvens mål om lägst arbetslöshet i EU till 2020 är långt borta. Många länder är bättre än Sverige. EU-kommissionen har i dagarna presenterat arbetslöshetsstatistik resultaten

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:350 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:215 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor som

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:215 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:214 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:214 Fler enkla jobb av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor som kanske

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:214 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:213 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:213 Brister inom jobbsatsning av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor som

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:213 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:212 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:212 Snabbspåren av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor som kanske är enklare

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:212 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:211 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:211 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:90 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:90 Fler nya jobb till nyanlända av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige behöver fler som vill, vågar och kan starta nya företag och anställa. Detta gäller såväl enkla jobb som jobb vilka kräver lång utbildning och erfarenhet. Alla jobb behövs för att fler

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:90 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:731 Fas 3 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett arbete, någonting att sysselsätta sig med om dagarna, är ett av de bästa sätten att skapa delaktighet i det samhälle man lever i. För de som av olika orsaker stått utan sysselsättning under en längre

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fas 3

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:599 Översyn av Arbetsförmedlingen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:560 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:560 Besöket i Bjuv av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte i veckan Findus i Bjuv. Hon protesterade mot nedläggningen av Findus fabrik. Det är bra att arbetsmarknadsministern visar engagemang, men det vore ännu bättre om regeringen

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:560 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:815 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:815 Arbete i väntan på läkarlegitimation av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I Sverige har vi fortfarande stora brister inom hela vårdsektorn. Vårt samhälle förändras, och det behöver rimligtvis inte vara så att vare sig den som ger vård eller tar emot vård i dag har svenska

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:815 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:212 Översyn av Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att få en väl fungerande arbetsförmedling. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2015/16:170 Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S 90-dagarsgarantin för unga med utbildningskontrakt och traineetjänster samt extratjänsterna för långtidsarbetslösa har av regeringen framförts som bärande delar i arbetet

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser

Interpellation 2015/16:160 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:160 Översyn av Arbetsförmedlingen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den

Inlämnad: 2015-11-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:160 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen
Paginering