Dokument & lagar (102 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2015/16:704 Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar av Jessika Roswall M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler människor gör olika typer av kroppsbehandlingar och marknaden förutsägs växa ytterligare. I medier har det rapporterats om ingrepp eller behandlingar som har misslyckats, och det medför

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:633 Otillåtna substanser i kosttillskott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Dopinglaboratoriet i Köln i Tyskland undersökte för ett antal år sen 634 kosttillskott, och det visade sig att ca 15 procent av dessa innehöll dopningsklassade substanser. Studien är känd sedan tidigare,

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otillåtna substanser i kosttillskott

Interpellation 2015/16:533 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2015/16:533 Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet av Lotta Olsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Indelningskommittén har nu kommit med sitt förslag till nya storregioner. Med kommitténs förslag till ny indelning av landet, och därmed också av sjukvårdsregionerna, försvinner

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:533 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet

Interpellation 2015/16:429 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2015/16:429 Effekterna av att ta bort kömiljarden av Lotta Olsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen har i sin budget tagit bort den så kallade kömiljarden i sjukvården och ersatt den med en så kallad professionsmiljard. Kömiljarden var en viktig reform som alliansregeringen införde för att

Inlämnad: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:429 av Lotta Olsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av att ta bort kömiljarden

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:393 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S Runt om i landet finns det ett stort antal bryggerier, destillerier och vingårdar som producerar olika typer av alkoholhaltiga drycker. Dessa producenter skapar nya arbetstillfällen, speciellt på landsbygden, som så väl

Inlämnad: 2016-02-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Interpellation 2015/16:370 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:370 Systembolagets upphandling av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Landsbygdens entreprenörer behöver alla möjligheter för att kunna växa. Detta kräver ett gott företagsklimat och en positiv inställning till företagande från statens sida. Sedan ett antal år tillbaka blir produktion

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:370 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Systembolagets upphandling

Interpellation 2015/16:365 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:365 Gårdsförsäljning av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den svenska landsbygden behöver alla möjligheter för att kunna växa. Detta kräver ett gott företagsklimat och minskad statlig intervention. Sedan ett antal år tillbaka blir produktion av öl, vin och cider allt vanligare i

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:365 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:345 Vård och behandling för dem som har psoriasis av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen skrev jag en skriftlig fråga till statsrådet om vad statsrådet avser att göra för att förbättra villkoren för och behandlingen av dem som lider av psoriasis. Svaret jag fick var bland

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vård och behandling för dem som har psoriasis

Interpellation 2015/16:301 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2015/16:301 Vaccinationsprogrammet av Sotiris Delis M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vaccinationer fungerar. De räddar liv och minskar lidande. I dag råder det, enligt en rapport som riksdagens utredningstjänst RUT tagit fram på vårt uppdrag, brist på vissa vacciner som ingår i det allmänna vaccinprogrammet

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:301 av Sotiris Delis (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vaccinationsprogrammet

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:299 Brister i valideringen av vårdyrken av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I dag är det Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen av hälso- och sjukvårdsyrken. Många nyanlända liksom svenskar med utländska examina vittnar om oacceptabelt långa handläggningstider.

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i valideringen av vårdyrken

Interpellation 2015/16:86 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2015/16:86 Vårdsnusket av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Brister i städning kan i värsta fall vara förenat med direkt livsfara. Precis som långa väntetider för att genomgå en livsnödvändig behandling. Det är helt oacceptabelt. Att städning i vården och personlig vårdhygien hanteras

Inlämnad: 2015-10-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:86 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 108 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vårdsnusket

Interpellation 2015/16:81 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:81 Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland av Lena Asplund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Ekonomin i landstinget Västernorrland är sedan lång tid tillbaka ordentligt ansträngd och har så varit under hela 2000-talet. Vissa skattehöjningar har gjorts, men det har bara temporärt dämpat

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:81 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland

Interpellation 2015/16:39 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:39 Behovet av underhåll av ridanläggningar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en mötesplats med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Ridskolan är

Inlämnad: 2015-10-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:39 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av underhåll av ridanläggningar

Interpellation 2015/16:38 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:38 Psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:38 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården

Interpellation 2015/16:37 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:37 Utvecklingen av privat sjukförsäkring av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sveriges Radio har nyligen rapporterat att allt fler tecknar egna sjukvårdsförsäkringar. Ökningen är markant, och under de senaste fem åren har antalet personer med en privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:37 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen av privat sjukförsäkring

Interpellation 2015/16:24 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:24 Matchfixning av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Tisdagen den 29 september 2015 inleddes en rättegång i Kristianstads tingsrätt om matchfixning. Rättegången är unik i sig, då den inbegriper alla tre led person högre upp i brottshierarkin som initierar fixandet med matchen, mellanhand

Inlämnad: 2015-09-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:24 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Matchfixning

Skriftlig fråga 2015/16:1573 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2015/16:1573 Ökat antal fall av tbc av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I samband med smittspårning på flyktingboenden har ett antal personer testats positivt för tbc-smitta, så kallad latent tbc. Fram till mitten av 1900-talet var tbc en folksjukdom. Tack vare aktivt vaccinationsarbete är Sverige

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1573 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1538 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1538 European Medicines Agency av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I och med Storbritanniens utträde ur EU kommer samtliga av EU:s institutioner behöva lämna landet för att flyttas till andra medlemsländer. Naturligtvis finns det ett flertal institutioner som vi skulle välkomna till Sverige,

Inlämnad: 2016-08-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1538 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)