Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:986 Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet av Jan R Andersson M till Statsrådet Anna Ekström S Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen vars uppgift det är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:594 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:594 Stiftelsen MHS-Bostäder av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I konstitutionsutskottets granskning våren 2017 ingick ärendet Försvarsministerns relation till en militär stiftelse 2016/17:KU20, s. 275 ff.närmare bestämt stiftelsen MHS-Bostäder, som tillhandahåller bostäder till

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:594 av Jan R Andersson (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:290 Försäkringsskydd vid utlandstjänst av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S De kvinnor och män som tjänar vårt lands intressen och som riskerar sin egen hälsa och säkerhet vid utlandstjänster förtjänar allt stöd som vi kan ge. Då håller det verkligen inte att det många gånger är svårt

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2014/15:306 Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Hemvärnet är en viktig resurs för det nationella försvaret när det gäller till exempel skydd av kritisk civil och militär infrastruktur och viktigare skyddsobjekt. Hemvärnsförbanden finns

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:306 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:194 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:468 IKFN och marinens förmåga till ubåtsjakt av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under många år har den så kallade IKFN-förordningen reglerat Försvarsmaktens möjlighet att ingripa vid kränkningar av Sveriges territorium under tid av fred och neutralitet. Förordningen spelar en viktig

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:468 av Jan R Andersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:447 Bostadsbyggande på regementsorter av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sedan många år tillbaka förser Stiftelsen MHS-Bostäder Försvarsmaktens personal med möjligheten att hyra bostäder. Från början gällde det främst de som studerade vid Försvarshögskolan i Stockholm, men man har

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:406 Matförsörjningen för de svenska soldaterna i Mali av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i medierna så finns det allvarliga brister när det gäller livsmedelsförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali. Såväl militärerna i underrättelseförbandet som ingenjörssoldaterna

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:406 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:253 Ekonomisk styrning och utvärdering av Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under senare år har det svenska försvarets ekonomiska styrning genomgått omfattande förbättringar. Fortfarande finns dock flera områden där ytterligare åtgärder behövs. För en tid sedan redovisade

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:253 av Jan R Andersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:156 Transpondrar på flygplan av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Frågan om militära flygplan som flyger med transpondern avstängd har uppmärksammats det senaste året då vi har sett incidenter där ryskt militärt flyg har varit nära civila passagerarflygplan. Det mer offensiva ryska

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:156 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:153 Villkoren för deltidsanställda inom Försvarsmakten av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Villkoren för reservofficerare har förändrats kraftigt under de senaste 25 åren. Många av de förmåner som tidigare lockade duktiga officerare att trots en civil karriär under några dagar per

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2014/15:153 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)