Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:194 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Skriftlig fråga 2014/15:505 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:505 Samordnad utskrivning mellan sjukhus och rehabilitering av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns åtskilliga exempel som visar på vikten av att patienter efter akut sjukdom skrivs ut från sjukhuset och får fortsatt samordnad rehabilitering av ett och samma intradisciplinärt

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:505 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:414 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:414 Fler sjuksköterskor i vården av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Dagligen presenteras negativa prognoser för antalet sjuksköterskor. Enligt Vårdförbundet kommer det att saknas 15 000 specialistsjuksköterskor år 2035. År 2025 beräknas det saknas 11 000 specialistsjuksköterskor,

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:414 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:201 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:201 Åtgärder för att minska överdödlighet vid kronisk psykisk sjukdom av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den näst vanligaste orsaken till att avlida i förtid i Sverige är psykisk sjukdom. Överdödligheten vid psykisk sjukdom är dessutom högre i Sverige än i andra OECD-länder. Särskilt

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:201 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 83 kB)