Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2014/15:369 Alliansens tillgänglighetsmiljard av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 3 december 2014 sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som allianspartierna M, FP, C och KD föreslagit i ett gemensamt

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alliansens tillgänglighetsmiljard

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:346 Patientens rätt att välja av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksdagen beslutade, i enlighet med proposition 2008/09:74, att landstingen från den 1 januari 2010 skulle utforma vårdval inom primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare. Syftet

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientens rätt att välja

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:194 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Skriftlig fråga 2014/15:652 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:652 Ökad kvalitet i cancervården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den tionde Cancerfondsrapporten 2015 är en aktuell sammanställning av situationen inom cancervården. Den visar på många konkreta utmaningar. En avgörande utmaning handlar om de oacceptabla skillnaderna i cancervården

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:652 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:651 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:651 Kortare väntetider för cancervård av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den tionde Cancerfondsrapporten 2015 är en aktuell sammanställning av situationen inom cancervården. Den visar på många konkreta utmaningar för vår tids folksjukdom. En avgörande utmaning handlar om de oacceptabla

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:651 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:646 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:646 Välanvända apotekstjänster för bättre hälsa av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den oförberedda vänsterregeringen avser nu att tillsätta ytterligare en utredning om apoteksmarknaden helt i onödan. Den omreglerade apoteksmarknaden är i dag en av svenskarnas mest gillade tjänster.

Inlämnad: 2015-06-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:646 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:636 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:636 Fler psykologer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det är viktigt att följa, värna och utveckla de redskap och medel som vi gemensamt byggt upp i Sverige för att säkra patientsäkerhet. Ett av dessa redskap är reglerade och legitimerade yrken med skyddade yrkestitlar inom hälso-

Inlämnad: 2015-06-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:636 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:573 Ordning och reda i tandvården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det är djupt oroande uppgifter som nu framkommer om den svenska tandvården. En granskning visar att så många som 800 000 patienter kan ha fått felaktiga räkningar. Det är därtill många äldre människor, som behöver

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:527 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:527 Gränslös vård i Norden av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En rapport, Tillväxt från norr av en oavhängig expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Finland och Sverige i april 2014, är ett arbete som letts av landshövding Magdalena Andersson. Tillväxt från Norr omfattar

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:527 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:519 Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I en rapport, Tillväxt från norr av en oavhängig expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Finland och Sverige i april 2014, vars arbete letts av landshövding Magdalena Andersson, lyfts framtidens

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:516 Att fullfölja riksdagens beslut av Cecilia Widegren M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven förhördes i riksdagens konstitutionsutskott den 24 april om bland annat den oförberedda vänsterregeringens hantering och handläggning av proposition 2014/15:28 Upphävande av kravet på

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:515 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:515 Väntetider inom vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En av de största utmaningen inom hälso- och sjukvården är väntetider och tillgänglighet. En patienterfarenhet från Gagnef i Dalarna redovisades i SVT:s Rapport. Patienten fick vänta orimligt lång tid. Det visade sig att

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:515 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:499 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:499 Kortare väntetider i vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En av de största utmaningarna i svensk hälso- och sjukvård är fortfarande väntetider och tillgänglighet. Varken i regeringsförklaringen eller i vårpropositionen nämns en enda konkret åtgärd och satsning för att fortsätta

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:499 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:455 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:455 Patientsäkerhet utan resurser av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen införde den 1 januari 2011 patientsäkerhetslagen. Syftet var att främja en hög patientsäkerhet inom all hälso- och sjukvård. En grundläggande regel i denna lag är att vårdgivaren alltid har en skyldighet

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:455 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:449 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:449 Patientsäkerhet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nära nog var tionde patient drabbas av en vårdskada. Det är helt oacceptabelt. Det orsakar onödigt lidande för patienterna och därtill onödiga vårdkostnader. I rapporten Patientsäkerhet lönar sig beräknar man att vårdskadorna

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:449 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:418 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:418 Ordning och reda i skönhetsindustrin av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Estetiska behandlingar eller i dagligt tal skönhetsingrepp är en del av samhället vare sig vi vill det eller inte. Nu handlar det om att snarast möjligt hjälpa alla kvinnor och män som råkar illa ut i samband

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:418 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:400 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:400 Obligatoriska nationella riktlinjer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I vänsterregeringens första regeringsförklaring framgår det att svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Den ambitionen delar vi alla. Det är bra. Oroande är dock att det i samma regeringsförklaring

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:400 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:395 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:395 Verkställande av den nationella läkemedelsstrategin av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S År 2010 presenterades rapporten Nationell läkemedelsstrategi en förstudie S2010/6349/FSHösten 2010, med förstudien som underlag, tillsatte alliansregeringen inom Socialdepartementet en så kallad

Inlämnad: 2015-04-08 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:395 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:376 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:376 Vård efter behov oavsett var man bor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksdagen ska möjliggöra, säkerställa och följa upp en av hälso- och sjukvårdslagstiftningens viktigaste grunder, att patientens behov ska styra vården och vara lika för alla oavsett var man bor i Sverige. Det

Inlämnad: 2015-03-31 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:376 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)
Paginering