Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:423 Fortbildning av läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten ansvarar för att ange de kompetenskrav som ska gälla för att en läkare ska kunna erhålla ett specialistbevis. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för själva utbildningen

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortbildning av läkare

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:202 Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Redan under mandatperioden 2006-2010 väcktes riksdagsmotioner om det stora problem, medicinskt såväl som ekonomiskt, som bristande kunskaper inom vården i geriatrisk klinisk farmakologi

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:194 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Interpellation 2014/15:16 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:16 Mångfald i vård och omsorg av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet har statsministern bland annat den 6 oktober 2014 offentliggjort följande uttalande från Regeringskansliet: Välfärden ska inte vara en marknad. Med denna

Inlämnad: 2014-10-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:16 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mångfald i vård och omsorg