Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:626 Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron ökar dramatiskt, och Försäkringskassan begär mer eller mindre kontinuerligt anslagsförstärkningar för att klara de ökande kostnaderna. Just nu ser det ut som att kostnaderna

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen

Interpellation 2014/15:498 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2014/15:498 Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ av Olof Lavesson M till Utrikesminister Margot Wallström S Handeln med mänskliga organ är illegal över nästan hela världen, men är trots detta ett stort problem i många utvecklingsländer. Det är i dag svårt att säga hur omfattande handeln

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:498 av Olof Lavesson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ

Interpellation 2014/15:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2014/15:457 Snusets hälsoeffekter av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S EU:s tobaksdirektiv presenterades våren 2014 och utreds nu av regeringen med sikte på att utredningen ska vara klar i början av 2016. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snusets hälsoeffekter

Interpellation 2014/15:442 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:442 Alkoholleveransutredningen av Fredrik Schulte M till Statsrådet Gabriel Wikström S Finland är för närvarande indraget i en process vid EU-domstolen, i det så kallade Alkotaximålet, där Finland anklagas för att bryta mot EU:s tjänstedirektiv när Finland reglerat alkoholinförsel över gränserna.

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:442 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkoholleveransutredningen

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:423 Fortbildning av läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten ansvarar för att ange de kompetenskrav som ska gälla för att en läkare ska kunna erhålla ett specialistbevis. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för själva utbildningen

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortbildning av läkare

Interpellation 2014/15:419 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:419 Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Baserat på forskning har Socialstyrelsen satt upp riktlinjer för vilken behandling som ska erbjudas patienter med olika diagnoser. I Dagens Nyheter den 6 mars 2015 kunde vi läsa

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:419 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs

Interpellation 2014/15:404 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:404 Riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste månaderna har pressen uppmärksammat att flera av våra akutsjukhus i landet gått in i så kallat stabsläge. Det närmaste en definition på stabsläge jag lyckats finna är följande:

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:404 av Lotta Olsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus

Interpellation 2014/15:378 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:378 Tobaksdirektivet och det svenska snuset av Erik Andersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I början av februari presenterades utredningen Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet Den innehåller förslag på förändringar i lagstiftningen för tobaksvaror. I

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:378 av Erik Andersson (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tobaksdirektivet och det svenska snuset

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2014/15:369 Alliansens tillgänglighetsmiljard av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 3 december 2014 sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som allianspartierna M, FP, C och KD föreslagit i ett gemensamt

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alliansens tillgänglighetsmiljard

Interpellation 2014/15:361 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:361 Stabsläge på sjukhus av Lotta Olsson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmiljön är viktig för alla. Arbetsmiljön är ofta bäst när arbetet kan planeras och när de arbetsuppgifter man har att utföra hinns med på ett bra sätt. Ofta hänger arbetsmiljö och kvaliteten på det arbete

Inlämnad: 2015-03-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:361 av Lotta Olsson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stabsläge på sjukhus

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:346 Patientens rätt att välja av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksdagen beslutade, i enlighet med proposition 2008/09:74, att landstingen från den 1 januari 2010 skulle utforma vårdval inom primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare. Syftet

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientens rätt att välja

Interpellation 2014/15:343 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:343 Snus och varumärken av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S EU:s tobaksdirektiv presenterades våren 2014 och utreds nu av regeringen med sikte på att utredningen ska vara klar i början av 2016. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt om

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:343 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snus och varumärken

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:337 Ridsport som friskvård av Åsa Coenraads M till Statsrådet Gabriel Wikström S Kontakten med hästar har dokumenterats ge positiva effekter på vårt välbefinnande och bidrar till både fysisk motion och ett bättre själsliv. Vi lever ett alltmer ohälsosamt liv och rör oss allt mindre. Det är därför

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ridsport som friskvård

Interpellation 2014/15:267 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:267 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro. Mer än var tredje ny sjukskrivning har sin grund i en psykisk diagnos, och stressrelaterad ohälsa är i dag en av de vanligaste orsakerna

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:267 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:239 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

Interpellation 2014/15:207 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:207 Gårdsförsäljning av Johan Hultberg M till Statsrådet Gabriel Wikström S I en debattartikel i Aftonbladet den 12 december i fjol lät folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, tillsammans med IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt, meddela att man helt enkelt stänger dörren

Inlämnad: 2015-01-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:207 av Johan Hultberg (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:202 Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Redan under mandatperioden 2006-2010 väcktes riksdagsmotioner om det stora problem, medicinskt såväl som ekonomiskt, som bristande kunskaper inom vården i geriatrisk klinisk farmakologi

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:194 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler småföretagare satsar på produktion av alkoholhaltiga drycker och då främst öl och vin. I andra delar av Europa är gårdsförsäljning av drycker viktigt för att profilera bygder

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:194 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Interpellation 2014/15:146 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2014/15:146 Kvinnliga vårdföretagare av Sofia Fölster M till Statsminister Stefan Löfven S I regeringsförklaringen deklarerade statsministern att Sveriges nya regering är en feministisk regering och departement och myndigheter får tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhetDärefter

Inlämnad: 2014-11-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:146 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnliga vårdföretagare

Interpellation 2014/15:16 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:16 Mångfald i vård och omsorg av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet har statsministern bland annat den 6 oktober 2014 offentliggjort följande uttalande från Regeringskansliet: Välfärden ska inte vara en marknad. Med denna

Inlämnad: 2014-10-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:16 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mångfald i vård och omsorg