Dokument & lagar (56 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:735 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar.

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:704 Fritidspengens betydelse för folkhälsan och demokratin av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:626 Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron ökar dramatiskt, och Försäkringskassan begär mer eller mindre kontinuerligt anslagsförstärkningar för att klara de ökande kostnaderna. Just nu ser det ut som att kostnaderna

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:498 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2014/15:498 Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ av Olof Lavesson M till Utrikesminister Margot Wallström S Handeln med mänskliga organ är illegal över nästan hela världen, men är trots detta ett stort problem i många utvecklingsländer. Det är i dag svårt att säga hur omfattande handeln

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:498 av Olof Lavesson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ

Interpellation 2014/15:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2014/15:457 Snusets hälsoeffekter av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S EU:s tobaksdirektiv presenterades våren 2014 och utreds nu av regeringen med sikte på att utredningen ska vara klar i början av 2016. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snusets hälsoeffekter

Interpellation 2014/15:442 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:442 Alkoholleveransutredningen av Fredrik Schulte M till Statsrådet Gabriel Wikström S Finland är för närvarande indraget i en process vid EU-domstolen, i det så kallade Alkotaximålet, där Finland anklagas för att bryta mot EU:s tjänstedirektiv när Finland reglerat alkoholinförsel över gränserna.

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:442 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkoholleveransutredningen

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:423 Fortbildning av läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten ansvarar för att ange de kompetenskrav som ska gälla för att en läkare ska kunna erhålla ett specialistbevis. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för själva utbildningen

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortbildning av läkare

Interpellation 2014/15:419 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:419 Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Baserat på forskning har Socialstyrelsen satt upp riktlinjer för vilken behandling som ska erbjudas patienter med olika diagnoser. I Dagens Nyheter den 6 mars 2015 kunde vi läsa

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:419 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs

Interpellation 2014/15:404 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:404 Riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste månaderna har pressen uppmärksammat att flera av våra akutsjukhus i landet gått in i så kallat stabsläge. Det närmaste en definition på stabsläge jag lyckats finna är följande:

Inlämnad: 2015-03-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:404 av Lotta Olsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus

Interpellation 2014/15:378 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:378 Tobaksdirektivet och det svenska snuset av Erik Andersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I början av februari presenterades utredningen Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet Den innehåller förslag på förändringar i lagstiftningen för tobaksvaror. I

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:378 av Erik Andersson (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tobaksdirektivet och det svenska snuset

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2014/15:369 Alliansens tillgänglighetsmiljard av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 3 december 2014 sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som allianspartierna M, FP, C och KD föreslagit i ett gemensamt

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:369 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alliansens tillgänglighetsmiljard

Interpellation 2014/15:361 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:361 Stabsläge på sjukhus av Lotta Olsson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmiljön är viktig för alla. Arbetsmiljön är ofta bäst när arbetet kan planeras och när de arbetsuppgifter man har att utföra hinns med på ett bra sätt. Ofta hänger arbetsmiljö och kvaliteten på det arbete

Inlämnad: 2015-03-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:361 av Lotta Olsson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stabsläge på sjukhus

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:346 Patientens rätt att välja av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksdagen beslutade, i enlighet med proposition 2008/09:74, att landstingen från den 1 januari 2010 skulle utforma vårdval inom primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare. Syftet

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientens rätt att välja

Interpellation 2014/15:343 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:343 Snus och varumärken av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Gabriel Wikström S EU:s tobaksdirektiv presenterades våren 2014 och utreds nu av regeringen med sikte på att utredningen ska vara klar i början av 2016. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt om

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:343 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snus och varumärken

Interpellation 2014/15:342 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:342 Tobaksdirektivet och det svenska snuset av Erik Andersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I början av februari presenterades utredningen Mer gemensamma tobaksregler ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet Den innehåller förslag på förändringar i lagstiftningen för tobaksvaror. I

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:342 av Erik Andersson (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:337 Ridsport som friskvård av Åsa Coenraads M till Statsrådet Gabriel Wikström S Kontakten med hästar har dokumenterats ge positiva effekter på vårt välbefinnande och bidrar till både fysisk motion och ett bättre själsliv. Vi lever ett alltmer ohälsosamt liv och rör oss allt mindre. Det är därför

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ridsport som friskvård

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet
Paginering