Dokument & lagar (30 träffar)

Interpellation 2004/05:24 av Nilsson, Ulf (fp)

den 23 september Interpellation 2004/05:24 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om statligt stöd till lärlingsutbildningar i Malmö och Lund Folkpartiet liberalerna har länge drivit kravet på ett införande av lärlingsutbildningar. I Sverige går praktiskt taget alla elever vidare från grundskolan

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1295 av Nilsson, Ulf (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1295 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om EU och forskningen Folkpartiet anser att utbildnings- och forskningspolitik är något som varje medlemsland självt sköter bäst och att EU därför ska vara så lite styrande som möjligt. Eftersom forskningsprojekten växer i storlek

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:530 av Nilsson, Ulf (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:530 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om framtidens lärlingsutbildning De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna brottas i dag med stora problem. En stor del av de studerande på yrkesförberedande program lämnar skolan utan att ha uppnått gymnasieskolans mål

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:529 av Nilsson, Ulf (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:529 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om likvärdiga betyg Hösten 2003 lämnade Skolverket en redovisning om nationella prov och betyg till regeringen. Där framkom att betygen i den svenska skolan inte sätts på ett likvärdigt och rättvist sätt. Nu har mer än ett

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:390 av Nilsson, Ulf (fp)

den 29 mars Interpellation 2003/04:390 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om civilekonomexamen Utbildning vid universitet och högskolor kan leda till såväl generella examina som till mera yrkesinriktade examina. Båda typerna av utbildning behövs. I mycket sammanhänger behovet av en yrkesexamen

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:245 av Nilsson, Ulf (fp)

den 26 januari Interpellation 2003/04:245 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om treterminssystem vid högskolan Under många år har frågan om treterminssystem vid högskolan diskuterats. Studentföreträdare har i olika sammanhang uttryckt önskemål om att ändra den nuvarande svenska terminsindelningen,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:143 av Nilsson, Ulf (fp)

den 21 november Interpellation 2003/04:143 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildningen Den nya lärarutbildningen som började genomföras år 2001 har ännu inte utvärderats. Men redan efter de två första årens erfarenheter är det uppenbart att utbildningen har problem. Folkpartiet röstade

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:51 av Nilsson, Ulf (fp)

den 24 oktober Interpellation 2003/04:51 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om internationellt perspektiv på den svenska skolan I arbetet med att utveckla den svenska skolan måste vi lära av omvärlden. Andra länders misstag och framgångar är lärorika för ett litet land som Sverige. Därför är internationell

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1310 av Nilsson, Ulf (fp)

den 15 augusti Fråga 2002/03:1310 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om antalet högskoleplatser för ungdomar Ungdomar får allt svårare att börja läsa på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet. Det är olyckligt, eftersom många av dem får vänta i onödan, trots att de har de kunskaper

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:393 av Nilsson, Ulf (fp)

den 12 maj Interpellation 2002/03:393 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om åtgärder för förstärkta forskningsmiljöer Den framgångsrika utbyggnaden av svenska högskolor har skapat många nya studieplatser och gett många människor större möjligheter att läsa vidare efter gymnasiet. Baksidan av satsningen

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:319 av Nilsson, Ulf (fp)

den 2 maj Interpellation 2002/03:319 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsvägarna Svenska studerande tar mycket lång tid på sig innan de blir färdigutbildade. För den enskilde studerande är detta ofta ett problem, inte minst ekonomiskt eftersom studieskulden blir stor och livslönen

Inlämnad: 2003-05-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:576 av Nilsson, Ulf (fp)

den 21 februari Fråga 2002/03:576 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om godkännande av studenter Enligt studentkårerna vid fem stora universitet förekommer det att lärare godkänner studenter som inte har de kunskaper som egentligen krävs. Detta görs genom att underkända ges möjlighet att göra

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:192 av Nilsson, Ulf (fp)

den 17 februari Interpellation 2002/03:192 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbehörighet och Wärnerssonpengarna En elev borde ha rätt att möta utbildade lärare i skolan. För att klara den dubbla uppgiften att vara både ämneskunnig och pedagogiskt skicklig krävs det en gedigen lärarutbildning.

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärarbehörighet och Wärnersonpengarna

Interpellation 2002/03:121 av Nilsson, Ulf (fp)

den 27 december Interpellation 2002/03:121 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om svenska elevers kunskaper I slutet av november presenterade UNICEF en jämförelse av utbildningen i några OECD-länder. Man har använt data från internationella undersökningar av kunskaperna i läsning, matematik och

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:54 av Nilsson, Ulf (fp)

den 22 november Interpellation 2002/03:54 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om friskolornas ekonomiska villkor Många fristående gymnasieskolor hotas av kraftigt sänkta bidrag från och med årsskiftet. I värsta fall kan följden bli att väl fungerande skolor måste stängas. Hittills har en så kallad

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: friskolornas ekonomiska villkor

Skriftlig fråga 2001/02:1588 av Nilsson, Ulf (fp)

den 3 september Fråga 2001/02:1588 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om lärare i högskolan Personalsituationen inom högskolan har länge varit oroande. Endast cirka hälften av lärarna har disputerat och antalet doktorandtjänster motsvarar inte alls regeringens mål för antal nya doktorer. Antalet

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1396 av Nilsson, Ulf (fp)

den 28 juni Fråga 2001/02:1396 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om studenters resekostnader Det organiserade samarbetet mellan högskolor och universitet i Skåne och på Själland utvecklas fort. Under namnet Öresundsuniversitet pågår ett arbete för att utöka utbytet och samarbetet mellan studenter

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1362 av Nilsson, Ulf (fp)

den 19 juni Fråga 2001/02:1362 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedel En majoritet av landets högre lärosäten upplever att den nya hårdare tidsgränsen för studiemedel är ett problem för många studenter. De skärpta bestämmelserna infördes i juli förra året och innebär att det numera

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:391 av Nilsson, Ulf (fp)

den 19 april Interpellation 2001/02:391 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om viktade betyg Antagningen till universitet och högskolor är ofta föremål för livlig kritik och debatt. För många studerande är det svårt att komma in på en högskoleutbildning direkt efter gymnasieskolan. Därför tvingas

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1019 av Nilsson, Ulf (fp)

den 10 april Fråga 2001/02:1019 av Ulf Nilsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om straffavgifter för CSN Rapporterna fortsätter att strömma in om bristande service och långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. 142 000 studenter tvingas vänta i över en månad på besked från CSN. Nyligen

Inlämnad: 2002-04-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Paginering