Dokument & lagar (117 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2160 av Holm, Ulf (mp)

den 2 september Fråga 2004/05:2160 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund om Neuronprojektet Regeringen har planer på att stödja Saabs projekt att bygga ett förarlöst och radarskyddat flygplan, Neuron, med 750 miljoner. I detta projekt ingår ett flertal företag från flera länder. Den största samarbetspartnern,

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2119 av Widman, Allan (fp)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2119 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om anmälningsplikt inom Försvarsmakten Fortfarande är övergrepp och trakasserier av värnpliktiga, kvinnor och sexuella minoriteter vanliga inom Försvarsmakten. Det framstår som uppenbart att många av de ärenden som handläggs inom

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1995 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1995 av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Leni Björklund om vindtunnlar Ett antal vindtunnlar vid Totalförsvarets forskningsinstitut för experimentell aerodynamik håller på att destrueras i enlighet med ett beslut inom FOI. Det sägs att vindtunnlarna destrueras utan adekvat beslutsunderlag

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1982 av Hagberg, Michael (s)

den 4 juli Fråga 2004/05:1982 av Michael Hagberg s till försvarsminister Leni Björklund om beredskap vid eventuell skogsbrand Det finns en god samordning av resurserna i det stormdrabbade området. Alltifrån Räddningstjänsten, förtroendevalda, Lantbrukarnas Riksförbund och Södra skogsägarna till lokala markägare och

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1958 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1958 av Peter Danielsson m till försvarsminister Leni Björklund om förundersökningsansvar vid tjuvfiske I samband med utsläppsbrott till havs har Kustbevakningen numera befogenhet att inleda och bedriva förundersökning. Kustbevakningen har befogenhet att inleda och leda förundersökningar fram

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1892 av Lindblad, Göran (m)

den 16 juni Fråga 2004/05:1892 av Göran Lindblad m till försvarsminister Leni Björklund om säkerhetsbataljonerna i Göteborg Den 26 januari i år ställde jag en fråga till statsrådet Leni Björklund vad hon avser att göra för att Försvarsmakten ska leva upp till instruktionerna i regleringsbrevet beträffande utbildningen

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1876 av Lundgren, Kerstin (c)

den 14 juni Fråga 2004/05:1876 av Kerstin Lundgren c till försvarsminister Leni Björklund om Försvarsmakten, Järvafältet och naturreservat Sedan drygt ett år har Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag av regeringen att genomföra det program för skydd av större naturområden, Aldrig långt till naturen, som länsstyrelsen

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1838 av Johansson, Lars (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1838 av Lars Johansson s till försvarsminister Leni Björklund om utbildning av den marina säkerhetsbataljonen Den 22 december 2004 beslutade regeringen om Försvarsmaktens regleringsbrev för 2005. Vad gäller lokaliseringen av utbildningen för de marina delarna av säkerhetsbataljonerna framgår

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1837 av Jönsson, Mona (mp)

den 9 juni Fråga 2004/05:1837 av Mona Jönsson mp till försvarsminister Leni Björklund om hänsyn vid övningsverksamhet Försvarsmakten genomför just nu en marin slutövning på västkusten. Övningsområdet är Västerhavet från Göteborg till Lysekilsområdet med koncentration till Göteborg och Lysekil. Enligt Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1827 av Nordlund, Harald (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1827 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Leni Björklund om fredsforskning i PFF Sverige samarbetar i dag med Nato inom EAPR, Euroatlantiska partnerskapsrådet och PFF, Partnerskap för fred. I UD Info nr 2 2005 skrivs bland annat att Sverige har ett grundläggande intresse av att kunna

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1780 av Nordlund, Harald (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1780 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Leni Björklund om krisberedskapen i kommunerna Krisberedskapsmyndigheten skriver i sin årsrapport för 2004 bland annat att kommunerna övar för lite och är dåligt förberedda på att klara allvarliga krissituationer. Antalet övningar, 521, är enligt

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1818 av Wikström , Cecilia (fp)

den 7 juni Fråga 2004/05:1818 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Ulrica Messing om Sveriges krigsmaterielimport från Vitryssland Enligt uppgifter från Svenska Fred- och Skiljedomsföreningen har Försvarets materielverk under perioden 19962003 från Vitryssland importerat komponenter till vapenindustrin. Sammantaget

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1809 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1809 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om militärt samarbete mellan EU och Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1808 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1808 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om svensk vapenhandel med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och ammunition

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1807 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1807 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om militärt samarbete med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och ammunition

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1806 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1806 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om vapenembargo mot Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. När EU köper krigsmateriel från Israel stöttar man den

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1804 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1804 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om svensk militärattaché i Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1803 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1803 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om militärt samarbete med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. När EU köper krigsmateriel från Israel stöttar

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1725 av Åström, Alice (v)

den 26 maj Fråga 2004/05:1725 av Alice Åström v till statsrådet Ulrica Messing om import av krigsmateriel från Israel Israel är Mellanösterns starkaste militärmakt. Den israeliska staten har begått och begår omfattande brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Internationella domstolen i Haag har fastslagit

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Leni Björklund (S)