Dokument & lagar (1 553 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:486 av Per Åsling (C)

Fråga 2016/17:486 Handläggningstider vid länsstyrelserna av Per Åsling C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Handläggningstider vid landets länsstyrelser för tillstånd för miljöfarlig B-verksamhet har enligt en undersökning från Ramböll 2015 blivit allt längre de senaste åren. Skogforsk visar 2016 att handläggningstiderna

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:486 av Per Åsling (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:484 Regeringens samordnare av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Den rödgröna regeringen har lagt stor vikt vid samordning av sina insatser. Detta gäller en rad politikområden och samhällsutmaningar, vilket lett till att samordnare sorterats under olika statsråd och departement.

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:452 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:452 Ökad statlig närvaro i hela landet och skattekontoret i Sollefteå av Lena Asplund M till Finansminister Magdalena Andersson S I juni i år tillkännagavs från Regeringskansliet att fler statliga verksamheter ska flyttas från Stockholm och andra storstäder ut till mindre orter i landet. Det rör sig om hundratals

Inlämnad: 2016-12-06 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:452 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:448 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:448 Regeringens ambition om ökad statlig närvaro i landet av Lena Asplund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I juni i år tillkännagavs från Regeringskansliet att fler statliga verksamheter i Stockholm och andra storstäder ska flyttas ut till mindre orter i landet. Det rör sig om hundratals jobb. Enligt

Inlämnad: 2016-12-06 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:448 av Lena Asplund (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna garanteras.

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga servicekontor

Skriftlig fråga 2016/17:413 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:413 Välfärdsföretags kapitalbindning i fastigheter av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Privata utförare av välfärdstjänster fyller i dag en enormt viktig funktion för att Sverige ska fungera. Hundratusentals elever går dagligen till en friskola. Miljontals läkarbesök genomförs årligen

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:413 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:525 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:525 Timlöner på 27 kronor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I maj 2015 sände Sveriges Radio ett reportage om taxibranschen där man hade frågat 100 taxichaufförer om lön och villkor. En av dessa berättade att hen tjänade 27 kronor i timmen. Det har i medierna framkommit

Inlämnad: 2016-11-28 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:525 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:365 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:365 Översyn av regelverket kring balanskravet och god ekonomisk hushållning i kommunerna av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Nästan dagligen debatteras kommunerna tuffa situation och utmaningar. Det gäller ekonomi, nybyggnation för att kunna ta emot nyanlända, försenade ersättningar

Inlämnad: 2016-11-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:365 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:349 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:349 Storregionernas legitimitet av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Som hallänning har jag vid ett flertal tillfällen påpekat Hallands ståndpunkt i regionfrågan samt att varken direktiv eller det förslag som ligger på bordet ger svar på de utmaningar som finns framöver utan väcker snarare

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:349 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:346 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:346 Regeringens förslag till ny regionindelning av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen står envist fast vid sin plan att regionalisera hela Sverige, oavsett den lokala folkviljan och i vissa fall på helt felaktiga grunder. Tvångsindelningar i storregioner kommer inte att lösa

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:346 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:339 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:339 Oro för välfärdens valfrihet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 8 november presenterade Välfärdsutredningen ett delbetänkande, Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. Det slutliga uppdraget ska vara redovisat senast den 2 maj 2017. Enligt regeringens ursprungliga direktiv

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:339 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:323 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2016/17:323 Länsstyrelsernas servicenivå av Anna-Caren Sätherberg S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Länsstyrelsen, statens förlängda arm i Jämtland, fungerar inte på ett önskvärt sätt. Oavsett om det är miljöprövningsdelegationen, ett överklagat kommunalt beslut eller en överprövning av ett LIS-beslut eller

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:323 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:319 LAN-spel av Isabella Hökmark M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4 beslutade en enig riksdag om ett tillkännagivande om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. I regeringens skrivelse 75 meddelar man att

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:290 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:290 Demokratiskt valda partiers rätt att lämna budgetförslag av Markus Wiechel SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En självklar del av den väl förankrade lokala demokratin i Sverige är alla partiers rätt och möjlighet till att lämna in egna budgetmotioner för sina respektive kommuner, oavsett partiets

Inlämnad: 2016-11-07 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:290 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:280 av Åsa Eriksson (S)

Fråga 2016/17:280 Förändringar i de kommunala utjämningssystemen av Åsa Eriksson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för beräkningarna i de kommunala utjämningssystemen. I början av oktober meddelade SCB att de från och med den 1 januari 2017 ändrar i beräkningsmodellen för variablerna

Inlämnad: 2016-11-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:280 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:96 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:96 Storregionernas effekter på sjukvården av Saila Quicklund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Totalt 20 740 människor i Jämtlands län har undertecknat en begäran om en folkomröstning om de föreslagna storregionerna. Det är en tydlig begäran från medborgarna att Indelningskommitténs förslag

Inlämnad: 2016-10-31 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:96 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Storregionernas effekter på sjukvården

Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:85 Påstådda övervinster i välfärden av Michael Svensson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk välfärd behöver stärkas för att garantera en bra välfärd som når alla människor i vårt land. I arbetet med att stärka välfärden behövs alla aktörer som är beredda att möta de krav som svenska folket

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Påstådda övervinster i välfärden

Interpellation 2016/17:69 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2016/17:69 Anslagshöjningen till kommunerna av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Grisen Särimner var enligt legenden en gris som kunde slaktas och ätas upp varje kväll, varefter den återuppstod morgonen efter och kunde slaktas på nytt. Ibland känns det som att regeringens ekonomiska

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:69 av Jan Ericson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslagshöjningen till kommunerna

Skriftlig fråga 2016/17:183 av Mats Persson (L)

Fråga 2016/17:183 Reepaluutredningen av Mats Persson L till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har tillsatt den så kallade Reepaluutredningen med syfte att begränsa för privata alternativ i välfärden. Vad utredningen exakt kommer att föreslå återstår att se. Men att regeringen avser att införa någon sorts reglering

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:183 av Mats Persson (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:152 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:152 Svenska myndigheters tolkning av EU-regelverk av Lotta Finstorp M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Under förra veckan kunde den svenska befolkningen till sin förvåning läsa i svenska medier om att nya EU-regler skulle ha förbjudit alla varianter av glögg som innehåller rom eller whisky att kalla sig

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:152 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)