Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1960 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 juli Fråga 2005/06:1960 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning Redan har ett antal skogs- och gräsbränder härjat runtom i landet denna sommar. Brister i beredskap och effektiva räddningsresurser innebär onödiga förluster

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1691 av Järrel, Henrik S (m)

den 23 maj Fråga 2005/06:1691 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Transport av militärfordon Sverige har som huvudland åtagit sig att till EU under tiden den 1 januari30 juni 2008 ställa en operativ styrka om 1 500 man till förfogande för internationella insatser i fredens tjänst. Svenska

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:421 av S Järrel, Henrik (m)

den 23 november Fråga 2004/05:421 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om den helikopterbaserade sjöräddningen I försvarspropositionen förutsätts att det sjöoperativa helikopterförbandet på Berga flyttas till Ronneby/Karlskrona. Nordens mest omfattande passagerartrafik med färjor sker mellan Sverige,

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:242 av Järrel, Henrik S (m)

den 11 november Fråga 2003/04:242 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om kompensationsåtaganden vid större civil-militära materielaffärer Handel och ömsesidigt utbyte av avancerad vetenskap och forskning är nödvändigt för att utveckla och befästa vår konkurrensförmåga, inte minst inom den spetsteknologiska

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:685 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:685 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Motköp har inte sällan stor betydelse även för forsknings- och utvecklingssamarbete inom olika områden, vilket för ett litet land som vårt är viktigt om vi ska ha en rimlig möjlighet att bevara, förädla

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:684 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:684 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om motköpspolicyn Motköp, så kallad offset, har en längre tid varit villkorsinslag vid större affärer på den civila sidan mellan företag i olika länder. Även när det gäller affärer med försvarsmateriel har offset som allt oftare

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 1998/99:601 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:601 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kulturskolan Kulturama den 4 maj Kulturama bedriver i dag en unik, samlad undervisningsverksamhet inom kultursektorn med för närvarande 15 utbildningslinjer på olika nivåer och därtill ett stort antal fristående kurser. Utbildningen håller

Inlämnad: 1999-05-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)