Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1535 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1535 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader i kommunala skolor Skolministern bekräftar i ett frågesvar den 8 juni att pensionskostnaderna ska ingå i det bidrag som friskolorna får från kommunerna. Detsamma sägs också ska gälla för extra anslag. För många

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1534 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1534 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rekrytering till gymnasieskolor Det har förekommit förslag i riktningen att ta bort riksrekryteringen för de fristående gymnasieskolorna. En inskränkning av de fristående skolornas upptagningsområde skulle få störst konsekvenser

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1533 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1533 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiebidrag till friskolor I ett frågesvar den 8 juni anger skolministern att friskolornas s.k. schablonbelopp inte påverkas av att statistikuppgifterna kan variera kraftigt i extremfall eftersom man använder medianvärden.

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1303 av Hagen, Catharina (m)

den 28 maj Fråga 2000/01:1303 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om pensionskostnader för friskolor Vid beräkningen av kommunernas bidrag till friskolor ska grunden vara kommunernas verkliga kostnader för motsvarande skolform. Pensionskostnaderna ingår dock inte i underlaget för bidraget till

Inlämnad: 2001-05-29 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1302 av Hagen, Catharina (m)

den 28 maj Fråga 2000/01:1302 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om statistikunderlag för gymnasiebidraget till friskolor Friskolor på gymnasienivå har rätt till ett schablonbelopp som beräknas utifrån mediankostnaden för gymnasieelever i Sverige på motsvarande program. Mediankostnaden bygger

Inlämnad: 2001-05-29 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:494 av Hagen, Catharina (m)

den 3 januari Fråga 2000/01:494 av Catharina Hagen m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i skolan Det kommer alltfler larmrapporter om hälsotillståndet hos ungdomar. Resultat från värnpliktsmönstringen liksom andra undersökningar visar på såväl fetma, dålig kondition som ohälsa orsakat av otillräcklig fysisk

Inlämnad: 2001-01-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)