Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1415 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1415 Växande vårdköer av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sveriges Kommuner och Landsting SKL meddelar nu att vårdköerna än en gång har börjat växa. Redan i nuläget har Sverige ett av Europas sämsta resultat när det kommer till tillgänglighet på grund av de orimligt långa väntetiderna.

Inlämnad: 2016-06-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1415 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1326 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1326 Helhetsgrepp mot fetma av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Under söndagen den 5 juni deltog statsrådet Gabriel Wikström i en debatt i Agenda om en potentiell sockerskatt. Statsrådet framförde att en sockerskatt inte är aktuell i dagsläget och att man i stället behöver ta ett helhetsgrepp

Inlämnad: 2016-06-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1326 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:638 Regionindelning av Lena Asplund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi frågade jag: Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länenDetta gjorde jag med anledning

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelning

Skriftlig fråga 2015/16:1195 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1195 Alternativa reformer för bättre vård av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Statsrådet Gabriel Wikström har svarat på min fråga om vilken forskning eller vilka studier han utgår från i sin övertygelse att större regioner automatiskt skulle medföra bättre vårdresultat med att hänvisa

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1195 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1194 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1194 Tvångsanslutning till storregioner av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sättet att hantera processen samt de nu föreslagna förändringarna kring ombildandet av Sveriges landsting till storregioner ifrågasätts alltmer i hela landet, från norr till söder. I många fall anmärker man på

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1194 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1154 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1154 Tuberkulos av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Tuberkulos är lyckligtvis inte längre en sjukdom som de flesta svenskar går och oroar sig för. Men vi bör ändå ta tillfället i akt och reflektera över det faktum att tuberkulos faktiskt finns kvar, kraftigast i utsatta länder men även

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1154 av Jenny Petersson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1139 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1139 Hallands framtid av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Kommittén som av regeringen fått i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1139 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1137 Folkomröstning om Hallands framtid av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kommittén som av regeringen fått i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:996 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:996 Biobanker av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Biobankerna har potential att vara en av Sveriges främsta fördelar när det kommer till att locka ny läkemedelsforskning. I stället begränsas möjligheten att använda dessa av en synnerligen föråldrad lagstiftning, en lagstiftning som medför

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:996 av Jenny Petersson (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:971 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:971 Nya storregioner av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kommittén som av regeringen uppdragits att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör hela

Inlämnad: 2016-03-11 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:971 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:927 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:927 Delaktighet i vården av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 1 januari 2015 infördes den nya patientlagen med uttalat syfte att öka patienters delaktighet och inflytande över sin egen vårdsituation. Ambitionen att öka patienters möjlighet att vara delaktiga när det gäller val av och

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:927 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:877 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:877 Handläggningstiderna för validering av legitimationen för utländsk sjukvårdspersonal av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Långa väntetider och brister i tillgänglighet är alltjämt hälso- och sjukvårdens största utmaning, tillsammans med ett stort och växande behov av nya

Inlämnad: 2016-02-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:877 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:126 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:126 Halland som region av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Jag har tidigare i en skriftlig fråga fråga 2014/15:770 Region Halland till civilminister Ardalan Shekarabi uppmanat honom att låta Halland vara en region. I svaret skriver civilministern att kommittén har erhållit ett öppet

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:126 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:770 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:770 Region Halland av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I dag är Halland en region låt det vara så. När bildandet av Region Halland en gång var aktuellt fanns en bred politisk uppslutning. Halland är en av landets mest växande och mest välmående regioner. I Halland är förvärvsfrekvensen

Inlämnad: 2015-08-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:770 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)