Dokument & lagar (194 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:156 av Mathias Sundin (L)

Fråga 2017/18:156 Konkurrens på den omreglerade spelmarknaden av Mathias Sundin L till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utredningen SOU 2017:30 om en omreglerad spelmarknad har överlag mottagits positivt. På en viktig punkt finns emellertid frågetecken: Utredningen föreslår att Svenska Spel delas upp i en konkurrensutsatt

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:156 av Mathias Sundin (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1280 Införandet av nationell läkemedelslista av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en bred politisk enighet om att det behövs en nationell läkemedelslista, framför allt för patientsäkerhetens skull. Det finns också ekonomiska skäl. Studier uppskattar kostnaderna för felanvändning

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1130 Oförsäkrade läkemedel av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Den har inneburit att patienter som skadats av ett läkemedel kan få ersättning i stället för att gå till domstol.

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1012 Åtgärder för människor med sällsynta diagnoser av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Åter har vi passerat sällsynta dagen, i år den 28 februari. Åter konstaterar vi att alltför lite har hänt för att tillgodose behoven hos människor med sällsynta diagnoser. Primärvården kan alltför

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:629 Behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Våren 2016 tog riksdagen beslut om socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:SoU7I det fanns tre tillkännagivanden, varav ett om att regeringen bör ge Forskningsrådet för

Inlämnad: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:374 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:374 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S I september 2015 överlämnade den tidigare generaldirektören Lars-Erik Holm utredningsbetänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:374 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:183 av Mats Persson (L)

Fråga 2016/17:183 Reepaluutredningen av Mats Persson L till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har tillsatt den så kallade Reepaluutredningen med syfte att begränsa för privata alternativ i välfärden. Vad utredningen exakt kommer att föreslå återstår att se. Men att regeringen avser att införa någon sorts reglering

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:183 av Mats Persson (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1503 Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar av Barbro Westerholm L till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har beslutat att flytta eHälsomyndigheten till Kalmar.eHälsomyndigheten ansvarar för en rad samhällskritiska register och funktioner som inte får störas eller påverkas under

Inlämnad: 2016-08-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1378 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1378 Elöverkänslighet och evidensbaserad hjälp av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Gabriel Wikström S Sedan elöverkänslighet började växa fram på 1980-talet har en stor mängd forskningsstudier gjorts på ämnet. Resultatet är entydigt: Något samband mellan elektromagnetiska fält från vanliga teknikprodukter

Inlämnad: 2016-06-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1378 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:829 Regleringen av e-cigaretter av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Högsta förvaltningsdomstolen har i dom beslutat att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna. Domen innebär att

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2015/16:414 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:414 Sexuellt våld inom psykiatrin av Bengt Eliasson L till Statsrådet Gabriel Wikström S Sveriges Radios program Kaliber har i dagarna rapporterat om hur patienter inom psykiatrin förgripit sig sexuellt på andra patienter. Det har framkommit hårresande berättelser om tafsande medpatienter, misstänkta

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:414 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuellt våld inom psykiatrin

Skriftlig fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:804 Kvalitetsregistrens framtid av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är världsledande när det gäller att utvecklingen av kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Registren har primärt utvecklats för att stödja det kliniska förbättringsarbetet, men de har också visat sig värdefulla

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:309 av Barbro Westerholm (L)

Interpellation 2015/16:309 Behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag utvecklas allt fler läkemedel för patienter med sällsynta och svåra sjukdomstillstånd. När läkemedlen godkänts för användning av den europeiska och den svenska läkemedelskontrollen

Inlämnad: 2016-01-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:309 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar

Interpellation 2015/16:307 av Barbro Westerholm (L)

Interpellation 2015/16:307 Åtgärder beträffande cannabisbruk av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Röster har höjts för att användningen av cannabis bör avkriminaliseras och till och med legaliseras i Sverige. Det här vore en farlig väg att gå. Det vi vet är att cannabis visserligen inte orsakar dödliga

Inlämnad: 2016-01-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:307 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder beträffande cannabisbruk

Skriftlig fråga 2015/16:288 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2015/16:288 Olika lagstiftning för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga preparat av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Alkoholhaltiga drycker som innehåller 5 procent alkohol får bara säljas på Systembolaget medan glass innehållande 5 procent alkohol kan säljas i dagligvaruhandel. Skälet

Inlämnad: 2015-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:288 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:205 av Fredrik Malm (FP)

Fråga 2015/16:205 Konsumentupplysning om snusets innehåll av Fredrik Malm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Tobak skadar och dödar tusentals människor varje år. Men jämfört med övriga EU är antalet sjuka i tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige lågt. Det är nog mycket det svenska snusets förtjänst. Under riksdagens

Inlämnad: 2015-10-30 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:205 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2015/16:82 Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten av Mats Persson FP till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En majoritet av svenska folket ser mångfalden av aktörer inom välfärden som något naturligt. Att kunna välja mellan en fristående eller kommunal skola handlar som elev och förälder om att kunna välja

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten

Interpellation 2015/16:46 av Fredrik Malm (FP)

Interpellation 2015/16:46 Fotbolls-VM i Ryssland och Qatar av Fredrik Malm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Internationella fotbollsförbundet Fifa har hamnat i blåsväder då de utreds för korruption och mutbrott vad gäller valet av Ryssland och Qatar som värdländer för fotbolls-VM 2018 och 2022. Vi får här inte låta

Inlämnad: 2015-10-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:46 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fotbolls-VM i Ryssland och Qatar

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:757 Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade i juni i år sin rapport om elektronisk förskrivning av läkemedel. De förordar att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel men att andra förskrivningssätt

Inlämnad: 2015-08-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:754 Rökfria skolgårdar av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S I tobakslagen 1993:581 finns krav på rökfria skolgårdar. Lagen ger även svar på varför det är viktigt med rökfria skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden. Det är kommunen som har det övergripande ansvaret

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 76 kB)