Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1280 Införandet av nationell läkemedelslista av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns en bred politisk enighet om att det behövs en nationell läkemedelslista, framför allt för patientsäkerhetens skull. Det finns också ekonomiska skäl. Studier uppskattar kostnaderna för felanvändning

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1280 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1130 Oförsäkrade läkemedel av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Den har inneburit att patienter som skadats av ett läkemedel kan få ersättning i stället för att gå till domstol.

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1130 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1012 Åtgärder för människor med sällsynta diagnoser av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Åter har vi passerat sällsynta dagen, i år den 28 februari. Åter konstaterar vi att alltför lite har hänt för att tillgodose behoven hos människor med sällsynta diagnoser. Primärvården kan alltför

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:629 Behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Våren 2016 tog riksdagen beslut om socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:SoU7I det fanns tre tillkännagivanden, varav ett om att regeringen bör ge Forskningsrådet för

Inlämnad: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:374 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:374 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S I september 2015 överlämnade den tidigare generaldirektören Lars-Erik Holm utredningsbetänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:374 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1503 Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar av Barbro Westerholm L till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har beslutat att flytta eHälsomyndigheten till Kalmar.eHälsomyndigheten ansvarar för en rad samhällskritiska register och funktioner som inte får störas eller påverkas under

Inlämnad: 2016-08-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:829 Regleringen av e-cigaretter av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Högsta förvaltningsdomstolen har i dom beslutat att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna. Domen innebär att

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:804 Kvalitetsregistrens framtid av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är världsledande när det gäller att utvecklingen av kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Registren har primärt utvecklats för att stödja det kliniska förbättringsarbetet, men de har också visat sig värdefulla

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:309 av Barbro Westerholm (L)

Interpellation 2015/16:309 Behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag utvecklas allt fler läkemedel för patienter med sällsynta och svåra sjukdomstillstånd. När läkemedlen godkänts för användning av den europeiska och den svenska läkemedelskontrollen

Inlämnad: 2016-01-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:309 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar

Interpellation 2015/16:307 av Barbro Westerholm (L)

Interpellation 2015/16:307 Åtgärder beträffande cannabisbruk av Barbro Westerholm L till Statsrådet Gabriel Wikström S Röster har höjts för att användningen av cannabis bör avkriminaliseras och till och med legaliseras i Sverige. Det här vore en farlig väg att gå. Det vi vet är att cannabis visserligen inte orsakar dödliga

Inlämnad: 2016-01-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:307 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder beträffande cannabisbruk

Skriftlig fråga 2015/16:288 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2015/16:288 Olika lagstiftning för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga preparat av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Alkoholhaltiga drycker som innehåller 5 procent alkohol får bara säljas på Systembolaget medan glass innehållande 5 procent alkohol kan säljas i dagligvaruhandel. Skälet

Inlämnad: 2015-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:288 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:757 Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnade i juni i år sin rapport om elektronisk förskrivning av läkemedel. De förordar att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel men att andra förskrivningssätt

Inlämnad: 2015-08-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:754 Rökfria skolgårdar av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S I tobakslagen 1993:581 finns krav på rökfria skolgårdar. Lagen ger även svar på varför det är viktigt med rökfria skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden. Det är kommunen som har det övergripande ansvaret

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:753 Öppenhet vid prissättning av särläkemedel av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedels- och apoteksutredningen har gjort en översyn bl.a. om prissättning av särläkemedel. Dessa läkemedel är oftast dyra och i några fall har Tandvårds- och läkemedelsverket TLV ansett medlen vara

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:350 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:350 Legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Inom hälso- och sjukvården finns i dag många akademikeryrken med av Socialstyrelsen reglerad legitimation. Legitimationsförfarandet är föranlett av den kunskapstransparens, den patientsäkerhet,

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:350 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:423 Fortbildning av läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten ansvarar för att ange de kompetenskrav som ska gälla för att en läkare ska kunna erhålla ett specialistbevis. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för själva utbildningen

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortbildning av läkare

Interpellation 2014/15:350 av Barbro Westerholm (FP)

Interpellation 2014/15:350 Genusperspektiv på hälsa av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Senare års forskning visar hur viktigt det är att ha genusperspektiv på hälsa när det gäller att förebygga icke infektiösa sjukdomar non-communicable diseases, NCDI dag vet vi att hälsoriskerna med rökning skiljer

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:350 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Genusperspektiv på hälsa

Skriftlig fråga 2014/15:231 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:231 Betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik SOU 2014:58 av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Gabriel Wikström S Sedan det så kallade Rosengrenmålet avgjordes i EU-domstolen 2007 infördes en bestämmelse i alkohollagen om privatpersoners rätt

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:231 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 98 kB)

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:202 Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Redan under mandatperioden 2006-2010 väcktes riksdagsmotioner om det stora problem, medicinskt såväl som ekonomiskt, som bristande kunskaper inom vården i geriatrisk klinisk farmakologi

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:202 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi

Skriftlig fråga 2014/15:53 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:53 Ansvar för behandling av spelberoende av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Spelberoende har uppmärksammats alltmer under senare år genom att forskning visat att det är vanligare än man trott. Spelberoende ingår numera i det elfte folkhälsomålet som lyder: Minskat bruk av tobak och alkohol,

Inlämnad: 2014-11-10 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:53 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 77 kB)
Paginering