Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:735 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:735 Ungas möjlighet till jobb av Jenny Petersson M till Statsrådet Aida Hadzialic S I en artikel i Dagens Samhälle den 26 juni säger statsrådet Aida Hadzialic följande Som ansvarig för ungdomspolitiken ser jag det som min främsta uppgift att förbättra ungas möjligheter att få ett jobb, stärka deras möjligheter

Inlämnad: 2015-07-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:735 av Jenny Petersson (M) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2014/15:648 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2014/15:648 Likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Entreprenörskap i skolan i allmänhet och Ung Företagsamhet i synnerhet är ett viktigt och uppskattat inslag i svensk undervisning. Behovet av kunskaper i och attityder om entreprenörskap i svensk

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:648 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan

Skriftlig fråga 2014/15:532 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:532 Höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar av Betty Malmberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S I vårändringsbudgeten för 2015 presenterar regeringen sitt förslag om att införa höjd bidragsnivå för studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:532 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2014/15:531 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2014/15:531 Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Den kommunala vuxenutbildningen har en viktig roll att fylla utifrån de vuxnas individuella behov av utbildning och personlig utveckling. Den som behöver läsa in grundläggande eller särskild behörighet

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:531 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:477 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:477 Skolornas bristande arbete mot kränkningar i skolan av Maria Stockhaus M till Statsrådet Aida Hadzialic S Vi vet att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är en vanlig orsak till att elever hoppar av skolan. Det är därför viktigt att skolorna, rektorerna och lärarna och andra

Inlämnad: 2015-03-31 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:477 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolornas bristande arbete mot kränkningar i skolan

Interpellation 2014/15:475 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2014/15:475 Godkänd gymnasieutbildning av Michael Svensson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Arbetsmarknaden förändras ständigt. På en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad med ett försvinnande antal enklare jobb är i dag en avslutad och godkänd gymnasieutbildning näst intill ett krav för att få ett jobb.

Inlämnad: 2015-03-31 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:475 av Michael Svensson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Godkänd gymnasieutbildning

Interpellation 2014/15:461 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2014/15:461 Högskolebehörighet av Michael Svensson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Gymnasieskolan ska ta hänsyn till att ungdomar har olika mål, ambitioner och talanger. Vissa vill gå vidare till högskola medan andra siktar på jobb direkt efter gymnasiet. Alliansen har därför delat upp gymnasieskolan

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:461 av Michael Svensson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högskolebehörighet

Skriftlig fråga 2014/15:374 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:374 Körkortsutbildning för unga av Boriana Åberg M till Statsminister Stefan Löfven S I valrörelsen lovade statsministern att unga skulle få ökade möjligheter att ta körkort. Socialdemokraterna ville göra det möjligt för ungdomar med godkända avgångsbetyg från gymnasieskolan att ta CSN-lån på upp till 25 000

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:374 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:364 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:364 Examenspremier av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Enligt den gällande alliansbudgeten ska det införas en skattefri examenspremie för den som avlägger en examen som ämneslärare inom matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Premien uppgår till 25 000 kronor per ämne med ett

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:364 av Betty Malmberg (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:354 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:354 Ökad satsning på lantbruksskolor av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Sverige har nyligen påbörjats, och detta arbete ska vara klart våren 2016. Det är viktigt att Sverige på alla områden mobiliserar för att öka produktionen av svensk

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:354 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:341 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:341 Rätten för elever i gymnasiesärskolan att fullgöra sin skoltid av Betty Malmberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S En elev i gymnasiesärskolan som på grund av sjukdom eller vård drabbas av längre frånvaro under sin skolgång har inte lagstadgad rätt till kompensation för den uteblivna studietiden. Det

Inlämnad: 2015-03-24 Besvarare: Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2014/15:341 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2014/15:75 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2014/15:75 Möjligheterna till alternativ skolgång under gymnasietiden av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Med anledning av regeringens förslag att gymnasiet ska bli obligatoriskt för elever upp till 18 års ålder uppkommer flera frågor. Skoltrötthet och bristande motivation är vanligt under

Inlämnad: 2014-10-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:75 av Ida Drougge (M) (pdf, 128 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna till alternativ skolgång under gymnasietiden

Interpellation 2014/15:5 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2014/15:5 Obligatoriskt gymnasium av Tomas Tobé M till Statsrådet Aida Hadzialic S Regeringen har meddelat att man avser att införa obligatoriskt gymnasium. Det framgår emellertid inte hur detta ska stärka elevers motivation att avsluta gymnasiet. Alliansregeringen införde en ny gymnasieskola. Gy 2011 innebär

Inlämnad: 2014-10-08 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2014/15:5 av Tomas Tobé (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Obligatoriskt gymnasium