Dokument & lagar (344 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:868 av Olsson, Kent (m)

den 3 februari Fråga 2004/05:868 av Kent Olsson m till utrikesminister Laila Freivalds om samarbetet mellan den parlamentariska Östersjökonferensen och regeringarnas Östersjöråd Den parlamentariska Östersjökonferensen och Östersjöstaternas råd har under senare år blivit allt viktigare aktörer i norra Europa, inte minst

Inlämnad: 2005-02-03 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:349 av Carlsson, Gunilla (m)

den 2 februari Interpellation 2004/05:349 av Gunilla Carlsson i Tyresö m till utrikesminister Laila Freivalds om Sverige och relationerna med Kuba Det finns anledning att vara mycket kritisk mot att den svenska regeringen ställer sig bakom en mjukare EU-linje mot Kuba. I april 2003 utfärdade de kubanska myndigheterna

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:851 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Fråga 2004/05:851 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om omfördelning av bidrag till frivilligförsvaret Enligt rapporter från Sälenkonferensen sade statsrådet att 60 miljoner skall omfördelas till vardagsnära krisberedskapDetta kommer att påverka dagens frivilliga försvarsorganisationersade

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:833 av von Sydow, Henrik (m)

den 31 januari Fråga 2004/05:833 av Henrik von Sydow m till utrikesminister Laila Freivalds om dödsstraffet i Kina Den 28 januari rapporterade kommunistpartiets tidning Folkets Dagblad om tilltagande intern kritik mot dödsstraffets fruktansvärda utbredning i diktaturen. Partitidningen lyfter fram ett flertal akademiker

Inlämnad: 2005-01-31 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:795 av Lindblad, Göran (m)

den 26 januari Fråga 2004/05:795 av Göran Lindblad m till försvarsminister Leni Björklund om lokalisering av försvarsutbildning I Försvarsdepartementets regleringsbrev står att läsa följande: Försvarsmakten ska fortsätta överväga: lokaliseringen av utbildningen av de marina delarna av säkerhetsbataljonerna. En utgångspunkt

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 januari Fråga 2004/05:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvarsnedläggningarna i Stockholmsregionen Nu klarnar bilden av vilken kompensation och vilka särskilda insatser de orter ute i landet som drabbas av vänsterkartellens försvarsneddragningar får. Det talas bland

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:778 av Enström, Karin (m)

den 24 januari Fråga 2004/05:778 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund om ambulanshelikopter Att få leva och bo i skärgården året om är en förmån enligt min mening. Att känna sig trygg var man än bor borde vara en självklarhet. Stockholms skärgård är för många människor ett populärt utflyktsmål och

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:769 av Engström, Hillevi (m)

den 21 januari Fråga 2004/05:769 av Hillevi Engström m till utrikesminister Laila Freivalds om UD:s reserekommendationer avseende Sri Lanka Naturkatastrofen i Asien har på ett grymt och ofattbart sätt drabbat oändligt många människor ohyggligt hårt. Många i de berörda länderna har utöver personliga förluster även tappat

Inlämnad: 2005-01-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:309 av Lindblad, Göran (m)

den 14 januari Interpellation 2004/05:309 av Göran Lindblad m till utrikesminister Laila Freivalds om kidnappade barn Enligt tidningen Metro rövas drygt 1 000 barn i Sverige i dagsläget bort med våld från den ena föräldern till den andre och försvinner sedan spårlöst. I en del familjerelaterade kidnappningar försöker

Inlämnad: 2005-01-14 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:684 av Lindblad, Göran (m)

den 30 december Fråga 2004/05:684 av Göran Lindblad m till utrikesminister Laila Freivalds om honorärkonsuler En av Sveriges honorärkonsuler exporterade krigsmateriel till Colombia samtidigt som han representerade den svenska staten i södra USA. För inte alltför länge sedan kunde vi också läsa om en annan konsul som

Inlämnad: 2004-12-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:681 av Tolgfors, Sten (m)

den 29 december Fråga 2004/05:681 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Laila Freivalds om resurser för stöd till behövande svenskar utomlands Sedan flera år har det stått klart att svenskar som drabbas av allvarliga händelser utomlands inte kan räkna med att svenska ambassader kan ge stöd av tillräcklig omfattning.

Inlämnad: 2004-12-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:680 av Tolgfors, Sten (m)

den 29 december Fråga 2004/05:680 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Laila Freivalds om varningssystem för tsunamier Den oerhörda tragedin i Asien visar att effekterna av jordbävningar och av jordbävningar orsakade tsunamis är globala. Människor i länder kring aldrig så fjärran stränder av oceaner kan drabbas

Inlämnad: 2004-12-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:616 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 16 december Fråga 2004/05:616 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om polisens medverkan i försvaret Vid genomgång i försvarsutskottet tog jag ett exempel där det hålls en större övning med hemvärnet i norra Hälsingland. Detta efter att regeringen gjort slag i hotet att också lägga ned de så

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:554 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 december Fråga 2004/05:554 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Laila Freivalds om vapenembargot mot Folkrepubliken Kina Regeringen saknar stöd i riksdagen för att acceptera ett hävande av EU:s vapenembargo mot Folkrepubliken Kina. Moderaterna har redovisat sin uppfattning: Moderaterna anser inte att tiden

Inlämnad: 2004-12-09 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:546 av Löfgren, Ulla (m)

den 8 december Fråga 2004/05:546 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om behov av nya byggnader Fortifikationsverket anger i sitt senaste informationsblad att de under de närmaste fyra åren ska investera drygt 4,5 miljarder kronor i ny- och ombyggnader. Planeringen bygger på att den liggande försvarspropositionen

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:530 av Tolgfors, Sten (m)

den 6 december Fråga 2004/05:530 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Laila Freivalds om mänskliga rättigheter i Kina I TV:s Agenda hävdar utrikesministern att hon behöver mer underlag om situationen för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Kina, för att kunna ta ställning till framtiden för EU:s vapenexportembargo.

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:442 av Kjellberg, Bertil (m)

den 25 november Fråga 2004/05:442 av Bertil Kjellberg m till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Ukraina Under sistlidna helg har vi sett hur de styrande i Ukraina genomfört ett presidentval som enligt samstämmiga internationella observatörer inte varit demokratiskt. För de flesta västeuropéer var förändringarna

Inlämnad: 2004-11-25 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:421 av S Järrel, Henrik (m)

den 23 november Fråga 2004/05:421 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om den helikopterbaserade sjöräddningen I försvarspropositionen förutsätts att det sjöoperativa helikopterförbandet på Berga flyttas till Ronneby/Karlskrona. Nordens mest omfattande passagerartrafik med färjor sker mellan Sverige,

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:159 av Enström, Karin (m)

den 18 november Interpellation 2004/05:159 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund om amfibiekåren Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. När man beslöt att lägga ned de gamla kustartilleriförbanden växte en ny typ av förband fram, amfibieförbanden. Dessa skapades

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:384 av Löfgren, Ulla (m)

den 18 november Fråga 2004/05:384 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om befälsutbildningen När ÖB presenterade det kommande försvarsbeslutet för befälseleverna vid Kvarn lovade han att de skulle få jobb efter avslutad utbildning. Så blir nu inte fallet och eleverna känner sig med rätta svikna. I

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)