Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1168 av Ekendahl, Maud (m)

den 27 juni Fråga 1999/2000:1168 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om likhet inför lagen Brottsförebyggande rådet BRÅ har nyligen genomfört en undersökning hur tingsrätterna i Sverige dömer. Studien har pågått under tre år och visar på hur stor andel av domarna som leder till fängelsestraff.

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1149 av Ekendahl, Maud (m)

den 20 juni Fråga 1999/2000:1149 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om elektronisk övervakning I ett pressmeddelande från Justitiedepartementet häromdagen meddelades att Justitiedepartementet har skickat ut en promemoria på remiss. Denna promemoria föreslår att det ska bli möjligt att slutföra

Inlämnad: 2000-06-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1113 av Ekendahl, Maud (m)

den 13 juni Fråga 1999/2000:1113 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om polisutbildningen Yrkesinspektionen har framfört allvarlig kritik mot Polishögskolan i Stockholm. Dålig planering och låg nivå på den teoretiska undervisningen är en del av kritiken. Problemen började när Polishögskolan återupptog

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:968 av Ekendahl, Maud (m)

den 18 maj Fråga 1999/2000:968 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om bristfälliga rättsintyg Polis och åklagare har i flera år klagat över att läkarnas rättsintyg är illa skrivna, kommer för sent och är otydliga. Latinska termer, krångliga förkortningar och felstavningar gör att man ibland inte

Inlämnad: 2000-05-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:946 av Ekendahl, Maud (m)

Pass 946 den 16 maj Fråga 1999/2000:946 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om avgångsvederlag Beslut har fattats om att bouppteckningsadministrationen flyttas från Domstolsverket och att inskrivningsmyndigheten centraliseras. Efter samtal med personal på en tingsrätt har framkommit att det finns

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:786 av Ekendahl, Maud (m)

den 3 april Fråga 1999/2000:786 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om häktet i Ängelholm För fyra år sedan lades häktet i Ängelholm ned. Inför nedläggningen och under den tid som gått sedan dess har jag till justitieministern, länsmyndigheter och kriminalvårdsstyrelsen påpekat det orimliga i situationen.

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:323 av Ekendahl, Maud (m)

den 28 mars Interpellation 1999/2000:323 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om frivården Kriminalvårdens uppgift är att främja den dömdes anpassning i samhället och genom olika åtgärder och insatser förhindra återfall i kriminalitet. Kriminalvården utgör tillsammans med polisen, åklagarmyndigheterna

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:608 av Ekendahl, Maud (m)

den 23 februari Fråga 1999/2000:608 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om drogen kat Insmugglingen av kat har ökat påtagligt i landet. För närvarande finns ungefär 8 000 missbrukare i Sverige. Än så länge är kats användningsområde begränsat till afrikaner och är ett stort problem i dessa grupper.

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:224 av Ekendahl, Maud (m)

den 9 februari Interpellation 1999/2000:224 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om narkotika på fängelserna Narkotikamissbruket fortsätter att öka inom fängelsemurarna. Brist på resurser gör att varken vården eller kontroller kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. De ambitiösa försöken

Inlämnad: 2000-02-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:432 av Ekendahl, Maud (m)

den 12 januari Fråga 1999/2000:432 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om polisutbildningen Strax före jul tillställdes justitieministern en fråga där jag tog upp att Skåne lider av stor polisbrist. I justitieministerns svar den 10 januari framkommer att regeringen bedömer att det är önskvärt att

Inlämnad: 2000-01-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:372 av Ekendahl, Maud (m)

den 14 december Fråga 1999/2000:372 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om polisbristen Polismyndigheten i Skåne slår larm Det finns inte tillräckligt med pengar för att klara av verksamheten för nästa år. Länet saknar drygt 200 poliser Detta är en direkt följd av att Polishögskolan har varit stängd

Inlämnad: 1999-12-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:63 av Ekendahl, Maud (m)

den 14 oktober Fråga 1999/2000:63 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om knivlagen Polisen i Ängelholm grep en kriminellt belastad person i en stulen bil för en tid sedan. Han var beväpnad med en 33 cm lång kniv. Åtal väcktes på flera punkter, dock ej enligt knivlageneftersom mannen inte befann

Inlämnad: 1999-10-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:60 av Ekendahl, Maud (m)

den 13 oktober Fråga 1999/2000:60 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om polisernas situation Rapport efter rapport bekräftar hur dåligt många av landets poliser mår. Poliser saknas för att kunna upprätthålla lag och ordning. De vakanta tjänsterna blir alltfler, och alla har inte personlig skyddsutrustning.

Inlämnad: 1999-10-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:23 av Ekendahl, Maud (m)

den 5 oktober Interpellation 1999/2000:23 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om polisens resurser Rapport efter rapport bekräftar hur dåligt många av landets poliser mår. Poliser saknas för att kunna upprätthålla lag och ordning. De vakanta tjänsterna blir alltfler och alla har inte personlig

Inlämnad: 1999-10-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:742 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:742 av Maud Ekendahl m till justitieministern om Schengensamarbetet den 15 juni Målsättningen är att Sverige hösten år 2000 fullt ut skall kunna delta i Schengensamarbetet. För att snarast komma i gång med förberedelserna med uppdatering av efterlysningsregister m.m. föreligger ett akut behov av resursförstärkningar

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:267 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:267 av Maud Ekendahl m till justitieministern om psykiskt störda brottslingar den 20 januari Då och då händer det att brottslingar som lider av allvarlig psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård i stället för att dömas till fängelse. Bara i ett fåtal fall är gärningsmannen så störd att han

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:90 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:90 av Maud Ekendahl m till justitieministern om kontraktsvård den 20 november För att tingsrätten skall kunna döma en person till kontraktsvård i stället för fängelsestraff krävs medgivande från berörd kommuns socialnämnd eftersom behandlingen innebär stora kostnader. Kommunernas försämrade ekonomi, inte

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:437 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:437 av Maud Ekendahl m till justitieministern om ersättning till häktade Under häktningstiden kan de häktade få utföra visst arbete mot betalning. Det egendomliga är att även fysisk träning, för att uppnå ett bättre välbefinnande, räknas som arbete och därmed utgår ersättning till den häktade. Ute i samhället

Inlämnad: 1998-02-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)