Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Färre kvinnor inom försvaret Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre kvinnor inom försvaret

Skriftlig fråga 2005/06:23 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 september Fråga 2005/06:23 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Flytt av marin verksamhet från Muskö-Berga till Karlskrona Vänsterkartellens försvarsbeslut den 13 december förra året innebär bland annat att stora delar av marinens verksamhet på Berga och Muskö, Haninge

Inlämnad: 2005-09-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 januari Fråga 2004/05:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvarsnedläggningarna i Stockholmsregionen Nu klarnar bilden av vilken kompensation och vilka särskilda insatser de orter ute i landet som drabbas av vänsterkartellens försvarsneddragningar får. Det talas bland

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:144 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:144 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvaret, kvinnor och jämställdhet Den socialdemokratiska regeringens förslag angående det framtida försvaret innebär att ÖB tvingas säga upp ca 1 000 officerare. Vi vet alla att detta i första hand

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1306 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1306 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om räddningshelikoptrarna på Berga och i Stockholms skärgård Redan till hösten finns det stor risk att stora delar av Östersjön, Stockholms skärgård och Mälardalen står utan räddningshelikoptrar. Det kommer inte att

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1186 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1186 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet, kvinnor och försvaret På frågestunden den 29 april frågade jag jämställdhetsminister Mona Sahlin vad regeringen tänker göra för att regeringens tal om fler kvinnor i försvaret inte bara ska bli vackra

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:938 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:938 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Tullverket och Gotsam Tullverkets generaldirektör anhåller den 23 februari 2004 om att få bli befriad från regeringens uppdrag beträffande Gotsam. Detta är enligt min uppfattning fullt begripligt, eftersom det kommer

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:873 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 9 mars Fråga 2003/04:873 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Gotland, tullen och Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan myndigheter för att ge möjligheter att samordna och samnyttja befintliga resurser på Gotland. I denna försöksverksamhet ingår polisen och Tullverket,

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:681 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 4 februari Fråga 2003/04:681 av Marietta de Pourbaix Lundin m till utrikesminister Laila Freivalds om diplomatiska ID-kort för representanter från Taiwan Olika länders diplomater och representanter har diplomatiska ID-kort. Taiwans representanter i Sverige har inte fått dessa ID-kort. Detta beror på att Sverige

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:486 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 december Fråga 2003/04:486 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om larm för döva Räddningsverket har ansvar för att allmänheten nås av information i samband med kritiska händelser i samhället. Det är viktigt att även döva och hörselskadade kan nås av viktigt meddelandeTotalförvarets

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:297 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2003/04:297 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Pär Nuder om samverkan på Gotland Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan bland annat tullen, Kustbevakningen, försvaret, polisen och Sjöfartsverket. Avsikten med denna försöksverksamhet för samverkan mellan myndigheter, som skulle

Inlämnad: 2003-11-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1100 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1100 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om sjöräddningen och Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapet stod enligt Sjöfartsverkets statistik för hela 40 av sjöräddningsfallen 2002, det vill säga 644 av totalt 1 605 sjöräddningsfall. Sjöräddningssällskapet

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:63 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Interpellation 2002/03:63 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om beredskapen för oljebekämpning i Östersjön I dagarna har en ny stor oljekatastrof till sjöss inträffat. Denna gång är det den spanska kusten som drabbats och orsaken är ett fartygshaveri. Olyckan förvärras

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: beredskapen för oljebekämpning i Östersjön

Skriftlig fråga 1999/2000:637 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:637 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Laila Freivalds om polisverksamheten på Södertörn Det råder i dag en stor allmän polisbrist i Stockholm. Läget för Södertörns polismästardistrikt är akut. Närpolisområdena har nästan inga poliser i yttre tjänst. För ett område

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:466 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 januari Fråga 1999/2000:466 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Laila Freivalds om polisen i Stockholm Att det i en huvudstad ordnas stora internationella arrangemang, allt ifrån statsbesök till stora internationella konferenser där många statsöverhuvuden deltar, är självklart. Politiska beslut

Inlämnad: 2000-01-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:399 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:399 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieministern om ekobrottsmyndigheten Den 1 januari 1998 skulle den s.k. nya ekobrottsmyndigheten ha startat. En månad senare finns myndigheten möjligen i sinnevärlden, men ingen operativ personal finns på plats bara ett antal chefer. Det är oklart om det över

Inlämnad: 1998-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:16 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:16 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieministern om polisen På senare tid har det i massmedier förekommit flera exempel på att polisen inte har ryckt ut vid larm på grund av att de inte anser sig ha råd att betala t.ex. den övertid det skulle innebära. Som medborgare i Sverige måste vi kunna

Inlämnad: 1997-09-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)