Dokument & lagar (64 träffar)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2008/09:486 av Lindblad, Göran (m)

den 6 maj Interpellation 2008/09:486 Ett koordinerat arbete mot antibiotikaresistens på global nivå av Göran Lindblad m till statsrådet Gunilla Carlsson m Spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar dramatiskt i hela världen med allvarliga följder. Det blir också allt tydligare hur detta växande

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett koordinerat arbete mot antibiotikaresistens på global nivå

Interpellation 2008/09:371 av Lindblad, Göran (m)

den 27 februari Interpellation 2008/09:371 Arbete mot antibiotikaresistens på global nivå av Göran Lindblad m till statsrådet Gunilla Carlsson m Spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar dramatiskt i hela världen med allvarliga följder. Det blir också allt tydligare hur detta växande problem

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Interpellation 2007/08:645 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 5 maj Interpellation 2007/08:645 Budgetstöd inom biståndet av Anne-Marie Pålsson m till statsrådet Gunilla Carlsson m År 2006 anslogs mer än 800 miljoner kronor motsvarande 5,5 procent av Sidas utbetalade medel enligt proposition 2007/08:1 som budgetstöd. Budgetstödet är ett stöd som går rakt in i mottagarlandets

Inlämnad: 2008-05-05 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Budgetstöd inom biståndet

Interpellation 2007/08:148 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 november Interpellation 2007/08:148 Konsekvenser för kvinnor av kriser och katastrofer av Magdalena Andersson m till statsrådet Gunilla Carlsson m Vid kriser och katastrofer är det tydligt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast. Ändå används deras kunskaper och erfarenheter mycket sparsamt, detta

Inlämnad: 2007-11-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser för kvinnor av kriser och katastrofer

Interpellation 2006/07:65 av Johansson, Mats (m)

den 13 november Interpellation 2006/07:65 Fri- och rättigheter i Ryssland av Mats Johansson m till statsrådet Gunilla Carlsson m Anna Politkovskaja var en av Rysslands ledande journalister fram till sin död den 7 oktober 2006, då hon mördades i sitt hem i Moskva. Omständigheterna tyder på att mordet hade politisk

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fri- och rättigheter i Ryssland

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Färre kvinnor inom försvaret Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre kvinnor inom försvaret

Interpellation 2005/06:380 av Enström, Karin (m)

den 3 maj Interpellation 2005/06:380 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund s Svenska anmälningar till militära styrkeregister Sverige har sedan 2000 anmält militära förband till EU:s styrkeregister. Förutom till EU:s styrkeregister anmäler Sverige också militära förband till FN:s och Natos och

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Interpellation 2005/06:245 av Löfgren, Ulla (m)

den 9 februari Interpellation 2005/06:245 av Ulla Löfgren m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens ansvar vid översvämningskatastrofer De senaste åren har vi kunnat se hur översvämningar blivit allt vanligare. Såväl i Sverige som i utlandet har floder stigit över sina bräddar. Människor har fått sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar vid översvämningskatastrofer

Interpellation 2005/06:127 av Björling, Ewa (m)

den 21 november Interpellation 2005/06:127 av Ewa Björling m till utrikesminister Laila Freivalds s Sveriges förhållande till Hamas Hamas är en förkortning av Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, som på arabiska betyder Islamiska motståndsrörelsenDet är den största palestinska muslimska fundamentalistiska organisationen

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:99 av Carlsson, Gunilla i Tyresö (m)

den 8 november Interpellation 2005/06:99 av Gunilla Carlsson i Tyresö m till utrikesminister Laila Freivalds s Regeringens förändrade ståndpunkt om folkmordet i Darfur I interpellation 2004/05:11 om situationen i Darfur ställde jag frågan om statsministerns tolkning av begreppet folkmord med referens till övergreppen

Inlämnad: 2005-11-08 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:42 av Sundell, Ola (m)

den 14 oktober Interpellation 2005/06:42 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsberedningens fortsatta arbete Genom försvarsbeslutet 2004 har den socialdemokratiska regeringen tagit principiellt avgörande steg att medvetet ge Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett avgörande inflytande över

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:29 av Carlsson, Gunilla i Tyresö (m)

den 6 oktober Interpellation 2005/06:29 av Gunilla Carlsson i Tyresö m till statsminister Göran Persson s Folkmordet i Darfur i västra Sudan I interpellation 2004/05:11 om situationen i Darfur ställde jag frågan om statsministerns tolkning av begreppet folkmord med referens till övergreppen som sker i Darfur i västra

Inlämnad: 2005-10-06 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:634 av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:634 av Cecilia Magnusson m till försvarsminister Leni Björklund om användandet av försvarets helikoptrar De helikoptrar med räddningskapacitet som i dag är organiserade inom Försvarsmakten är en betydelsefull resurs för hela samhället. Framför allt förknippas de med sjöräddning men

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:467 av Hamilton, Björn (m)

den 15 mars Interpellation 2004/05:467 av Björn Hamilton m till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges stöd till fredsprocessen i Colombia När vi, några svenska riksdagsledamöter, nyligen besökte Colombia slogs vi av den mycket komplicerade situation som omgärdar de fredsansträngningar som nu pågår i landet. Den

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:407 av Carlsson, Gunilla (m)

den 21 februari Interpellation 2004/05:407 av Gunilla Carlsson i Tyresö m till utrikesminister Laila Freivalds om övergrepp mot civilbefolkningen i Darfur i västra Sudan Det är snart två år sedan konflikten mellan Sudans regering, den regeringstrogna arabiska janjawidmilisen och rebellgrupper bröt ut och den humanitära

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:396 av Björling, Ewa (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:396 av Ewa Björling m till utrikesminister Laila Freivalds om Syriens ockupation av Libanon Fram till det alldeles nyligen inträffade bilbombsattentatet i Beirut, där före detta premiärministern Rafik Hariri dödades tillsammans med 14 andra personer såg situationen i Mellanöstern

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:394 av Sundell, Ola (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:394 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund om innebörden av försvarsbeslutet Efter försvarsbeslutet 2004 saknas en tydlig viljeinriktning. Den nödvändiga omställningen mot ett mindre försvar med hög insatsberedskap är på väg att misslyckas. Omställningen som vi

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:378 av Björling, Ewa (m)

den 14 februari Interpellation 2004/05:378 av Ewa Björling m till utrikesminister Laila Freivalds om bedömningen av Hizbollah Hizbollah betyder Guds parti. Hizbollah bildades 1982 som en reaktion på Israels invasion av Libanon och som en följd av revolutionen i Iran 1979. Målet för Hizbollah var då att skapa en islamisk

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Paginering