Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2095 av Hammarbergh, Krister (m)

den 1 september Fråga 2005/06:2095 av Krister Hammarbergh m till försvarsminister Leni Björklund s Försvaret och jobben i Norrbotten Det är ytterst oroande att 40 officerstjänster vid I 19 i Boden inte är besatta. Det är den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret. Varje jobb är viktigt. Anledningen är det

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2048 av Hammarbergh, Krister (m)

den 22 augusti Fråga 2005/06:2048 av Krister Hammarbergh m till försvarsminister Leni Björklund s Bodenbranden Bodenbranden beskrivs som den största svenska skogsbranden i modern tid. Totalt 1 500 hektar är eldhärjat. Ett 80-tal personer, både brandmän och hemvärnsmän, arbetade med att släcka branden som tros ha

Inlämnad: 2006-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1960 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 juli Fråga 2005/06:1960 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning Redan har ett antal skogs- och gräsbränder härjat runtom i landet denna sommar. Brister i beredskap och effektiva räddningsresurser innebär onödiga förluster

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1953 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 25 juli Fråga 2005/06:1953 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund s Bristen på materiel Larmet har kommit tidigare men inget tycks ha hänt. Det gäller bristen på materiel för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan. I dagens Aftonbladet kan vi i en så kallad dagbok, från en officer, läsa följande

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1882 av Sundell, Ola (m)

den 27 juni Fråga 2005/06:1882 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund s Sveriges åtaganden för Nordic Battle Group efter 2011 Ett svenskt deltagande i olika internationella insatser är en viktig del i den svenska säkerhetsstrategin. Genom att delta i internationell krishantering tillsammans med andra

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1771 av Enström, Karin (m)

den 8 juni Fråga 2005/06:1771 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund s Utlandstjänstgöring Försvarsmakten och Officersförbundet menar att svenska officerare som skickas ut på uppdrag utomlands innehar ett undermåligt försäkringsskydd. De försäkringar som soldater kan teckna själva gäller inte om

Inlämnad: 2006-06-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1733 av Enström, Karin (m)

den 1 juni Fråga 2005/06:1733 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund s Försäkringsskyddet för svenska soldater som tjänstgör utomlands Försvarsmakten och Officersförbundet menar att svenska officerare som skickas ut på uppdrag utomlands innehar ett undermåligt försäkringsskydd. De försäkringar

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1691 av Järrel, Henrik S (m)

den 23 maj Fråga 2005/06:1691 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Transport av militärfordon Sverige har som huvudland åtagit sig att till EU under tiden den 1 januari30 juni 2008 ställa en operativ styrka om 1 500 man till förfogande för internationella insatser i fredens tjänst. Svenska

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1649 av Johnsson, Jeppe (m)

den 18 maj Fråga 2005/06:1649 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmusiken Försvarsmakten har lagt förslag om att spara ca 25 miljoner kronor på försvarsmusiken. Det innebär att ca 30 av kostnaderna för försvarsmusiken ska bort. I dag finns försvarsmusik i Karlskrona Marinens Musikkår,

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Färre kvinnor inom försvaret Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre kvinnor inom försvaret

Interpellation 2005/06:380 av Enström, Karin (m)

den 3 maj Interpellation 2005/06:380 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund s Svenska anmälningar till militära styrkeregister Sverige har sedan 2000 anmält militära förband till EU:s styrkeregister. Förutom till EU:s styrkeregister anmäler Sverige också militära förband till FN:s och Natos och

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Skriftlig fråga 2005/06:1499 av Sundell, Ola (m)

den 27 april Fråga 2005/06:1499 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund s Mönstringskontor i norra Sverige Pliktverket har meddelat att man planerar att lägga ner mönstringskontoren i Karlstad och Östersund, vilket skulle innebära att inmönstring efter nedläggningen kan genomföras i Stockholm, Kristianstad

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1214 av von Sydow, Henrik (m)

den 15 mars Fråga 2005/06:1214 av Henrik von Sydow m till utrikesminister Laila Freivalds s Rättsväsendet i enpartistater Singapore är en enpartistat där politiska institutioner visserligen finns på plats men där de mänskliga rättigheterna återkommande urholkas. Den enskildes rättssäkerhet är beskuren då domstolarnas

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1125 av Axén, Gunnar (m)

den 1 mars Fråga 2005/06:1125 av Gunnar Axén m till utrikesminister Laila Freivalds s Taiwan som observatör i WHO Taiwan är i dag en fullt utvecklad demokrati som erkänner och respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna. Taiwan med sina mer än 23 miljoner innevånare är även en av världens största handelsaktörer.

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:245 av Löfgren, Ulla (m)

den 9 februari Interpellation 2005/06:245 av Ulla Löfgren m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens ansvar vid översvämningskatastrofer De senaste åren har vi kunnat se hur översvämningar blivit allt vanligare. Såväl i Sverige som i utlandet har floder stigit över sina bräddar. Människor har fått sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar vid översvämningskatastrofer

Skriftlig fråga 2005/06:812 av Billström, Tobias (m)

den 19 januari Fråga 2005/06:812 av Tobias Billström m till utrikesminister Laila Freivalds s Utvecklingen i Mongoliet Mongoliet är ett land som sedan kommunismens fall gjort stora ansträngningar för att skapa tillväxt och goda levnadsförhållanden i ett land som annars i likhet med många andra stater präglats av

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:804 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:804 av Ulf Sjösten m till försvarsminister Leni Björklund s Svensk-rysk militär samövning Svensk och rysk militär planerar en samövning på svensk mark i närtid. Flera aktörer har starkt kritiserat övningen och framfört att de ryska förband som beräknas delta har tjänstgjort i Tjetjenien

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:775 av Björling, Ewa (m)

den 12 januari Fråga 2005/06:775 av Ewa Björling m till utrikesminister Laila Freivalds s Oppositionen i Kambodja Kambodjas väg mot en fredlig framtid med demokrati och marknadsekonomi har setts som en mycket positiv utveckling efter den kommunistiska gerillans fall 1979. Nu ser det tyvärr ut som att Kambodja halkar

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:586 av Lindblad, Göran (m)

den 9 december Fråga 2005/06:586 av Göran Lindblad m till försvarsminister Leni Björklund s Säkerheten i Göteborgs hamn Fyndet av en mina i en fisketrål som landats mitt i Göteborg har i dag inneburit att stora delar av Göteborgs stad spärrats av. Utöver stora risker för dödsfall och personskador orsakar detta stora

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:558 av Sundell, Ola (m)

den 6 december Fråga 2005/06:558 av Ola Sundell m till utrikesminister Laila Freivalds s Kommunikationen mellan UD och Statsrådsberedningen på dagen för tsunamin Katastrofkommissionen riktar unikt hård kritik mot den sittande regeringen och lägger huvudansvaret på statsminister Göran Persson. Även utrikesminister

Inlämnad: 2005-12-06 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Paginering