Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2014/15:710 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:710 Ökande skuldkvoter för hushållen av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Nu stiger skulderna och bostadspriserna snabbare än inkomsterna i Sverige. Omkring 170 000 hushåll har i dag en skuldkvot på över 600 procent eller högre. Det motsvarar drygt 10 procent av alla hushåll

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:710 av Niklas Wykman (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökande skuldkvoter för hushållen

Interpellation 2014/15:674 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2014/15:674 Svenska hushållens ekonomi av Sotiris Delis M till Statsrådet Per Bolund MP Den offentliga debatten om vårt välstånd är ständig och aktuell. Sedan mitten av 1990-talet har trenden varit att de svenska hushållens skulder har ökat mer än inkomsterna. Skuldkvoten, det vill säga hushållens skulder

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:674 av Sotiris Delis (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska hushållens ekonomi

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:330 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:330 Regeringens politik kring deinvesteringar av Sofia Arkelsten M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Diskussionen om hållbarhet inom olika sektorer pågår. Det är bra och välbehövligt. Mycket händer också inom området. Statligt ägande ska hanteras ansvarsfullt och i enlighet med de regleringar

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:330 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:277 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:277 Avkastningskrav för Fortifikationsverket av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Bolund MP Fortifikationsverket är den myndighet som har ansvar för att tillhandahålla och hyra ut ändamålsenliga lokaler till Försvarsmakten. Fortifikationsverket har som andra fastighetsförvaltande myndigheter ett avkastningskrav.

Inlämnad: 2015-03-06 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:277 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:211 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2014/15:211 Paketreselagen av Ewa Thalén Finné M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Paketreselagen är en lag som finns till för att skydda oss konsumenter när vi åker på en paketresa. Lagen innebär bland annat skydd mot ändringar i resan som arrangören gör före eller under själva resan. Lagen

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:211 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2014/15:183 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Per Bolund MP Alliansregeringen föreslog sommaren 2014 i promemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling ändringar i lagen om försäkringsförmedling försäkringsförmedlingslagenSyftet med förslagen

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:177 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2014/15:177 Åtgärder mot överskuldsättning av Jessika Roswall M till Statsrådet Per Bolund MP Problemet med överskuldsättning blir bara större och större och antalet överskuldsatta svenskar är i dag fler än någonsin tidigare. De så kallade evighetsgäldenärerna som är fast i kronofogdens register sedan över 20 år

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:177 av Jessika Roswall (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Amorteringskrav på bostadslån

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:114 Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning föreslagit att anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ska

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning