Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:770 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:770 Region Halland av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I dag är Halland en region låt det vara så. När bildandet av Region Halland en gång var aktuellt fanns en bred politisk uppslutning. Halland är en av landets mest växande och mest välmående regioner. I Halland är förvärvsfrekvensen

Inlämnad: 2015-08-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:770 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:780 Ordning och reda i välfärdsverksamheter av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Missförhållanden, försumlighet och okvalificerade insatser som drabbar utsatta och sjuka är långt ifrån det välfärdssamhälle vi vill ha i Sverige. Den senaste tiden har en rad försummelser kring till exempel stödboendeverksamheter

Inlämnad: 2015-09-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2014/15:761 Välfärdsutredning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S För två månader sedan, den 16 juni 2015, fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster.

Inlämnad: 2015-08-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:706 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:706 Ny generaldirektör för Naturvårdsverket av Johan Hultberg M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Naturvårdsverket är den mest centrala myndigheten för det svenska miljöarbetet. Myndigheten har till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. I uppdraget ingår att ta fram

Inlämnad: 2015-06-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:706 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:705 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:705 Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Naturvårdsverket är den mest centrala myndigheten för det svenska miljöarbetet. Myndigheten har till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. I uppdraget ingår

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:705 av Johan Hultberg (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:685 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:685 Krav på djurskydd vid offentlig upphandling av Åsa Coenraads M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk mat håller hög kvalitet. Lagstiftaren ställer stora krav på högt djurskydd, låg antibiotikaanvändning och att svenska lantbrukare ska ta hänsyn till miljö och klimat. Vi måste fortsätta att värna

Inlämnad: 2015-06-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:685 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:715 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:715 Öppna data av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den. Staten

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:715 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Öppna data

Skriftlig fråga 2014/15:649 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:649 Utnämningsmakten av Sofia Arkelsten M till Finansminister Magdalena Andersson S Naturvårdsverket hör till Miljö- och energidepartementet. Men regeringen har bestämt att det nu ska vara Finansdepartementet som får i uppdrag att utse Naturvårdsverkets nya generaldirektör. Detta har bland annat uppmärksammats

Inlämnad: 2015-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:649 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:641 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:641 Utnämningsmakten av Sofia Arkelsten M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Naturvårdsverket hör till Miljö- och energidepartementet. Men regeringen har bestämt att det nu ska vara Finansdepartementet som får i uppdrag att utse Naturvårdsverkets nya generaldirektör. Detta har bland annat uppmärksammats

Inlämnad: 2015-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:641 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:621 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:621 Underlättande för motorsporten av Sten Bergheden M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Motorsport är en viktig del i många motorentusiasters liv, men en hel del av våra motorklubbar har fått avslag på att hyra eller låna militär mark för motorevenemang. Detta är tillåtet enligt en förordning, men tillämpningen

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:621 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2014/15:667 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2014/15:667 Välfärdssektorn och kvinnors företagande av Isabella Hökmark M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det är djupt beklagligt att regeringen lägger en blöt filt över svenskt välfärdsföretagande i en tid då vi behöver mer seriösa företagare. Det är i Sverige färre kvinnor än män som är vd i eller

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:667 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Välfärdssektorn och kvinnors företagande

Interpellation 2014/15:632 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:632 Rimliga villkor för välfärdsföretag av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Damberg gällande regeringens arbete för att öka möjligheterna för företag att utvecklas. Jag är tacksam för svaret, även om ministern förbigick

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:632 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rimliga villkor för välfärdsföretag

Skriftlig fråga 2014/15:564 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:564 Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen av Sten Bergheden M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare i år meddelat att dagens landsting senast år 2019 ska ersättas med nya, större regioner. Statsrådet har meddelat att regeringen inom kort kommer att

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:564 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:612 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2014/15:612 Kvinnors företagande inom välfärdssektorn av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S De kvinnodominerade yrkena återfinns till stor del inom offentlig sektor, en sektor där många kvinnor tidigare varit hänvisade till en enda arbetsgivare och där reformen med etableringsfriheten

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:612 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:608 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:608 Skatteutjämningen av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I Sveriges Kommuner och Landstings statistikdatabas kan följande uppgifter hittas: Malmö Stockholm Solna Malmö vs. Stockholm Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv 1 607 1 135 1 347 472 Kostnad kulturverksamhet,

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:608 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skatteutjämningen

Skriftlig fråga 2014/15:510 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:510 Mat av bra kvalitet i skolor och inom äldreomsorg av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Fler elever i skolan och äldre i omsorgen borde få lokalt närodlad mat på sina tallrikar. I en nyligen gjord granskning i Skaraborg spårades köttets ursprung i tre olika kommuner och resultatet

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:510 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:504 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:504 Valfrihet inom välfärdssektorn av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Valfriheten inom den svenska välfärdssektorn är uppskattat av många medborgare. Ett faktum som borde vara självklart är att valfrihet bygger på möjlighet att välja. Att välja handlar inte bara om att välja mellan

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:504 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:463 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:463 Nedläggning av Skatteverkets kontor i Lycksele av Edward Riedl M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Inom den allmänna politiska debatten framhäver ofta representanter från de flesta partier att vi har ett politiskt ansvar att hela Sverige ska leva. I dagens samhälle sker en kraftig urbanisering samtidigt

Inlämnad: 2015-04-24 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:463 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:410 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2014/15:410 Välfärdsentreprenörerna och kvaliteten av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I kommittédirektivet till Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster slås fast att förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten, vilket

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:410 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)
Paginering