Dokument & lagar (128 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1407 av Hellsvik, Gun (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1407 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om sammanläggning av tre tingsrätter i nordvästra Skåne Domstolsverket föreslår att Helsingborgs, Ängelholms och Klippans tingsrätter slås samman fr.o.m. den 1 januari 2002. Ett ställningstagande i ärendet borde föregås av

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1406 av Hellsvik, Gun (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1406 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om Simrishamns och Ystads tingsrätter Domstolsverket föreslår att Ystads och Simrishamns tingsrätter slås samman fr.o.m. den 1 januari 2002. Ett ställningstagande i ärendet borde föregås av en utredning av hela domstolsorganisationen

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1400 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1400 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Laila Freivalds om likställande av svenska och utländska yrkesförare Utländska yrkestrafikförare som befinner sig tillfälligt i Sverige, och som underlåter att betala böter för trafikbrott som de gör sig skyldiga till i samband med

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1353 av Nyström, Elizabeth (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1353 av Elizabeth Nyström m till miljöminister Kjell Larsson om harmonisering av elhandel och elproduktion Den bristande harmoniseringen både vad gäller avreglering och miljökrav innebär att dansk kolkraft får exportfördelar flera år framöver med mycket negativ miljöpåverkan framför allt

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1339 av Hellsvik, Gun (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1339 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om medverkan till brott I helgen har vi fått upprörande bevis på moralupplösningen i vårt samhälle. Vi har fått ta del av skrämmande skadegörelse i tunnelbanan. Därutöver har vi fått kännedom om att kommersiella intressen exploaterar

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1327 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1327 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Laila Freivalds om gästande bärplockare I dagens Falu-Kuriren finns följande mening från en polisman i Malung: Det är ett elände det som sker. Folk är uppretade och fortsätter det så här kan det bli en allvarlig situationDet som åsyftas

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1307 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1307 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om översyn av den s.k. överflyttningslagen Fallet med den olovligt bortförda, sjuåriga flickan Kimberley Stark, som enligt beslut i svensk domstol ska skiljas från moder och syskon här i Sverige och ensam överlämnas till

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1277 av Hellsvik, Gun (m)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1277 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården På fängelset i Ystad befinner sig personalen just nu i en ohållbar situation. En intagen är så våldsam att denna den senaste månaden tvingats sitta ensam i en avskild cell. Fångvårdarna använder skyddsutrustning

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1272 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 augusti Fråga 1999/2000:1272 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Laila Freivalds om handläggningstider för vapenlicenser Åter slås larm om långa handläggningstider för erhållandet av vapenlicenser. Upp till en och en halv månad är nu väntetiden vid bl.a. polisen i Falun, som handlägger en stor del av vapenlicensansökningarna

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1259 av Norinder, Patrik (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1259 av Patrik Norinder m till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar i södra Norrland Södra Norrland drabbades veckorna 29 och 30 av översvämning. Vattenmängderna översteg tidigare mycket höga nivåer, och översvämningarna orsakade stora materiella skador för enskilda och olika offentliga

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1248 av René, Inger (m)

den 25 juli Fråga 1999/2000:1248 av Inger René m till miljöminister Kjell Larsson om strandstädningen i Bohuslän Under vårstormarna översvämmades stränderna i Bohuslän av skräp från havet, till stort förfång för miljön och turismen. Vid ett besök i Bohuslän i juli lovade miljöministern att staten skulle ta ett ansvar

Inlämnad: 2000-07-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1219 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1219 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om polissituationen Justitieministern missar ogärna tillfället att påpeka att rättstrygghetsläget för allmänheten i stort sett är gott samt att polisens resurser är hyfsat goda och dess närvaro i princip garanterad. Dessa skrivbordssynpunkter

Inlämnad: 2000-07-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1215 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1215 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om handlingsoffentligheten rörande EU-dokument Den svenska regeringen driver inte utan framgång kravet på ökad öppenhet och offentlighet kring EU:s organ och dess handlingar. Det torde för övrigt vara en alldeles avgörande nödvändighet

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1199 av Persson, Bertil (m)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1199 av Bertil Persson m till justitieminister Laila Freivalds om STASI-spionerna Ger den senare tidens nyheter om STASI:s spionage i Sverige justitieministern anledning att ändra sin tidigare inställning som ju innebar ett klart nej till att Sverige skulle utnyttja de nu tolkbara STASI-banden

Inlämnad: 2000-07-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1194 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 juli Fråga 1999/2000:1194 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Laila Freivalds om polisens situation I mitt hemlän Dalarna har en av tidningarna gjort en egen icke vetenskaplig enkätundersökning om vad boende i Falu kommun har för åsikter om polisen. Rubriken på artikeln lyder: Ingen räddare i nöden. 75

Inlämnad: 2000-07-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1188 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1188 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om Sveriges inställning till valfångst Norge och Japan har länge krävt att IWC The International Whaling Commission/ Internationella Valkommissionen ska upphäva det förbud mot valfångst som infördes 1986. Trots många års

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1177 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 30 juni Fråga 1999/2000:1177 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag I medier har man kunnat utläsa att miljöministern talat om en bilfri dagDet kan ju låta både miljömässigt fint och vackert och vara bra ur miljösynpunkt, men inriktningen verkar vara en storstadsprodukt. Vi som bor

Inlämnad: 2000-06-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1168 av Ekendahl, Maud (m)

den 27 juni Fråga 1999/2000:1168 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om likhet inför lagen Brottsförebyggande rådet BRÅ har nyligen genomfört en undersökning hur tingsrätterna i Sverige dömer. Studien har pågått under tre år och visar på hur stor andel av domarna som leder till fängelsestraff.

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1156 av Hellsvik, Gun (m)

den 21 juni Fråga 1999/2000:1156 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om handläggning av bouppteckningar Enligt uppgift från ett antal skånska tingsrätter har tiden för handläggning av bouppteckningsärenden kraftigt förlängts. Ett ärende, som tidigare expedierats på två till tre veckor kan i dag

Inlämnad: 2000-06-21 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1155 av Nyström, Elizabeth (m)

den 21 juni Fråga 1999/2000:1155 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Mona Sahlin om halonförbudet Sverige har som enda land infört ett förbud mot användning av halon som släckmedel i äldre svenska fartyg. Existerande anläggningar ska bytas ut senast den 30 juni i år. Ett byte av anläggning beräknas kosta ca 5 miljoner

Inlämnad: 2000-06-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)