Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:740 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:740 Förebyggande arbete kring ungas psykiska hälsa av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S De allra flesta barn och ungdomar har det bra i Sverige. Men enligt Socialstyrelsen finns det en växande problematik runt om i landet kring ungas psykiska ohälsa. Så många som vart femte barn lever i dag

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:740 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:735 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar.

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:710 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2014/15:710 Statsbidrag till egen politik av Åsa Coenraads M till Statsrådet Gabriel Wikström S Ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket i Sverige kan i dag söka och få organisationsbidrag av Folkhälsomyndigheten. Organisationsbidraget

Inlämnad: 2015-06-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:710 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:652 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:652 Ökad kvalitet i cancervården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den tionde Cancerfondsrapporten 2015 är en aktuell sammanställning av situationen inom cancervården. Den visar på många konkreta utmaningar. En avgörande utmaning handlar om de oacceptabla skillnaderna i cancervården

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:652 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:651 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:651 Kortare väntetider för cancervård av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den tionde Cancerfondsrapporten 2015 är en aktuell sammanställning av situationen inom cancervården. Den visar på många konkreta utmaningar för vår tids folksjukdom. En avgörande utmaning handlar om de oacceptabla

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:651 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:704 Fritidspengens betydelse för folkhälsan och demokratin av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:646 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:646 Välanvända apotekstjänster för bättre hälsa av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den oförberedda vänsterregeringen avser nu att tillsätta ytterligare en utredning om apoteksmarknaden helt i onödan. Den omreglerade apoteksmarknaden är i dag en av svenskarnas mest gillade tjänster.

Inlämnad: 2015-06-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:646 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:636 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:636 Fler psykologer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det är viktigt att följa, värna och utveckla de redskap och medel som vi gemensamt byggt upp i Sverige för att säkra patientsäkerhet. Ett av dessa redskap är reglerade och legitimerade yrken med skyddade yrkestitlar inom hälso-

Inlämnad: 2015-06-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:636 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:618 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:618 Framtidsplaner för cricket av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S Cricket har spelats i Sverige sedan 1948, då cricketklubbar startades i Stockholm, Göteborg och Mariestad. I dag finns det runt 40 medlemsföreningar och ca 2 600 spelare i Sverige. I slutet av maj blev Svenska Cricketförbundet

Inlämnad: 2015-06-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:618 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:573 Ordning och reda i tandvården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det är djupt oroande uppgifter som nu framkommer om den svenska tandvården. En granskning visar att så många som 800 000 patienter kan ha fått felaktiga räkningar. Det är därtill många äldre människor, som behöver

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:626 Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron ökar dramatiskt, och Försäkringskassan begär mer eller mindre kontinuerligt anslagsförstärkningar för att klara de ökande kostnaderna. Just nu ser det ut som att kostnaderna

Inlämnad: 2015-05-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen

Skriftlig fråga 2014/15:527 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:527 Gränslös vård i Norden av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En rapport, Tillväxt från norr av en oavhängig expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Finland och Sverige i april 2014, är ett arbete som letts av landshövding Magdalena Andersson. Tillväxt från Norr omfattar

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:527 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:519 Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I en rapport, Tillväxt från norr av en oavhängig expertgrupp utsedd av statsministrarna från Norge, Finland och Sverige i april 2014, vars arbete letts av landshövding Magdalena Andersson, lyfts framtidens

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:515 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:515 Väntetider inom vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En av de största utmaningen inom hälso- och sjukvården är väntetider och tillgänglighet. En patienterfarenhet från Gagnef i Dalarna redovisades i SVT:s Rapport. Patienten fick vänta orimligt lång tid. Det visade sig att

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:515 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:516 Att fullfölja riksdagens beslut av Cecilia Widegren M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven förhördes i riksdagens konstitutionsutskott den 24 april om bland annat den oförberedda vänsterregeringens hantering och handläggning av proposition 2014/15:28 Upphävande av kravet på

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:505 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:505 Samordnad utskrivning mellan sjukhus och rehabilitering av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Det finns åtskilliga exempel som visar på vikten av att patienter efter akut sjukdom skrivs ut från sjukhuset och får fortsatt samordnad rehabilitering av ett och samma intradisciplinärt

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:505 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:499 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:499 Kortare väntetider i vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S En av de största utmaningarna i svensk hälso- och sjukvård är fortfarande väntetider och tillgänglighet. Varken i regeringsförklaringen eller i vårpropositionen nämns en enda konkret åtgärd och satsning för att fortsätta

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:499 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:455 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:455 Patientsäkerhet utan resurser av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen införde den 1 januari 2011 patientsäkerhetslagen. Syftet var att främja en hög patientsäkerhet inom all hälso- och sjukvård. En grundläggande regel i denna lag är att vårdgivaren alltid har en skyldighet

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:455 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:449 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:449 Patientsäkerhet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nära nog var tionde patient drabbas av en vårdskada. Det är helt oacceptabelt. Det orsakar onödigt lidande för patienterna och därtill onödiga vårdkostnader. I rapporten Patientsäkerhet lönar sig beräknar man att vårdskadorna

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:449 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:446 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:446 Utländska examinas värdering i Sverige av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Allt fler ungdomar och äldre väljer att studera utomlands, vilket är mycket positivt ur många aspekter. Utöver de kunskaper man får genom utbildningen får man en mängd andra erfarenheter och kunskaper,

Inlämnad: 2015-04-20 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:446 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB)
Paginering