Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:784 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:784 Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Ylva Johansson bjöd den 1011 september in ministrar från ett antal EU-länder för att diskutera ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är inte fel att prata om villkoren på arbetsmarknaden

Inlämnad: 2015-09-11 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:784 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:767 Fler jobb av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Häromdagen hävdade statsministern att det inte finns någon brist på jobb i Sverige. I dagens arbetskraftsundersökning från SCB framgår att 350 000 är arbetslösa i Sverige. Jag menar att vi därför behöver fortsätta stimulera

Inlämnad: 2015-08-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:740 Antalet traineejobb av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under valrörelsen hävdade Socialdemokraterna att de hade en annan och bättre medicin mot arbetslösheten. Unga skulle erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar och 32 000 traineejobb skulle trollas fram. Av

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet traineejobb

Skriftlig fråga 2014/15:667 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:667 Kvinnors arbetsmiljö av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 10 juni 2015 kom Arbetsmiljöverkets statistikrapport om anmälda arbetsskador under 2014. Som moderat tycker jag att tillsyn och kontroll är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag samtidigt som myndigheten

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:667 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:666 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:666 Psykosocial arbetsmiljö av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 10 juni 2015 kom Arbetsmiljöverkets statistikrapport om anmälda arbetsskador under 2014. Som moderat tycker jag att tillsyn och kontroll är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag samtidigt som myndigheten

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:666 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:665 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:665 Arbetsmiljörelaterade problem av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 10 juni 2015 kom Arbetsmiljöverkets statistikrapport om anmälda arbetsskador under 2014. Som moderat tycker jag att tillsyn och kontroll är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag samtidigt som myndigheten

Inlämnad: 2015-06-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:665 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:637 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:637 Arbetslöshetsmålet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har som målsättning att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Hittills har den målsättningen väckt mer frågor än svar kring hur det ska nås. Den senaste veckan har kritiken kring arbetslöshetsmålet

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:637 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Skriftlig fråga 2014/15:579 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:579 Arbetslöshetsmålet och unga i statistiken av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har som målsättning att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Hittills har den målsättningen väckt mer frågor än svar kring hur det ska nås. I Dagens Industri den 26 maj framgår

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:579 av Jenny Petersson (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2014/15:631 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:631 Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna av Hans Rothenberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen ställde jag en fråga till ministern angående höjningen av arbetsgivaravgifter för personer fyllda 65 år. Jag vill tacka ministern för svaret, och det är uppenbart att

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:631 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna

Interpellation 2014/15:630 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:630 Egenanställning en outnyttjad resurs av Hans Rothenberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen ställde jag en fråga till ministern som handlade om egenanställningar, och jag vill börja med att tacka ministern för ett intressant svar. Det är glädjande att ta del av engagemang

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:630 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Egenanställning - en outnyttjad resurs

Skriftlig fråga 2014/15:535 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:535 Avskaffande av fas 3 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har flera gånger aviserat att man vill avveckla fas 3. Regeringen föreslår, som senast i vårpropositionen, att det ska införas extratjänster inom vissa delar av välfärden. Dock finns signaler från Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 2015-05-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:535 av Jenny Petersson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2014/15:607 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:607 Externa aktörer i integrationsarbetet av Fredrik Schulte M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är svårt att påstå annat än att den tidigare satsningen på lotsverksamhet hade stora brister. Lika klart är det dock att detta bottnade i en bristande politisk styrning och/eller ett otillräckligt

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:607 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Externa aktörer i integrationsarbetet

Skriftlig fråga 2014/15:512 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2014/15:512 Egenanställning av Hans Rothenberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många människor som står utanför arbetsmarknaden drömmer om att driva egen verksamhet. Steget att gå från utanförskap till att starta företag är på flera vis kantat av hinder: allt från svårigheter att få fram startkapital

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:512 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2014/15:573 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:573 Regeringens ambitioner för nya jobb av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Fler jobb är Moderaternas viktigaste fråga. Att det blir fler jobb och kommer fler till del. Sverige har hög sysselsättningsgrad och högt arbetskraftsdeltagande, något som äventyras med vänsterregeringens

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:573 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för nya jobb

Interpellation 2014/15:567 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:567 Strukturerad lönedumpning av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I regeringens vårbudget framgår tydligt att regeringen är medveten om att nedsättningen av socialavgifterna för unga kommer att leda till sänkta löner och sämre lönsamhet för företagen. Man kan till exempel läsa

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:567 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:562 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2014/15:562 Arbetstillfällen i Halland av Jörgen Warborn M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige har tio reaktorer och om två av dem ska stängas på kort tid kommer det att leda till påfrestningar på energisystemet. Men det leder även till att väldigt många arbetstillfällen försvinner i Halland.

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:562 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetstillfällen i Halland

Interpellation 2014/15:552 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2014/15:552 Dialog mellan arbetsmarknadsministern och företag av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den senaste tiden har vi sett varsel från bland andra Sony och Ericsson i Sverige. Tusentals anställda ställs nu inför hotet om uppsägning, vilket skapar oro. Samtidigt vaknar

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:552 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dialog mellan arbetsmarknadsministern och företag

Skriftlig fråga 2014/15:472 av Pia Hallström (M)

Fråga 2014/15:472 Utsatta EU-migranter som utnyttjas som arbetskraft av Pia Hallström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa att oseriösa så kallade asfaltläggare kommer till Sverige för att knacka dörr och erbjuda sina tjänster under vår och sommar. Detta är ett problem

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:472 av Pia Hallström (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:547 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:547 Ungdomsgaranti utan effekt av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S IFAU menar att ungdomsgarantin på 1990-talet inte hade någon som helst effekt. Trots detta är det en av de få arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som den nuvarande regeringen har som lösning för att råda

Inlämnad: 2015-04-24 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:547 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ungdomsgaranti utan effekt

Interpellation 2014/15:545 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:545 Diskriminering av äldre på arbetsmarknaden av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen avser att införa en särskild löneskatt för personer över 65 år, trots att regeringen konstaterat att det behövs fler som arbetar högre upp i åldrarna. Att höja löneskatten skickar

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:545 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Diskriminering av äldre på arbetsmarknaden
Paginering