Dokument & lagar (35 träffar)

Interpellation 2014/15:761 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:761 Regeringsutspel om försvårande av uthyrning av bostad av Mats Green M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Bostadsminister Mehmet Kaplan MP och justitieminister Morgan Johansson S klargjorde i en debattartikel införd i Svenska Dagbladet den 30 juli att regeringen, efter krav från Vänsterpartiet,

Inlämnad: 2015-09-02 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:761 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:760 Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna.

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk

Interpellation 2014/15:759 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:759 Moms på posttjänster av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens Postnords utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:759 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moms på posttjänster

Skriftlig fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2014/15:741 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern tydligt

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:737 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:737 Moms på posttjänster av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens Postnords utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära

Inlämnad: 2015-07-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:737 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:731 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:731 Kreditgaranti för hus av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen införde år 2004 en statlig kreditgaranti för nybyggen av hus på landsbygden. Detta berodde på att det vid nybyggnation av hus på landsbygden ofta var svårt att få lån från bankerna. Kostnaderna för att bygga ett nytt

Inlämnad: 2015-07-08 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:731 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:729 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:729 Kommunala trådlösa nätverk av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna. Detta är förenat med

Inlämnad: 2015-07-07 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:729 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:727 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2014/15:727 Ytterligare åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Boverket justerade nyligen upp sin tidigare prognos över hur många nya bostäder vi behöver bygga för att få rätsida på bostadsbristen. Enligt den nya bedömningen behöver vi bygga 76 000 bostäder årligen

Inlämnad: 2015-07-06 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:727 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:727 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:727 Infrastrukturministerns syn på analys rörande Bromma flygplats av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 18 december 2014 valde regeringen att tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser. Tidigare samma dag hade en riksdagsmajoritet lämnat ett tillkännagivande

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:727 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturministerns syn på analys rörande Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:725 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:725 Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagen har vid två tillfällen beslutat om att lämna ett tillkännagivande till regeringen om att lägga ned utredningen om att avveckla Bromma flygplats. En riksdagsmajoritet har

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:725 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2014/15:588 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2014/15:588 Den kommande postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har tidigare ställt frågor till statsrådet med anledning av den i regeringens budgetproposition aviserade postutredningen. Jag fick då svar som innebar att man inom kort skulle presentera direktiven till en sådan utredning.

Inlämnad: 2015-05-28 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:588 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2014/15:489 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2014/15:489 Avskaffande av roamingavgifter inom EU av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under en längre period har frågan om att avskaffa extraavgifter så kallade roamingavgifter för att använda mobiler i andra EU-länder varit aktuell. Det skulle kraftigt underlätta för personer som reser inom EU ifall

Inlämnad: 2015-05-04 Besvarare: Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:489 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:533 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:533 Robustheten i det svenska telenätet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har tidigare interpellerat statsrådet Kaplan i fråga om robustheten i det svenska telenätet och fick då bland annat följande till svar: I egenskap av tillsynsmyndighet genomför Post- och telestyrelsen

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:533 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Robustheten i det svenska telenätet

Interpellation 2014/15:514 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:514 Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Frågorna om Bromma flygplats vara eller icke vara är många och blir fler ju längre tid som fortlöper innan man får ett besked. En effekt av detta limbo som man

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:514 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad

Interpellation 2014/15:510 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:510 Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är avgörande för landsbygdens utveckling och en förutsättning för företagare och entreprenörer utanför städerna. Mot den bakgrunden gjorde alliansregeringen

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:510 av Erik Ottoson (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:379 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2014/15:379 Beredningen av den aviserade postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har i min tidigare skriftliga fråga 2014/15:348 till statsrådet Mehmet Kaplan bett om att få veta när den i budgetpropositionen aviserade postutredningen kan tänkas inledas och vilka direktiv den kommer

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:379 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:378 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2014/15:378 Förbättrad mobiltäckning av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I interpellation 2013/14:172, Regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning framförde den nuvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht att problem med mobiltelefontäckningen på landsbygden är vanligt förekommande. Den 17 maj

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:378 av Erik Ottoson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:377 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:377 Infrastrukturministerns syn på Bromma flygplats av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats utgör i dag en viktig komponent i det svenska transportnätet. År 2013 reste 2,28 miljoner resenärer via Bromma flygplats. En nedläggning av Bromma flygplats skulle tydligt försämra tillgängligheten

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:377 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)
Paginering